Tích hợp GDT với Tencent với tính năng Dàn xếp

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Hướng dẫn này dành cho các nhà xuất bản quan tâm đến việc sử dụng dàn xếp Quảng cáo trên điện thoại di động của Google với Tencent YLH . Nó đi qua quá trình thiết lập bộ điều hợp dàn xếp để hoạt động với ứng dụng Android hiện tại của bạn và cấu hình của các cài đặt bổ sung.

Tencent YLH Tài nguyên
Tài liệu
SDK
Bộ chuyển đổi
Hỗ trợ khách hàng

Điều kiện tiên quyết

Sơn lót hữu ích

Các bài viết sau trong Trung tâm trợ giúp cung cấp thông tin cơ bản về dàn xếp:

Thêm Tencent YLH vào dự án của bạn

Bao gồm bộ điều hợp mạng và SDK

Tải xuống SDK Tencent YLH và bộ điều hợp từ các liên kết ở trên .

Trong Android Studio, bao gồm các tệp JAR trong thư mục libs của dự án của bạn. Đảm bảo rằng tệp build.gradle của bạn bao gồm những điều sau:

implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])

Định cấu hình tệp AndroidManifest.xml

Sửa đổi tệp AndroidManifest.xml của bạn theo hướng dẫn trong tài liệu Tencent YLH.

Ứng dụng của bạn không cần gọi trực tiếp Tencent YLH — SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google gọi bộ điều hợp Tencent YLH để tìm nạp quảng cáo thay cho bạn. Nếu bạn không muốn chỉ định bất kỳ thông số yêu cầu bổ sung nào, thì bạn đã hoàn tất! Phần còn lại của trang này hướng dẫn chi tiết cách cung cấp thêm thông tin cho Tencent YLH.

Khởi tạo đối tượng quảng cáo của bạn bằng một phiên bản Hoạt động

Trong hàm tạo cho một đối tượng quảng cáo mới (ví dụ:AdView ),bạn phải chuyển vào một đối tượng thuộc loại Context . Context này được chuyển cho các mạng quảng cáo khác khi sử dụng dàn xếp. Một số mạng quảng cáo yêu cầu Context hạn chế hơn thuộc loại Activity và có thể không phân phát quảng cáo nếu không có phiên bản Activity . Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên chuyển một phiên bản Activity khi khởi chạy đối tượng quảng cáo để đảm bảo trải nghiệm nhất quán với mạng quảng cáo đã dàn xếp của bạn.