เริ่มต้นใช้งาน

การผสานรวม SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เข้ากับแอปเป็นขั้นตอนแรก แสดงโฆษณาและสร้างรายได้ เมื่อผสานรวม SDK แล้ว คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ เลือกรูปแบบโฆษณา (เช่น เนทีฟหรือวิดีโอที่มีการให้รางวัล) และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ที่ลงมือทำจริงๆ

ก่อนเริ่มต้น

ทําตามขั้นตอนในส่วนต่อไปนี้เพื่อเตรียมแอป

ข้อกำหนดเบื้องต้นของแอป

 • ตรวจสอบว่าไฟล์บิลด์ของแอปใช้ค่าต่อไปนี้

  • เวอร์ชัน SDK ขั้นต่ำของ 21 ขึ้นไป
  • คอมไพล์เวอร์ชัน SDK ของ 33 ขึ้นไป

ตั้งค่าแอปในบัญชี AdMob

ลงทะเบียนแอปเป็นแอป AdMob โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้หรือลงชื่อสมัครใช้ สำหรับบัญชี AdMob

 2. ลงทะเบียนแอปกับ AdMob ขั้นตอนนี้จะสร้างแอป AdMob ที่มีแอป AdMob ที่ไม่ซ้ำกัน รหัสที่จำเป็นต้องใช้ภายหลัง

กำหนดค่าแอป

 1. ในไฟล์การตั้งค่า Gradle ให้ใส่ ที่เก็บ Maven ของ Google และ ที่เก็บส่วนกลางของ Maven:

  Kotlin

  pluginManagement {
   repositories {
    google()
    mavenCentral()
    gradlePluginPortal()
   }
  }
  
  dependencyResolutionManagement {
   repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
   repositories {
    google()
    mavenCentral()
   }
  }
  
  rootProject.name = "My Application"
  include(":app")
  

  ดึงดูด

  pluginManagement {
   repositories {
    google()
    mavenCentral()
    gradlePluginPortal()
   }
  }
  
  dependencyResolutionManagement {
   repositoriesMode.set(RepositoriesMode.FAIL_ON_PROJECT_REPOS)
   repositories {
    google()
    mavenCentral()
   }
  }
  
  rootProject.name = "My Application"
  include ':app'
  
 2. เพิ่มทรัพยากร Dependency สำหรับ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ลงในบิลด์ระดับแอป ไฟล์:

  Kotlin

  dependencies {
   implementation("com.google.android.gms:play-services-ads:23.2.0")
  }
  

  ดึงดูด

  dependencies {
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:23.2.0'
  }
  
 3. เพิ่ม AdMob รหัสแอปของคุณตามที่ระบุไว้ใน AdMob อินเทอร์เฟซเว็บลงใน AndroidManifest.xml ไฟล์ โดยเพิ่มแท็ก <meta-data> ด้วย android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID". คุณดู รหัสแอปใน AdMob อินเทอร์เฟซเว็บ สำหรับ android:value ใส่ AdMob รหัสแอปของคุณเอง ล้อมรอบด้วยเครื่องหมายคำพูด

  <manifest>
   <application>
    <!-- Sample AdMob app ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
   </application>
  </manifest>
  

  ในแอปจริง ให้แทนที่รหัสแอปตัวอย่างด้วย AdMob รหัสแอป คุณใช้รหัสตัวอย่างได้ในกรณีต่อไปนี้ เพียงใช้ SDK ในแอป Hello World

  นอกจากนี้ โปรดทราบว่าเพิ่มแท็ก <meta-data> ตามที่แสดงทุกประการไม่สำเร็จ ที่ขัดข้องพร้อมข้อความ:

  Missing application ID.
  

  (ไม่บังคับ) ประกาศ สิทธิ์ AD_ID สำหรับเวอร์ชันก่อนหน้าในการทำงานร่วมกับ Android ธันวาคม

  หากแอปใช้ Google Mobile Ads SDK เวอร์ชัน 20.4.0 หรือ คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เนื่องจาก SDK จะประกาศพารามิเตอร์ com.google.android.gms.permission.AD_ID และสามารถ เพื่อเข้าถึงรหัสโฆษณาได้ทุกเมื่อ

  สำหรับแอปที่ใช้ Google Mobile Ads SDK เวอร์ชัน 20.3.0 หรือ และกำหนดเป้าหมายเป็น Android 13 คุณต้องเพิ่ม สิทธิ์ com.google.android.gms.permission.AD_ID ใน AndroidManifest.xml ของ Google Mobile Ads SDK เพื่อ เข้าถึงรหัสโฆษณา:

  <manifest>
   <application>
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
  
    <!-- For apps targeting Android 13 or higher & GMA SDK version 20.3.0 or lower -->
    <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID"/>
  
   </application>
  </manifest>
  

  หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประกาศสิทธิ์ com.google.android.gms.permission.AD_ID รายการ รวมถึงวิธีปิดใช้งาน โดยดูได้ที่ Play นี้ บทความในคอนโซล

เริ่มต้น SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google

ก่อนที่จะโหลดโฆษณา ให้เริ่มต้น Google Mobile Ads SDK โดยเรียกใช้ MobileAds.initialize().

เมธอดนี้จะเริ่มต้น SDK และเรียก Listener ที่สำเร็จเมื่อทั้ง การเริ่มต้น SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และอะแดปเตอร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือหลังจาก หมดเวลา 30 วินาที ขั้นตอนนี้ต้องทำเพียงครั้งเดียว และควรทำเมื่อเปิดแอป

โฆษณาอาจถูกโหลดล่วงหน้าโดย Google Mobile Ads SDK หรือ SDK ของพาร์ทเนอร์สื่อกลาง เมื่อเริ่มออกแบบ หากคุณจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ในยุโรป เขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ตั้งค่าการแจ้งเฉพาะคำขอ เช่น setTagForChildDirectedTreatment() หรือ setTagForUnderAgeOfConsent(), หรือ หรือ ดำเนินการก่อนโหลดโฆษณา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดำเนินการก่อนที่จะเริ่มต้น Google Mobile Ads SDK

นี่คือตัวอย่างวิธีเรียกเมธอด initialize() บนพื้นหลัง ชุดข้อความภายในกิจกรรม

Java

import com.google.android.gms.ads.MobileAds;
import com.google.android.gms.ads.initialization.InitializationStatus;
import com.google.android.gms.ads.initialization.OnInitializationCompleteListener;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);

  new Thread(
      () -> {
       // Initialize the Google Mobile Ads SDK on a background thread.
       MobileAds.initialize(this, initializationStatus -> {});
      })
    .start();
 }
}

Kotlin

import com.google.android.gms.ads.MobileAds
import kotlinx.coroutines.CoroutineScope
import kotlinx.coroutines.Dispatchers
import kotlinx.coroutines.launch

class MainActivity : AppCompatActivity() {
 override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.activity_main)

  val backgroundScope = CoroutineScope(Dispatchers.IO)
  backgroundScope.launch {
   // Initialize the Google Mobile Ads SDK on a background thread.
   MobileAds.initialize(this@MainActivity) {}
  }
 }
}

เลือกรูปแบบโฆษณา

ตอนนี้มีการนำเข้า SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google และคุณพร้อมที่จะใช้งานโฆษณาแล้ว AdMob นำเสนอรูปแบบโฆษณาต่างๆ มากมาย คุณจะสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับประสบการณ์ของผู้ใช้แอปที่สุด

หน่วยโฆษณาแบนเนอร์จะแสดงโฆษณาสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งใช้เนื้อที่ส่วนหนึ่งของแอป เลย์เอาต์ อุปกรณ์นี้จะรีเฟรชโดยอัตโนมัติหลังจากระยะเวลาที่ตั้งไว้ ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้ดูโฆษณาใหม่อย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าจะดูเท่าเดิม ในแอปของคุณ และยังเป็นรูปแบบโฆษณาที่นำไปใช้งานได้ง่ายที่สุดอีกด้วย

ใช้โฆษณาแบนเนอร์

โฆษณาคั่นระหว่างหน้า

หน่วยโฆษณาคั่นระหว่างหน้าจะแสดงโฆษณาแบบเต็มหน้าในแอป จัดวางให้เป็นธรรมชาติ ช่วงพักและการเปลี่ยนแปลงในอินเทอร์เฟซของแอป เช่น หลังผ่านด่าน ในแอปเกม

ติดตั้งโฆษณาคั่นระหว่างหน้า

เนทีฟ

โฆษณาเนทีฟคือโฆษณาที่คุณสามารถปรับแต่งวิธีที่ชิ้นงานต่างๆ เช่น บรรทัดแรก คำกระตุ้นให้ดำเนินการ (Call-To-Action) จะแสดงในแอป การจัดรูปแบบโฆษณาด้วยตัวคุณเองช่วยให้คุณสามารถ สร้างการนำเสนอโฆษณาที่เป็นธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญ ซึ่งสามารถเพิ่ม ให้กับผู้ใช้ที่เป็นสื่อสมบูรณ์ ประสบการณ์การใช้งาน

ติดตั้งโฆษณาเนทีฟ

ได้รับรางวัลแล้ว

หน่วยโฆษณาที่มีการให้รางวัลช่วยให้ผู้ใช้เล่นเกม ทำแบบสำรวจ หรือดูวิดีโอได้เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ รับรางวัลในแอป เช่น เหรียญ ชีวิตเพิ่ม หรือคะแนน คุณสามารถกำหนด หน่วยโฆษณาแตกต่างกันและระบุมูลค่าของรางวัลและ รายการที่ผู้ใช้ได้รับ

ใช้โฆษณาที่มีการให้รางวัล

โฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่มีการให้รางวัล

โฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่มีการให้รางวัล คือโฆษณารูปแบบใหม่ที่มีสิ่งจูงใจซึ่งช่วยให้คุณ เสนอรางวัล เช่น เหรียญหรือไอเท็มเพิ่มชีวิต สำหรับโฆษณาที่แสดงโดยอัตโนมัติ ระหว่างการเปลี่ยนแอปตามปกติ

ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเลือกดูโฆษณาที่มีการให้รางวัล ซึ่งต่างจากโฆษณาที่มีการให้รางวัล โฆษณาคั่นระหว่างหน้า

โฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่มีการให้รางวัลจำเป็นต้องมีสิ่งต่อไปนี้ แทนการแจ้งให้เลือกรับในโฆษณาที่มีการให้รางวัล หน้าจอแนะนำที่ประกาศรางวัลและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เลือกไม่เข้าร่วม เด็กๆ ต้องการทำแบบนั้น

ใช้โฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่มีการให้รางวัล

โฆษณาเปิดแอป

โฆษณาเปิดแอปคือรูปแบบโฆษณาที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้เปิดหรือเปลี่ยนกลับไปใช้ แอป โฆษณาวางซ้อนหน้าจอการโหลด

ใช้โฆษณาเปิดแอป

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

ที่เก็บโฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google บน GitHub แสดงให้เห็นถึงตัวอย่าง วิธีใช้รูปแบบโฆษณาต่างๆ ที่ API นี้มีให้