Tích hợp Flurry với tính năng dàn xếp

Hướng dẫn này dành cho các nhà xuất bản muốn sử dụng tính năng dàn xếp Quảng cáo trên thiết bị di động của Google thông qua Flurry. Bộ chuyển đổi này hướng dẫn bạn thiết lập bộ chuyển đổi dàn xếp để hoạt động với ứng dụng Android hiện tại và cấu hình của các chế độ cài đặt bổ sung.

Flurry Tài nguyên
Tài liệu
SDK
Bộ chuyển đổi
Dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Điều kiện tiên quyết

Các đoạn mồi hữu ích

Các bài viết sau đây trong Trung tâm trợ giúp cung cấp thông tin cơ bản về tính năng dàn xếp:

Thêm Flurry vào dự án của bạn

Bao gồm SDK và bộ chuyển đổi mạng

Tải SDK Flurry và bộ chuyển đổi xuống qua các đường liên kết ở trên.

Trong Android Studio, hãy đưa các tệp JAR vào thư mục libs của dự án. Đảm bảo rằng tệp build.gradle của bạn bao gồm những nội dung sau:

implementation fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])

Định cấu hình tệp AndroidManifest.xml

Sửa đổi tệp AndroidManifest.xml theo hướng dẫn trong tài liệu về Flurry.

Ứng dụng của bạn không cần gọi Flurry trực tiếp — SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google sẽ gọi bộ chuyển đổi Flurry để thay mặt bạn tìm nạp quảng cáo. Nếu không muốn chỉ định thêm bất kỳ tham số yêu cầu bổ sung nào, thì bạn đã hoàn tất! Phần còn lại của trang này trình bày chi tiết cách cung cấp thêm thông tin cho Flurry.

Khởi động đối tượng quảng cáo thông qua bản sao Activity

Trong hàm khởi tạo cho một đối tượng quảng cáo mới (ví dụ: AdView), bạn phải truyền vào một đối tượng thuộc loại Context. Hệ thống sẽ chuyển Context này sang các mạng quảng cáo khác khi bạn sử dụng tính năng dàn xếp. Một số mạng quảng cáo yêu cầu Context hạn chế hơn thuộc loại Activity và không thể phân phát quảng cáo nếu không có bản sao Activity. Do đó, bạn nên truyền vào bản sao Activity khi khởi chạy đối tượng quảng cáo để đảm bảo trải nghiệm nhất quán với các mạng quảng cáo đã dàn xếp.