Tích hợp AdColony với tính năng Dàn xếp

Hướng dẫn này trình bày cách sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để tải và hiển thị quảng cáo từ AdColony bằng cách sử dụng tính năng dàn xếp, bao gồm cả tính năng đặt giá thầu và tích hợp thác nước. Hướng dẫn này trình bày cách thêm AdColony vào cấu hình dàn xếp của một đơn vị quảng cáo, cũng như cách tích hợp SDK AdColony và bộ chuyển đổi vào một ứng dụng Android .

Các công cụ tích hợp và định dạng quảng cáo được hỗ trợ

AdMob bộ chuyển đổi dàn xếp dành cho AdColony có các tính năng sau:

Tích hợp
Đặt giá thầu
Thác nước
Dạng thức
Biểu ngữ
Quảng cáo xen kẽ
Được thưởng
SDK gốc

Yêu cầu

 • API Android cấp 19 trở lên
 • [Dành cho tính năng đặt giá thầu]: Bộ chuyển đổi AdColony 3.3.10.1 trở lên (nên dùng phiên bản mới nhất)

Bước 1: Thiết lập AdColony

Đăng kýđăng nhập vào tài khoản AdColony của bạn. Thêm ứng dụng của bạn vào trang tổng quan về nhà xuất bản AdColony bằng cách nhấp vào nút Thiết lập ứng dụng mới.

Thiết lập ứng dụng mới AdColony

Điền vào biểu mẫu và nhấp vào Create (Tạo) ở cuối trang để thêm ứng dụng của bạn vào AdColony.

Tạo ứng dụng AdColony

Sau khi tạo ứng dụng, bạn có thể lấy Mã ứng dụng bằng cách chuyển đến phần Kiếm tiền > Ứng dụng trong phần Thông tin cơ bản về ứng dụng.

Mã ứng dụng AdColony

Tiếp theo, hãy tạo Vùng quảng cáo mới bằng cách nhấp vào nút Thiết lập vùng quảng cáo mới trong mục Vùng quảng cáo trên trang Ứng dụng của bạn. Bạn nên tạo Vùng quảng cáo mới cho hoạt động dàn xếp bằng AdMob ngay cả khi bạn đã có vùng quảng cáo.

Vùng thiết lập AdColony

Để được hướng dẫn thêm về cách tạo vị trí đặt quảng cáo, hãy chọn thẻ tương ứng với định dạng quảng cáo mà bạn muốn.

 1. Đặt tuỳ chọn Zone đang hoạt động? thành .
 2. Nhập Tên cho Vùng quảng cáo.

 3. Chọn Biểu ngữ làm Kích thước vùng quảng cáo.

 4. Nhập một giá trị cho Giới hạn phát hàng ngày.

Quảng cáo xen kẽ

 1. Đặt tuỳ chọn Zone đang hoạt động? thành .
 2. Nhập Tên cho Vùng quảng cáo.

 3. Chọn Đầu video/Quảng cáo xen kẽ làm Loại vùng.

 4. Nhập một giá trị cho Giới hạn phát hàng ngày.

Được thưởng

 1. Đặt tuỳ chọn Zone đang hoạt động? thành .
 2. Nhập Tên cho Vùng quảng cáo.

 3. Chọn Value Exchange/V4VC làm Loại vùng.

 4. Đặt Chỉ phía khách hàng? thành rồi nhập Tên tiền tệ ảo, Số video tối đa hằng ngày mỗi người dùngSố tiền phần thưởng.

 5. Nhập một giá trị cho Giới hạn phát hàng ngày.

Nhấp vào nút Tạo khi hoàn tất để tạo Vùng quảng cáo.

Sau khi tạo Vùng quảng cáo, bạn có thể tìm Mã vùng trong mục Tích hợp của Vùng quảng cáo. Mã khu vực sẽ được dùng trong bước tiếp theo.

Mã vùng AdColony

Xác định vị trí Khoá API AdColony của bạn

Đặt giá thầu

Bạn không bắt buộc phải thực hiện bước này để tích hợp tính năng đặt giá thầu.

Thác nước

Bạn sẽ cần Khoá API của AdColony để thiết lập AdMob mã đơn vị quảng cáo. Chuyển đến phần Cài đặt tài khoản trong trang tổng quan về nhà xuất bản AdColony để tìm Khoá API của bạn.

Cài đặt AdColony

Bước 2: Định cấu hình chế độ cài đặt dàn xếp cho đơn vị quảng cáo AdMob của bạn

Bạn cần thêm AdColony vào cấu hình dàn xếp cho đơn vị quảng cáo của mình. Trước tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn.

Tiếp theo, hãy chuyển đến thẻ Dàn xếp. Nếu bạn đã có một nhóm dàn xếp mà bạn muốn sửa đổi, hãy nhấp vào tên của nhóm dàn xếp đó để chỉnh sửa, rồi chuyển đến phần Thêm AdColony làm nguồn quảng cáo.

Để tạo một nhóm dàn xếp mới, hãy chọn Tạo nhóm dàn xếp.

Thẻ dàn xếp AdMob Beta

Nhập định dạng quảng cáo và nền tảng của bạn, rồi nhấp vào Tiếp tục.

Đặt tên cho nhóm dàn xếp của bạn và chọn vị trí để nhắm mục tiêu. Tiếp theo, hãy đặt trạng thái của nhóm dàn xếp thành Đã bật. Sau đó, nhấp vào Thêm đơn vị quảng cáo. Thao tác này sẽ mở lớp phủ lựa chọn đơn vị quảng cáo.

Nhóm dàn xếp mới 2

Liên kết nhóm dàn xếp này với đơn vị quảng cáo AdMob hiện tại của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Xong.

Chọn đơn vị quảng cáo

Bây giờ, bạn sẽ thấy thẻ đơn vị quảng cáo được điền sẵn các đơn vị quảng cáo mà bạn đã chọn.

Đơn vị quảng cáo của nhóm dàn xếp

Thêm AdColony làm nguồn quảng cáo

Đặt giá thầu

Trong thẻ Đặt giá thầu ở phần Nguồn quảng cáo, hãy chọn Thêm nguồn quảng cáo. Sau đó, chọn AdColony.

Nhấp vào Cách ký thoả thuận hợp tácthiết lập mối quan hệ đối tác đặt giá thầu với AdColony.

Nhấp vào Xác nhận và đồng ý, rồi nhấp vào Tiếp tục.

Nếu đã có mối liên kết cho AdColony, bạn chỉ cần chọn mối liên kết đó. Nếu không, hãy nhấp vào Thêm mối liên kết.

Tiếp theo, hãy nhập Tên ánh xạ, Mã ứng dụngMã khu vực có được trong phần trước. Sau đó, hãy nhấp vào Xong.

Thác nước

Trong thẻ Thác nước trong phần Nguồn quảng cáo, hãy chọn Thêm nguồn quảng cáo. Sau đó, chọn AdColony.

Bật nút chuyển Tối ưu hoá. Nhập Khoá API đã nhận được ở phần trước để thiết lập tính năng tối ưu hoá nguồn quảng cáo cho AdColony. Sau đó, hãy nhập giá trị eCPM cho AdColony và nhấp vào Tiếp tục.

Nếu đã có mối liên kết cho AdColony, bạn chỉ cần chọn mối liên kết đó. Nếu không, hãy nhấp vào Thêm mối liên kết.

Tiếp theo, hãy nhập Tên ánh xạ, Mã ứng dụngMã vùng có được ở phần trước. Sau đó, hãy nhấp vào Xong.

Bước 3: Nhập SDK AdColony và bộ chuyển đổi

Thêm kho lưu trữ maven sau đây và phần phụ thuộc triển khai với phiên bản mới nhất của SDK AdColony và bộ chuyển đổi trong tệp build.gradle ở cấp ứng dụng:

repositories {
  google()
  mavenCentral()
}

// ...
dependencies {
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:22.4.0'
  implementation 'com.google.ads.mediation:adcolony:4.8.0.2'
}
// ...

Di chuyển dự án sang AndroidX

SDK AdColony phụ thuộc vào các thư viện hỗ trợ Android, nhưng SDK quảng cáo trên thiết bị di động mới nhất của Google lại sử dụng các thư viện Jetpack.

Để đảm bảo SDK AdColony và SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động tương thích, hãy tạo tệp gradle.properties ở cấp cao nhất của dự án và thêm mã sau:

android.useAndroidX=true
android.enableJetifier=true

Thao tác này sẽ ghi lại tệp nhị phân SDK AdColony để sử dụng các thư viện Jetpack. Xem hướng dẫn di chuyển AndroidX để biết thêm thông tin về các chế độ cài đặt này.

Tích hợp thủ công

Bước 4: Cần nhập thêm mã

Bạn không cần phải có mã bổ sung để tích hợp AdColony.

Bước 5: Kiểm thử quá trình triển khai

Để bật quảng cáo thử nghiệm trên AdColony, hãy truy cập trang tổng quan của AdColony rồi chuyển đến phần Kiếm tiền > Ứng dụng. Chọn Vùng mà bạn muốn bật quảng cáo thử nghiệm trong phần Vùng quảng cáo của ứng dụng. Bạn có thể bật quảng cáo thử nghiệm bằng cách chọn để Chỉ hiển thị quảng cáo thử nghiệm? trong phần Phát triển.

Thử nghiệm AdColony

Các bước không bắt buộc

Theo Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, bạn phải đảm bảo rằng một số thông tin công bố nhất định được công bố cho và có được sự đồng ý của người dùng trong Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) về việc sử dụng giá trị nhận dạng thiết bị và dữ liệu cá nhân. Chính sách này thể hiện các yêu cầu của Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử của Liên minh Châu Âu và Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Khi yêu cầu sự đồng ý, bạn phải xác định từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp có thể thu thập, nhận hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân và cung cấp thông tin về cách sử dụng của mỗi mạng. Hiện tại, Google không thể tự động chuyển lựa chọn đồng ý của người dùng đến các mạng như vậy.

Bộ chuyển đổi AdColony cung cấp phương thức AdColonyMediationAdapter.getAppOptions() để tuỳ chỉnh các thông số sẽ gửi đến SDK của AdColony. Có 2 phương thức có liên quan đến GDPR đối với các tuỳ chọn này là setPrivacyFrameworkRequired()setPrivacyConsentString(). Mã mẫu sau đây minh hoạ cách chuyển thông tin về sự đồng ý đến bộ chuyển đổi AdColony. Sau đó, bộ chuyển đổi này sẽ được dùng trong phương thức khởi chạy của AdColony. Bạn phải đặt các tuỳ chọn này trước khi khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để đảm bảo chúng được chuyển tiếp đúng cách đến SDK của AdColony.

Java

import com.google.ads.mediation.adcolony.AdColonyMediationAdapter;
//...

AdColonyAppOptions appOptions = AdColonyMediationAdapter.getAppOptions();
appOptions.setPrivacyFrameworkRequired(AdColonyAppOptions.GDPR, true);
appOptions.setPrivacyConsentString(AdColonyAppOptions.GDPR, "1");

Kotlin

import com.google.ads.mediation.adcolony.AdColonyMediationAdapter
//...

val appOptions = AdColonyMediationAdapter.getAppOptions()
appOptions.setPrivacyFrameworkRequired(AdColonyAppOptions.GDPR, true)
appOptions.setPrivacyConsentString(AdColonyAppOptions.GDPR, "1")

Hãy xem Thông tin chi tiết về việc triển khai GDPR của AdColony để biết thêm thông tin chi tiết về những giá trị có thể được cung cấp trong các phương thức này.

Thêm AdColony vào danh sách đối tác quảng cáo GDPR

Hãy làm theo các bước trong Cài đặt GDPR để thêm AdColony vào danh sách đối tác quảng cáo GDPR trong AdMob giao diện người dùng.

CCPA (Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California)

luật về quyền riêng tư của các tiểu bang ở Hoa Kỳ yêu cầu cung cấp cho người dùng quyền từ chối "bán" "thông tin cá nhân" của họ (theo định nghĩa của các thuật ngữ đó), trong đó người dùng có quyền từ chối bán thông qua một đường liên kết nổi bật "Không bán thông tin cá nhân của tôi" trên trang chủ của bên "bán". Hướng dẫn tuân thủ luật về quyền riêng tư của Hoa Kỳ cho phép bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế cho việc phân phát quảng cáo của Google, nhưng Google không thể áp dụng chế độ cài đặt này cho từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp của bạn. Do đó, bạn phải xác định từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp có thể tham gia vào hoạt động bán thông tin cá nhân và làm theo hướng dẫn của từng mạng đó để đảm bảo sự tuân thủ.

Bộ chuyển đổi AdColony cung cấp phương thức AdColonyMediationAdapter.getAppOptions() để tuỳ chỉnh các thông số sẽ gửi đến SDK của AdColony. Có 2 phương thức liên quan đến CCPA đối với các lựa chọn này là setPrivacyFrameworkRequired()setPrivacyConsentString(). Mã mẫu sau đây minh hoạ cách chuyển thông tin về sự đồng ý đến bộ chuyển đổi AdColony. Sau đó, bộ chuyển đổi này sẽ được dùng trong phương thức khởi chạy của AdColony. Bạn phải đặt các tuỳ chọn này trước khi khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để đảm bảo chúng được chuyển tiếp đúng cách đến SDK của AdColony.

Java

import com.google.ads.mediation.adcolony.AdColonyMediationAdapter;
//...

AdColonyAppOptions appOptions = AdColonyMediationAdapter.getAppOptions();
appOptions.setPrivacyFrameworkRequired(AdColonyAppOptions.CCPA, true);
appOptions.setPrivacyConsentString(AdColonyAppOptions.CCPA, "1");

Kotlin

import com.google.ads.mediation.adcolony.AdColonyMediationAdapter
//...

val appOptions = AdColonyMediationAdapter.getAppOptions()
appOptions.setPrivacyFrameworkRequired(AdColonyAppOptions.CCPA, true)
appOptions.setPrivacyConsentString(AdColonyAppOptions.CCPA, "1")

Hãy xem Thông tin chi tiết về việc triển khai theo CCPA của AdColony để biết thêm thông tin chi tiết về những giá trị có thể được cung cấp trong các phương thức này.

Thêm AdColony vào danh sách đối tác quảng cáo theo CCPA

Hãy làm theo các bước trong Cài đặt CCPA để thêm AdColony vào danh sách đối tác quảng cáo theo CCPA trong AdMob giao diện người dùng.

Quyền

Để có hiệu suất tối ưu, AdColony đề xuất thêm các quyền không bắt buộc sau đây vào tệp AndroidManifest.xml của ứng dụng:

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />

Sử dụng quảng cáo xen kẽ và quảng cáo có tặng thưởng

Thông số theo mạng cụ thể

Bộ chuyển đổi AdColony hỗ trợ các tham số yêu cầu bổ sung có thể được chuyển tới bộ chuyển đổi bằng cách sử dụng lớp AdColonyBundleBuilder. AdColonyBundleBuilder bao gồm các phương thức sau:

 • setShowPrePopup(boolean): Thiết lập xem có hiển thị cửa sổ bật lên trước khi hiển thị quảng cáo hay không. Đặt thành false để không có cửa sổ bật lên trước khi quảng cáo hiển thị.
 • setShowPostPopup(boolean): Đặt xem có hiển thị cửa sổ bật lên sau khi hiển thị quảng cáo hay không. Đặt thành false để không có cửa sổ bật lên sau khi quảng cáo hiển thị.

Dưới đây là ví dụ về mã về cách đặt các thông số yêu cầu quảng cáo này:

Java

AdColonyBundleBuilder.setShowPrePopup(true);
AdColonyBundleBuilder.setShowPostPopup(true);
AdRequest request = new AdRequest.Builder()
 .addNetworkExtrasBundle(AdColonyAdapter.class, AdColonyBundleBuilder.build())
 .build();
rewardedInterstitialAd.loadAd(request);

Kotlin

AdColonyBundleBuilder.setShowPrePopup(true)
AdColonyBundleBuilder.setShowPostPopup(true)
val request = AdRequest.Builder()
 .addNetworkExtrasBundle(AdColonyAdapter::class.java, AdColonyBundleBuilder.build())
 .build()
rewardedInterstitialAd.loadAd(request)

Xác minh phiên bản bộ chuyển đổi và SDK

Để ghi nhật ký phiên bản bộ chuyển đổi và SDK, hãy sử dụng đoạn mã sau:

AdColonyMediationAdapter adapter = new AdColonyMediationAdapter();
VersionInfo adapterVersion = adapter.getVersionInfo();
VersionInfo sdkVersion = adapter.getSDKVersionInfo();
// Log the adapter patch version to 3 digits to represent the x.x.x.x versioning
// used by adapters.
Log.d("TAG", String.format(
  "Adapter version: %d.%d.%03d",
  adapterVersion.getMajorVersion(),
  adapterVersion.getMinorVersion(),
  adapterVersion.getMicroVersion()));
Log.d("TAG", String.format(
  "SDK version: %d.%d.%d",
  sdkVersion.getMajorVersion(),
  sdkVersion.getMinorVersion(),
  sdkVersion.getMicroVersion()));

Mã lỗi

Nếu bộ chuyển đổi không nhận được quảng cáo từ AdColony, thì nhà xuất bản có thể kiểm tra lỗi cơ bản từ nội dung phản hồi quảng cáo bằng cách sử dụng ResponseInfo.getAdapterResponse() theo các lớp sau:

com.jirbo.adcolony.AdColonyAdapter
com.google.ads.mediation.adcolony.AdColonyMediationAdapter

Dưới đây là các mã và thông báo đi kèm do bộ chuyển đổi AdColony gửi khi quảng cáo không tải được:

Mã lỗi Lý do
100 SDK AdColony đã trả về lỗi.
101 Thông số máy chủ không hợp lệ (ví dụ: thiếu ID vùng).
102 Có một quảng cáo được yêu cầu cho cùng một mã vùng.
103 SDK AdColony đã trả về lỗi khởi động.
104 Kích thước biểu ngữ được yêu cầu không tương ứng với kích thước quảng cáo AdColony hợp lệ.
105 Lỗi trình bày do không tải quảng cáo.
106 Ngữ cảnh dùng để khởi chạy SDK AdColony không phải là thực thể Activity.
0 – 3 SDK AdColony đã trả về lỗi. Hãy xem tài liệu để biết thêm thông tin chi tiết.
101 Thông số máy chủ không hợp lệ (ví dụ: thiếu ID vùng).
102 Bộ điều khiển chế độ xem gốc hiển thị quảng cáo là nil.
103 SDK AdColony đã trả về lỗi khởi động.
104 SDK AdColony không hỗ trợ việc định cấu hình 2 lần trong khoảng thời gian 5 giây.
105 Không hiển thị quảng cáo được.
106 Vùng được dùng cho quảng cáo có tặng thưởng không phải là vùng phần thưởng trên cổng thông tin AdColony.

Nhật ký thay đổi bộ chuyển đổi dàn xếp Android của AdColony

Phiên bản tiếp theo

 • Cập nhật phiên bản tối thiểu bắt buộc đối với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google lên phiên bản 22.4.0.

Phiên bản 4.8.0.2

 • Cập nhật đối tượng chuyển đổi để sử dụng lớp VersionInfo mới.
 • Cập nhật phiên bản tối thiểu bắt buộc đối với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google lên phiên bản 22.0.0.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 22.0.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.8.0.

Phiên bản 4.8.0.1

 • Thêm tuỳ chọn hỗ trợ để chuyển tiếp thông tin theo Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA) sang SDK AdColony.
 • Cập nhật phiên bản tối thiểu bắt buộc đối với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google lên phiên bản 21.5.0.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 21.5.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.8.0.

Phiên bản 4.8.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 4.8.0.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 21.0.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.8.0.

Phiên bản 4.7.1.1

 • Cập nhật compileSdkVersiontargetSdkVersion lên API 31.
 • Cập nhật phiên bản tối thiểu bắt buộc đối với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google lên phiên bản 21.0.0.
 • Cập nhật cấp độ API Android tối thiểu bắt buộc lên 19.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 21.0.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.7.1.

Phiên bản 4.7.1.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 4.7.1.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.6.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.7.1.

Phiên bản 4.7.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 4.7.0.
 • Cập nhật phiên bản tối thiểu bắt buộc đối với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google lên phiên bản 20.6.0.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.6.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.7.0.

Phiên bản 4.6.5.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 4.6.5.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.4.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.6.5.

Phiên bản 4.6.4.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với AdColony SDK phiên bản 4.6.4.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.4.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.6.4.

Phiên bản 4.6.3.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 4.6.3.
 • Cập nhật phiên bản tối thiểu bắt buộc đối với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google lên phiên bản 20.4.0.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.4.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.6.3.

Phiên bản 4.6.2.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với AdColony SDK phiên bản 4.6.2.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.3.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.6.2.

Phiên bản 4.6.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 4.6.0.
 • Cập nhật phiên bản tối thiểu bắt buộc đối với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google lên phiên bản 20.3.0.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.3.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.6.0.

Phiên bản 4.5.0.0

 • Hỗ trợ thêm tính năng đặt giá thầu nâng cao cho quảng cáo biểu ngữ.
 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 4.5.0.
 • Cập nhật phiên bản tối thiểu bắt buộc đối với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google lên phiên bản 20.0.0.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.0.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.5.0.

Phiên bản 4.4.1.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với AdColony SDK phiên bản 4.4.1.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.7.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.4.1.

Phiên bản 4.4.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 4.4.0.
 • Thêm tính năng hỗ trợ phương thức đặt giá thầu collectSignals() của AdColony.
 • Cập nhật phiên bản tối thiểu bắt buộc đối với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google lên phiên bản 19.7.0.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.7.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.4.0.

Phiên bản 4.3.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 4.3.0.
 • Cập nhật phiên bản tối thiểu bắt buộc đối với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google lên phiên bản 19.5.0.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.5.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.3.0.

Phiên bản 4.2.4.0

 • Đã sửa lỗi onUserEarnedReward() không được chuyển tiếp cho quảng cáo có tặng thưởng.
 • Thêm mã lỗi bổ sung cho lỗi khởi động SDK AdColony.
 • Cập nhật phiên bản tối thiểu bắt buộc đối với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google lên phiên bản 19.4.0.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.4.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.2.4.

Phiên bản 4.2.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 4.2.0.
 • Cập nhật trình chuyển đổi để hỗ trợ các yêu cầu biểu ngữ thích ứng cùng dòng.
 • Cập nhật phiên bản tối thiểu bắt buộc đối với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google lên phiên bản 19.2.0.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.2.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.2.0.

Phiên bản 4.1.4.1

 • Thêm mã lỗi mô tả và lý do dẫn đến lỗi tải/hiển thị bộ chuyển đổi.
 • Cập nhật phiên bản tối thiểu bắt buộc đối với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google lên phiên bản 19.0.1.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.0.1.
 • SDK AdColony phiên bản 4.1.4.

Phiên bản 4.1.4.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với AdColony SDK phiên bản 4.1.4.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 18.3.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.1.4.

Phiên bản 4.1.3.1

 • Khắc phục vấn đề bộ chuyển đổi không chuyển tiếp lệnh gọi lại onRewardedAdLoaded().

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 18.3.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.1.3.

Phiên bản 4.1.3.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 4.1.3.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 18.3.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.1.3.

Phiên bản 4.1.2.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 4.1.2.
 • Cập nhật phiên bản tối thiểu bắt buộc đối với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google lên phiên bản 18.3.0.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 18.3.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.1.2.

Phiên bản 4.1.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 4.1.0.
 • Đã thêm tuỳ chọn hỗ trợ cho quảng cáo biểu ngữ.
 • Cập nhật phiên bản tối thiểu bắt buộc đối với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google lên phiên bản 18.2.0.

Được xây dựng và thử nghiệm bằng:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 18.2.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.1.0.

Phiên bản 3.3.11.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 3.3.11.
 • Cập nhật phiên bản tối thiểu bắt buộc đối với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google lên phiên bản 18.1.1.

Phiên bản 3.3.10.1

 • Đã thêm tính năng đặt giá thầu vào bộ chuyển đổi cho quảng cáo xen kẽ và quảng cáo có tặng thưởng.

Phiên bản 3.3.10.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 3.3.10.

Phiên bản 3.3.9.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 3.3.9.
 • Xoá các phương thức setGdprRequired()setGdprConsentString() trên AdColonyBundleBuilder.
 • Thêm phương thức AdColonyMediationAdapter.getAppOptions(). Nhà xuất bản nay phải chuyển thông tin về GDPR đến SDK của AdColony thông qua các tuỳ chọn này. Xem tài liệu dành cho nhà phát triển để biết thêm chi tiết.

Phiên bản 3.3.8.1

 • Cập nhật bộ chuyển đổi để hỗ trợ API có tặng thưởng (thử nghiệm mở) mới.
 • Cập nhật phiên bản tối thiểu bắt buộc đối với SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google lên phiên bản 17.2.0.

Phiên bản 3.3.8.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 3.3.8.

Phiên bản 3.3.7.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 3.3.7.

Phiên bản 3.3.6.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 3.3.6.

Phiên bản 3.3.5.1

 • Cập nhật bộ chuyển đổi để gọi sự kiện quảng cáo onRewardedVideoComplete().

Phiên bản 3.3.5.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với AdColony SDK phiên bản 3.3.5.

Phiên bản 3.3.4.0

 • Xác minh khả năng tương thích với AdColony SDK phiên bản 3.3.4.
 • Đã cập nhật bộ chuyển đổi theo GDPR.

Phiên bản 3.3.3.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 3.3.3.
 • Xoá phương thức setTestModeEnabled khỏi lớp trình tạo gói. Nhà xuất bản hiện có thể yêu cầu quảng cáo thử nghiệm từ AdColony bằng cách chỉ định một thiết bị thử nghiệm thông qua phương thức addTestDevice() từ lớp trình tạo AdRequest.

Phiên bản 3.3.2.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 3.3.2.

Phiên bản 3.3.0.1

 • Khắc phục vấn đề bộ chuyển đổi không thực hiện được khi bộ chuyển đổi được khởi chạy lại.
 • Khắc phục vấn đề lệnh gọi lại phần thưởng bị gửi không chính xác.

Phiên bản 3.3.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 3.3.0.
 • Cập nhật dự án Bộ chuyển đổi cho Android Studio 3.0.

Phiên bản 3.2.1.1

 • Thêm phương thức setTestModeEnabled vào lớp trình tạo gói. Nhà xuất bản có thể sử dụng phương thức này để đánh dấu các yêu cầu AdColony là yêu cầu thử nghiệm.

Phiên bản 3.2.1.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 3.2.1.

Phiên bản 3.2.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 3.2.0.

Phiên bản 3.1.2.0

 • Khắc phục NullPointerExceptions có thể xảy ra.
 • Xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 3.1.2.

Phiên bản 3.1.1.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với AdColony SDK phiên bản 3.1.1.

Phiên bản 3.1.0.0

 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK AdColony phiên bản 3.1.0.

Phiên bản 3.0.6.0

 • Thay đổi hệ thống đặt tên phiên bản thành [phiên bản SDK AdColony](phiên bản bản vá của bộ chuyển đổi].
 • Cập nhật SDK AdColony tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 3.0.6.

Các phiên bản cũ

 • Hỗ trợ quảng cáo xen kẽ và quảng cáo dạng video có tặng thưởng.