รหัสอินสแตนซ์คืออะไร

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

รหัสอินสแตนซ์ระบุรหัสที่ไม่ซ้ํากันต่ออินสแตนซ์ของแอป คุณใช้รหัสอินสแตนซ์สําหรับแอป Android และ iOS รวมถึงแอป/ส่วนขยาย Chrome ได้

ฟีเจอร์หลัก

นอกจากการระบุรหัสที่ไม่ซ้ํากันสําหรับการตรวจสอบสิทธิ์แล้ว รหัสอินสแตนซ์ยังสร้างโทเค็นความปลอดภัยเพื่อใช้กับบริการอื่นๆ ได้ด้วย ฟีเจอร์อื่นๆ มีดังนี้

สร้างโทเค็นความปลอดภัย

รหัสอินสแตนซ์มี API แบบง่ายเพื่อสร้างโทเค็นการรักษาความปลอดภัยที่ให้สิทธิ์บุคคลที่สามเพื่อเข้าถึงทรัพยากรที่มีการจัดการฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของแอป ใช้โทเค็นเหล่านี้ทันทีเพื่อให้สิทธิ์ข้อความ Push สําหรับแอปผ่าน Google Cloud Messaging

ยืนยันความเป็นต้นฉบับของแอป

ส่งโทเค็นรหัสอินสแตนซ์ไปยังเซิร์ฟเวอร์และใช้บริการรหัสอินสแตนซ์เพื่อยืนยันชื่อแพ็กเกจของแอปและดูว่าโทเค็นนั้นมีลายเซ็นที่ถูกต้องหรือไม่ การยืนยันโทเค็นด้วยบริการอินสแตนซ์ Cloud ID จะช่วยระบุแอปที่รู้จักได้ หากต้องการลดต้นทุนและการสื่อสารแบบไปกลับซ้ําซ้อน ให้กําหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ให้จัดเก็บโทเค็นเหล่านี้เพื่อให้จําเป็นต้องมีการตรวจสอบเพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากคุณมีข้อกังวลด้านความปลอดภัย แอปของคุณจะ `deleteTokens` หรือ รหัสอินสแตนซ์แล้วสร้างใหม่ได้ นอกจากนี้ เซิร์ฟเวอร์รหัสอินสแตนซ์จะเริ่มรีเฟรชโทเค็นหรือรหัสอินสแตนซ์หากตรวจพบข้อบกพร่องหรือปัญหาด้านความปลอดภัย

ยืนยันว่าอุปกรณ์ของแอปทํางานอยู่

เซิร์ฟเวอร์รหัสอินสแตนซ์จะบอกได้ว่ามีการใช้อุปกรณ์ที่คุณใช้ติดตั้งแอปครั้งล่าสุดเมื่อใด ใช้ข้อมูลนี้เพื่อตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลจากแอปไว้หรือส่งข้อความ Push เพื่อดึงดูดผู้ใช้อีกครั้ง

ระบุและติดตามแอป

รหัสอินสแตนซ์จะไม่ซ้ํากันในอินสแตนซ์ของแอปทั้งหมดทั่วโลก ดังนั้นฐานข้อมูลของคุณจึงใช้รหัสดังกล่าวเพื่อระบุและติดตามอินสแตนซ์ของแอปแต่ละรายการได้ รหัสฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะยืนยันได้ผ่านบริการระบบคลาวด์ของอินสแตนซ์รหัส โดยรหัสอินสแตนซ์นั้นเป็นรหัสจริงและ ID เดียวกันกับแอปเดิมที่ลงทะเบียนกับเซิร์ฟเวอร์ของคุณ เพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ แอปของคุณสามารถลบรหัสอินสแตนซ์ เพื่อให้แอปไม่เชื่อมโยงกับประวัติใดๆ ในฐานข้อมูลอีกต่อไป ครั้งถัดไปที่แอปเรียกใช้รหัสอินสแตนซ์ ระบบจะรับรหัสอินสแตนซ์ใหม่ทั้งหมดโดยไม่มีความสัมพันธ์กับรหัสก่อนหน้า

วงจรรหัสอินสแตนซ์

  1. บริการรหัสอินสแตนซ์จะออก InstanceID เมื่อแอปออนไลน์ InstanceID ได้รับการสํารองข้อมูลโดยคู่คีย์สาธารณะ/ส่วนตัวที่มีคีย์ส่วนตัวจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ในเครื่องและคีย์สาธารณะที่ลงทะเบียนด้วยรหัสอินสแตนซ์
  2. แอปของคุณขอ InstanceID ใหม่ได้ทุกเมื่อโดยใช้เมธอด getID() แอปจะจัดเก็บแอปไว้ในเซิร์ฟเวอร์หากคุณมีแอปที่รองรับ
  3. แอปขอโทเค็นจากบริการรหัสอินสแตนซ์ได้ตามต้องการโดยใช้เมธอด getToken() และเช่นเดียวกับ InstanceID แอปยังจัดเก็บโทเค็นบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองได้ด้วย โทเค็นทั้งหมดที่ออกไปยังแอปของคุณเป็นของ InstanceID ของแอป
  4. โทเค็นจะปลอดภัยและไม่ซ้ํากัน แต่แอปหรือบริการของคุณรหัสอินสแตนซ์อาจต้องรีเฟรชโทเค็นในกรณีที่เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยหรือเมื่อผู้ใช้ถอนการติดตั้งและติดตั้งแอปอีกครั้งระหว่างการกู้คืนอุปกรณ์ แอปต้องใช้ Listener ในการตอบสนองต่อคําขอรีเฟรชโทเค็นจากบริการรหัสอินสแตนซ์

วงจรรหัสอินสแตนซ์

การใช้งานไคลเอ็นต์

รหัสอินสแตนซ์ทํางานทั้งใน Android และ iOS ไลบรารีแต่ละรายการกําหนดให้คุณต้องใส่ไลบรารีที่เหมาะสมในแอปไคลเอ็นต์ Android ต้องใช้ บริการ Google Play คุณจะต้องสร้างรหัสโปรเจ็กต์ที่สร้างโดย Google Developers Console หากต้องการสร้างโทเค็น

ดูวิธีการโดยละเอียดได้จากคู่มือการติดตั้งสําหรับ Android และ iOS