เริ่มต้นใช้งาน

ขั้นตอนแรกสู่การแสดงโฆษณาและสร้างรายได้คือการผสานรวม SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เข้ากับแอป เมื่อผสานรวม SDK แล้ว คุณจะเลือกรูปแบบโฆษณา (เช่น วิดีโอเนทีฟหรือวิดีโอที่มีการให้รางวัล) และทำตามขั้นตอนเพื่อติดตั้งใช้งานได้

ก่อนเริ่มต้น

ทําตามขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้เพื่อเตรียมแอป

ข้อกำหนดเบื้องต้นของแอป

 • ตรวจสอบว่าไฟล์บิลด์ของแอปใช้ค่าต่อไปนี้

  • minSdkVersion จาก 19 ขึ้นไป
  • compileSdkVersion จาก 33 ขึ้นไป

ตั้งค่าแอปในบัญชี AdMob

ลงทะเบียนแอปของคุณเป็นแอป AdMob โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้หรือลงชื่อสมัครใช้บัญชี AdMob

 2. ลงทะเบียนแอปกับ AdMob ขั้นตอนนี้จะสร้างแอป AdMob ที่มีรหัสแอป AdMob ที่ไม่ซ้ำ ซึ่งจำเป็นต้องทำภายหลังในคู่มือนี้

กำหนดค่าแอป

 1. ในไฟล์ build.gradle ระดับโปรเจ็กต์ ให้ใส่ที่เก็บ Maven ของ Google และที่เก็บส่วนกลาง Maven ไว้ทั้งส่วน buildscript และallprojects

  buildscript {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
  allprojects {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
 2. เพิ่มทรัพยากร Dependency สำหรับ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ลงในไฟล์ Gradle ระดับแอปของโมดูล ซึ่งโดยปกติเป็น app/build.gradle ดังนี้

  dependencies {
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:22.5.0'
  }
  
 3. เพิ่ม AdMob รหัสแอปตามที่ระบุในเว็บอินเทอร์เฟซAdMob ลงในไฟล์ AndroidManifest.xml ของแอป หากต้องการทำเช่นนั้น ให้เพิ่มแท็ก <meta-data> ด้วย android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID" คุณดูรหัสแอปได้ใน AdMob อินเทอร์เฟซเว็บ สำหรับ android:value ให้ใส่ AdMob รหัสแอปของคุณเองโดยใส่เครื่องหมายคำพูดล้อมรอบ

  <manifest>
   <application>
    <!-- Sample AdMob app ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
   </application>
  </manifest>
  

  ในแอปจริง ให้ใช้รหัสแอป AdMob จริง ไม่ใช่รหัสที่ระบุไว้ข้างต้น หากคุณแค่อยากจะทดสอบ SDK ในแอป Hello World คุณสามารถใช้รหัสแอปตัวอย่างที่แสดงอยู่ด้านบน

  โปรดทราบด้วยว่าไม่ได้เพิ่มแท็ก <meta-data> ตามที่แสดงด้านบนผลการค้นหาข้อขัดข้องที่มีข้อความดังกล่าว

  The Google Mobile Ads SDK was initialized incorrectly.
  

  (ไม่บังคับ) ประกาศสิทธิ์ AD_ID เพื่อให้เวอร์ชันก่อนหน้าใช้งานกับ Android 13 ได้

  หากแอปใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 20.4.0 ขึ้นไป คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เนื่องจาก SDK จะประกาศสิทธิ์ com.google.android.gms.permission.AD_ID โดยอัตโนมัติและจะเข้าถึงรหัสโฆษณาเมื่อใดก็ตามที่มีได้

  สำหรับแอปที่ใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชัน 20.3.0 หรือ ต่ำกว่าและกำหนดเป้าหมายเป็น Android 13 คุณต้องเพิ่มสิทธิ์ com.google.android.gms.permission.AD_ID ในไฟล์ AndroidManifest.xml สำหรับ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เพื่อเข้าถึงรหัสโฆษณา

  <manifest>
   <application>
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
  
    <!-- For apps targeting Android 13 or higher & GMA SDK version 20.3.0 or lower -->
    <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID"/>
  
   </application>
  </manifest>
  

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศสิทธิ์ของ com.google.android.gms.permission.AD_ID รวมถึงวิธีปิดใช้ได้ที่บทความนี้ใน Play Console

เริ่มต้น SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google

ก่อนที่จะโหลดโฆษณา ให้แอปเริ่มต้น SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google โดยเรียกใช้ MobileAds.initialize() ซึ่งจะเริ่มต้น SDK และเรียก Listener ที่เสร็จสมบูรณ์กลับมาเมื่อเริ่มต้นโฆษณาเรียบร้อยแล้ว หรือหลังจากระยะหมดเวลา 30 วินาที คุณต้องดำเนินการนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น จะดีที่สุดเมื่อเปิดแอป

โฆษณาอาจโหลดล่วงหน้าโดย SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google หรือ SDK ของพาร์ทเนอร์สื่อกลางเมื่อเรียกใช้ MobileAds.initialize() หากต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ให้ตั้งค่าแฟล็กคำขอที่เจาะจง เช่น tagForChildDirectedTreatment หรือ tag_for_under_age_of_consent หรือมิเช่นนั้นก็ขอให้ดำเนินการก่อนโหลดโฆษณา ก่อนเริ่มใช้งาน SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google

ตัวอย่างวิธีเรียกใช้เมธอด initialize() ในกิจกรรมมีดังนี้

ตัวอย่างกิจกรรมหลัก (ที่ตัดออก)

Java

import com.google.android.gms.ads.MobileAds;
import com.google.android.gms.ads.initialization.InitializationStatus;
import com.google.android.gms.ads.initialization.OnInitializationCompleteListener;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    MobileAds.initialize(this, new OnInitializationCompleteListener() {
      @Override
      public void onInitializationComplete(InitializationStatus initializationStatus) {
      }
    });
  }
}

Kotlin

import com.google.android.gms.ads.MobileAds

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    MobileAds.initialize(this) {}
  }
}

หากคุณใช้สื่อกลาง ให้รอจนกว่าจะมีการเรียกตัวแฮนเดิลที่เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่จะโหลดโฆษณา เนื่องจากวิธีนี้จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าอะแดปเตอร์สื่อกลางทั้งหมดจะเริ่มต้นทำงาน

เลือกรูปแบบโฆษณา

ตอนนี้ Google Mobile Ads SDK ได้รับการนำเข้าแล้ว และคุณก็พร้อมติดตั้งใช้งานโฆษณาแล้ว AdMob มีโฆษณาหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกใช้ เพื่อเลือกรูปแบบที่เหมาะกับประสบการณ์ของผู้ใช้แอปมากที่สุด

โฆษณาทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ปรากฏด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจออุปกรณ์ โฆษณาแบนเนอร์จะแสดงบนหน้าจอขณะที่ผู้ใช้โต้ตอบกับแอป และสามารถรีเฟรชโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง หากคุณยังใหม่ต่อโฆษณา บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดี

ใช้งานโฆษณาแบนเนอร์

โฆษณาคั่นระหว่างหน้า

โฆษณาเต็มหน้าจอที่บดบังอินเทอร์เฟซแอปจนกว่าผู้ใช้จะปิด โดยจะเหมาะที่สุดในการหยุดชั่วคราวระหว่างการดำเนินการของแอป เช่น ระหว่างการเปลี่ยนด่านเกมหรือหลังจากทำงานเสร็จ

ใช้โฆษณาคั่นระหว่างหน้า

เนทีฟ

โฆษณาที่ปรับแต่งได้ซึ่งเข้ากับรูปลักษณ์ของแอป โดยคุณจะเป็นผู้กำหนดวิธีและตำแหน่งที่วางโฆษณา เพื่อให้เลย์เอาต์สอดคล้องกับการออกแบบของแอปมากขึ้น

ใช้โฆษณาเนทีฟ

ได้รับรางวัลแล้ว

โฆษณาที่ให้รางวัลผู้ใช้จากการชมวิดีโอสั้นๆ และโต้ตอบกับโฆษณาที่เล่นได้และแบบสำรวจ ใช้สำหรับสร้างรายได้จากแอปเล่นฟรี

ใช้โฆษณาที่มีการให้รางวัล

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ที่เก็บโฆษณา Google Mobile ใน GitHub สาธิตวิธีใช้รูปแบบโฆษณาต่างๆ ที่ API นี้มีให้บริการ