Tích hợp AdColony với Dàn xếp

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Hướng dẫn này cho bạn biết cách sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để tải và hiển thị quảng cáo từ AdColony thông qua tính năng đặt giá thầu và dàn xếp kiểu thác nước. Bài này trình bày cách thêm quảng cáo AdColony vào cấu hình dàn xếp của đơn vị quảng cáo, cũng như cách tích hợp SDK và bộ chuyển đổi của AdColony vào một Android ứng dụng.

Công cụ tích hợp và định dạng quảng cáo được hỗ trợ

Bộ chuyển đổi dàn xếp AdMob cho AdColony có các chức năng sau:

Tích hợp
Đặt giá thầu
Thác nước
Định dạng
Biểu ngữ
Quảng cáo xen kẽ
Được thưởng
Gốc

Yêu cầu

 • Android API cấp 19 trở lên

 • [Để đặt giá thầu]: Bộ chuyển đổi AdColony 3.3.10.1 trở lên (phiên bản mới nhất được đề xuất)

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động mới nhất của Google

Bước 1: Thiết lập AdColony

Đăng kýđăng nhập vào tài khoản AdColony của bạn. Thêm ứng dụng vào trang tổng quan của nhà xuất bản AdColony bằng cách nhấp vào nút Thiết lập ứng dụng mới.

Ứng dụng mới thiết lập AdColony

Điền vào biểu mẫu rồi nhấp vào Create (Tạo) ở cuối trang để thêm ứng dụng vào AdColony.

Tạo ứng dụng AdColony

Sau khi tạo ứng dụng, bạn có thể lấy Mã ứng dụng bằng cách chuyển đến phần Kiếm tiền và gt; Ứng dụng trong phần Thông tin cơ bản của ứng dụng.

Mã ứng dụng AdColony

Tiếp theo, hãy tạo một Vùng quảng cáo mới bằng cách nhấp vào nút Thiết lập vùng quảng cáo mới trong mục Khu vực quảng cáo của trang Ứng dụng. Bạn nên tạo một Vùng quảng cáo mới để dàn xếp AdMob ngay cả khi đã có Khu vực quảng cáo.

Vùng thiết lập AdColony

Để xem thêm hướng dẫn về cách tạo vị trí đặt quảng cáo, hãy chọn thẻ tương ứng với định dạng quảng cáo bạn muốn.

 1. Đặt Khu vực đang hoạt động? thành .
 2. Nhập Tên cho vùng quảng cáo của bạn.

 3. Chọn Kích thước vùng quảng cáo làm Kích thước vùng quảng cáo.

 4. Nhập giá trị cho Giới hạn phát hàng ngày.

Quảng cáo xen kẽ

 1. Đặt Khu vực đang hoạt động? thành .
 2. Nhập Tên cho vùng quảng cáo của bạn.

 3. Chọn Trước video/Quảng cáo xen kẽ làm Loại vùng.

 4. Nhập giá trị cho Giới hạn phát hàng ngày.

Được thưởng

 1. Đặt Khu vực đang hoạt động? thành .
 2. Nhập Tên cho vùng quảng cáo của bạn.

 3. Chọn Value Exchange/V4VC làm Zone Type (Loại vùng).

 4. Đặt Chỉ máy khách? thành và nhập Tên đơn vị tiền tệ ảo, Số video tối đa hằng ngày cho mỗi người dùngSố tiền thưởng.

 5. Nhập giá trị cho Giới hạn phát hàng ngày.

Nhấp vào nút Tạo khi hoàn tất để tạo Vùng quảng cáo.

Sau khi tạo Khu vực quảng cáo, bạn có thể xác định vị trí Mã khu vực trong mục Tích hợp của Khu vực quảng cáo. Zone ID (Mã vùng) sẽ được sử dụng trong bước tiếp theo.

Mã vùng AdColony

Xác định vị trí Khóa API AdColony

Đặt giá thầu

Bạn không cần phải thực hiện bước này để tích hợp giá thầu.

Thác nước

Bạn sẽ cần có Khoá API AdColony để thiết lập AdMob mã đơn vị quảng cáo. Chuyển đến phần Account Settings (Cài đặt tài khoản) trong trang tổng quan của nhà xuất bản AdColony để tìm Khoá API của bạn.

Cài đặt AdColony

Bước 2: Định cấu hình chế độ cài đặt dàn xếp AdMob cho đơn vị quảng cáo của bạn

Bạn cần thêm AdColony vào cấu hình dàn xếp cho đơn vị quảng cáo của mình. Trước tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn.

Tiếp theo, hãy chuyển đến thẻ Dàn xếp. Nếu bạn có nhóm dàn xếp hiện có mà bạn muốn sửa đổi, hãy nhấp vào tên của nhóm dàn xếp đó để chỉnh sửa và bỏ qua để đến bước Thêm AdColony làm nguồn quảng cáo.

Để tạo một nhóm dàn xếp mới, hãy chọn Tạo nhóm dàn xếp.

Thẻ dàn xếp AdMob Beta

Nhập định dạng quảng cáo và nền tảng, sau đó nhấp vào Tiếp tục.

Đặt tên cho nhóm dàn xếp, rồi chọn các vị trí để nhắm đến. Tiếp theo, hãy đặt trạng thái của nhóm dàn xếp thành Đã bật. Sau đó, hãy nhấp vào Thêm đơn vị quảng cáo để mở lớp phủ lựa chọn đơn vị quảng cáo.

Nhóm dàn xếp mới 2

Liên kết nhóm dàn xếp này với đơn vị quảng cáo AdMob hiện tại của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào Xong.

Chọn đơn vị quảng cáo

Bây giờ, bạn sẽ thấy thẻ đơn vị quảng cáo chứa các đơn vị quảng cáo mà bạn đã chọn.

Đơn vị quảng cáo trong nhóm dàn xếp

Thêm AdColony làm nguồn quảng cáo

Đặt giá thầu

Trong thẻ Đặt giá thầu ở mục Nguồn quảng cáo, hãy chọn Thêm nguồn quảng cáo. Sau đó, chọn AdColony.

Tiếp theo, nhập Mã ứng dụngMã vùng có được trong phần trước. Sau đó, hãy nhấp vào Xong. Định cấu hình đơn vị quảng cáo của AdColony

Cuối cùng, hãy nhấp vào Lưu.

Thác nước

Dưới thẻ Thác nước trong mục Nguồn quảng cáo, hãy chọn Thêm nguồn quảng cáo. Sau đó, chọn AdColony.

Bật nút chuyển Optimize. Nhập Khoá API có trong phần trước để thiết lập tính năng tối ưu hoá nguồn quảng cáo cho AdColony. Sau đó, hãy nhập giá trị eCPM cho AdColony rồi nhấp vào Tiếp tục.

Tiếp theo, nhập Mã ứng dụngMã vùng có được trong phần trước. Sau đó, hãy nhấp vào Xong.

Định cấu hình đơn vị quảng cáo AdColony

Cuối cùng, hãy nhấp vào Lưu.

Quảng cáo có tặng thưởng

Trong phần cài đặt của đơn vị quảng cáo có tặng thưởng, hãy cung cấp giá trị cho số tiền thưởng và loại phần thưởng. Sau đó, để đảm bảo bạn cung cấp cùng một phần thưởng cho người dùng bất kể mạng quảng cáo nào được phân phát, hãy đánh dấu vào hộp Áp dụng cho tất cả các mạng trong Nhóm dàn xếp.

Nếu bạn không áp dụng chế độ cài đặt này, bộ chuyển đổi AdColony sẽ chuyển về phần thưởng được chỉ định trong trang tổng quan của AdColony.

Để biết thêm thông tin về cách đặt giá trị phần thưởng cho các đơn vị quảng cáo AdMob, hãy xem bài viết Tạo đơn vị quảng cáo.

Bước 3: Nhập SDK và bộ chuyển đổi AdColony

Thêm kho lưu trữ maven sau đây và phần phụ thuộc triển khai với phiên bản mới nhất của SDK AdColony và bộ chuyển đổi trong tệp build.gradle ở cấp ứng dụng:

repositories {
  google()
  mavenCentral()
}

...
dependencies {
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:21.2.0'
  implementation 'com.google.ads.mediation:adcolony:4.8.0.0'
}
...

Di chuyển dự án sang AndroidX

SDK AdColony phụ thuộc vào thư viện hỗ trợ Android, nhưng SDK quảng cáo trên thiết bị di động mới nhất của Google sử dụng thư viện Jetpack.

Để đảm bảo SDK AdColony và SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tương thích, hãy tạo tệp gradle.properties ở cấp cao nhất của dự án và thêm mã sau:

android.useAndroidX=true
android.enableJetifier=true

Thao tác này sẽ ghi lại tệp nhị phân SDK AdColony để sử dụng thư viện Jetpack. Hãy xem Hướng dẫn di chuyển AndroidX để biết thêm thông tin về các chế độ cài đặt này.

Tích hợp thủ công

 • Tải SDK Android AdColony xuống và trích xuất adcolony.jar trong thư mục Library rồi thêm vào dự án của bạn.

 • SDK AdColony phụ thuộc vào Thư viện hỗ trợ chú thích. Hãy xem bài viết Cải thiện khả năng kiểm tra mã bằng chú thích để biết thông tin chi tiết về cách thêm Thư viện hỗ trợ chú thích vào dự án.

 • Chuyển đến Cấu phần phần mềm AdColony trên Maven Repository của Google. Chọn phiên bản mới nhất, tải tệp .aar của bộ chuyển đổi AdColony xuống và thêm tệp đó vào dự án.

Bước 4: Cần có mã bổ sung

Bạn không cần phải có mã bổ sung để tích hợp AdColony.

Bước 5: Kiểm tra kết quả triển khai

Để bật quảng cáo thử nghiệm trên AdColony, hãy chuyển đến trang tổng quan AdColony và chuyển đến Kiếm tiền > Ứng dụng. Chọn Vùng mà bạn muốn bật quảng cáo thử nghiệm trong phần Khu vực quảng cáo của ứng dụng. Bạn có thể bật quảng cáo thử nghiệm bằng cách chọn để Chỉ hiển thị quảng cáo thử nghiệm? trong phần Phát triển.

Thử nghiệm AdColony

Các bước không bắt buộc

Theo Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, bạn phải đảm bảo rằng một số thông tin công bố nhất định được cung cấp cho những người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) liên quan đến việc sử dụng giá trị nhận dạng thiết bị và dữ liệu cá nhân. Chính sách này thể hiện các yêu cầu của Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử của Liên minh Châu Âu và Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR). Khi yêu cầu sự đồng ý, bạn phải xác định từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp có thể thu thập, nhận hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân và cung cấp thông tin về việc sử dụng của từng mạng. Hiện tại, Google không thể tự động chuyển lựa chọn về sự đồng ý của người dùng sang các mạng như vậy.

Bộ chuyển đổi AdColony cung cấp phương thức AdColonyMediationAdapter.getAppOptions() để tuỳ chỉnh các thông số gửi đến SDK AdColony\39; Hai phương thức liên quan đến GDPR trên các tuỳ chọn này là setPrivacyFrameworkRequired()setPrivacyConsentString(). Mã mẫu sau đây minh họa cách chuyển các thông số này tới bộ chuyển đổi AdColony mà sau đó sẽ được dùng trong phương thức khởi chạy của AdColony. Bạn phải thiết lập các tùy chọn này trước khi khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để đảm bảo các tùy chọn này được chuyển tiếp đúng cách đến SDK AdColony.

Java

import com.google.ads.mediation.adcolony.AdColonyMediationAdapter;
//...

AdColonyAppOptions appOptions = AdColonyMediationAdapter.getAppOptions();
appOptions.setPrivacyFrameworkRequired(AdColonyAppOptions.GDPR, true);
appOptions.setPrivacyConsentString(AdColonyAppOptions.GDPR, "1");

Kotlin

import com.google.ads.mediation.adcolony.AdColonyMediationAdapter
//...

val appOptions = AdColonyMediationAdapter.getAppOptions()
appOptions.setPrivacyFrameworkRequired(AdColonyAppOptions.GDPR, true)
appOptions.setPrivacyConsentString(AdColonyAppOptions.GDPR, "1")

Hãy xem chi tiết triển khai GDPR của AdColony để biết thêm thông tin về những giá trị có thể được cung cấp trong các phương thức này.

Thêm AdColony vào danh sách đối tác quảng cáo theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR)

Làm theo các bước trong Cài đặt GDPR để thêm AdColony vào danh sách đối tác quảng cáo theo GDPR trong AdMob Giao diện người dùng.

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA)

Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng tại California (CCPA) yêu cầu bạn cung cấp cho người dân tại tiểu bang California quyền từ chối "sale" và "thông tin cá nhân" theo luật Hướng dẫn chuẩn bị CCPA cho phép bật tính năng xử lý dữ liệu bị hạn chế để phân phát quảng cáo của Google, nhưng Google không thể áp dụng chế độ cài đặt này cho từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp của bạn. Do đó, bạn phải xác định từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp có thể tham gia vào việc bán thông tin cá nhân và làm theo hướng dẫn của từng mạng đó để đảm bảo tuân thủ CCPA.

Bộ chuyển đổi AdColony cung cấp phương thức AdColonyMediationAdapter.getAppOptions() để tuỳ chỉnh các thông số gửi đến SDK AdColony\39; Hai phương thức liên quan đến CCPA trên các tùy chọn này là setPrivacyFrameworkRequired()setPrivacyConsentString(). Mã mẫu sau đây minh họa cách chuyển các thông số này tới bộ chuyển đổi AdColony mà sau đó sẽ được dùng trong phương thức khởi chạy của AdColony. Bạn phải thiết lập các tùy chọn này trước khi khởi chạy SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google để đảm bảo các tùy chọn này được chuyển tiếp đúng cách đến SDK AdColony.

Java

import com.google.ads.mediation.adcolony.AdColonyMediationAdapter;
//...

AdColonyAppOptions appOptions = AdColonyMediationAdapter.getAppOptions();
appOptions.setPrivacyFrameworkRequired(AdColonyAppOptions.CCPA, true);
appOptions.setPrivacyConsentString(AdColonyAppOptions.CCPA, "1");

Kotlin

import com.google.ads.mediation.adcolony.AdColonyMediationAdapter
//...

val appOptions = AdColonyMediationAdapter.getAppOptions()
appOptions.setPrivacyFrameworkRequired(AdColonyAppOptions.CCPA, true)
appOptions.setPrivacyConsentString(AdColonyAppOptions.CCPA, "1")

Hãy xem chi tiết triển khai CCPA của AdColony để biết thêm thông tin về các giá trị có thể được cung cấp trong các phương thức này.

Thêm AdColony vào danh sách đối tác quảng cáo theo CCPA

Làm theo các bước trong phần Cài đặt CCPA để thêm AdColony vào danh sách đối tác quảng cáo theo CCPA trong AdMob Giao diện người dùng.

Quyền

Để có hiệu suất tối ưu, AdColony đề xuất thêm các quyền không bắt buộc sau vào tệp AndroidManifest.xml của ứng dụng:

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />
<uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />

Sử dụng quảng cáo xen kẽ và quảng cáo có tặng thưởng

Tham số mạng cụ thể

Bộ chuyển đổi AdColony hỗ trợ các thông số yêu cầu bổ sung. Bạn có thể chuyển các thông số này đến bộ chuyển đổi bằng cách sử dụng lớp AdColonyBundleBuilder. AdColonyBundleBuilder bao gồm các phương thức sau:

 • setShowPrePopup(boolean): Đặt xem có hiển thị cửa sổ bật lên hay không trước khi hiển thị quảng cáo. Đặt thành false để không có cửa sổ bật lên trước khi quảng cáo hiển thị.
 • setShowPostPopup(boolean): Đặt xem có hiển thị cửa sổ bật lên sau khi hiển thị quảng cáo hay không. Đặt thành false để không có cửa sổ bật lên sau khi quảng cáo hiển thị.

Dưới đây là ví dụ về mã về cách đặt các tham số của yêu cầu quảng cáo này:

Java

AdColonyBundleBuilder.setShowPrePopup(true);
AdColonyBundleBuilder.setShowPostPopup(true);
AdRequest request = new AdRequest.Builder()
 .addNetworkExtrasBundle(AdColonyAdapter.class, AdColonyBundleBuilder.build())
 .build();
rewardedInterstitialAd.loadAd(request);

Kotlin

AdColonyBundleBuilder.setShowPrePopup(true)
AdColonyBundleBuilder.setShowPostPopup(true)
val request = AdRequest.Builder()
 .addNetworkExtrasBundle(AdColonyAdapter::class.java, AdColonyBundleBuilder.build())
 .build()
rewardedInterstitialAd.loadAd(request)

Xác minh bộ chuyển đổi và phiên bản SDK

Để ghi lại các phiên bản bộ chuyển đổi và SDK, hãy sử dụng đoạn mã sau:

AdColonyMediationAdapter adapter = new AdColonyMediationAdapter();
VersionInfo adapterVersion = adapter.getVersionInfo();
VersionInfo sdkVersion = adapter.getSDKVersionInfo();
// Log the adapter patch version to 3 digits to represent the x.x.x.x versioning
// used by adapters.
Log.d("TAG", String.format(
  "Adapter version: %d.%d.%03d",
  adapterVersion.getMajorVersion(),
  adapterVersion.getMinorVersion(),
  adapterVersion.getMicroVersion()));
Log.d("TAG", String.format(
  "SDK version: %d.%d.%d",
  sdkVersion.getMajorVersion(),
  sdkVersion.getMinorVersion(),
  sdkVersion.getMicroVersion()));

Mã lỗi

Nếu bộ chuyển đổi không thể nhận quảng cáo từ AdColony, nhà xuất bản có thể kiểm tra lỗi cơ bản từ phản hồi quảng cáo bằng cách sử dụng ResponseInfo.getAdapterResponse() trong các lớp sau:

com.jirbo.adcolony.AdColonyAdapter
com.google.ads.mediation.adcolony.AdColonyMediationAdapter

Dưới đây là mã và thông báo đi kèm do bộ chuyển đổi AdColony gửi khi quảng cáo không tải được:

Mã lỗi Lý do
100 SDK AdColony trả về lỗi.
101 Tham số máy chủ không hợp lệ (ví dụ: thiếu Mã vùng).
102 Một quảng cáo đã được yêu cầu cho cùng một mã vùng.
103 SDK AdColony trả về lỗi khởi chạy.
104 Kích thước biểu ngữ được yêu cầu không liên kết với kích thước quảng cáo AdColony hợp lệ.
105 Lỗi bản trình bày do quảng cáo không được tải.
106 Ngữ cảnh dùng để khởi chạy SDK AdColony không phải là một thực thể Activity.
0 – 3 SDK AdColony trả về lỗi. Hãy xem tài liệu để biết thêm thông tin chi tiết.
101 Tham số máy chủ không hợp lệ (ví dụ: thiếu Mã vùng).
102 Đơn vị điều khiển chế độ xem gốc đang hiển thị quảng cáo là nil.
103 SDK AdColony trả về lỗi khởi chạy.
104 SDK AdColony không hỗ trợ định cấu hình hai lần trong khoảng thời gian năm giây.
105 Không thể hiển thị quảng cáo.
106 Vùng dùng để tặng thưởng không phải là vùng có tặng thưởng trên cổng thông tin của AdColony.

Nhật ký thay đổi bộ chuyển đổi dàn xếp Android AdColony

Phiên bản 4.8.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 4.8.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 21.0.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.8.0.

Phiên bản 4.7.1.1

 • Cập nhật compileSdkVersiontargetSdkVersion thành API 31.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 21.0.0.
 • Cập nhật cấp độ API Android tối thiểu bắt buộc lên 19.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 21.0.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.7.1.

Phiên bản 4.7.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 4.7.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.6.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.7.1.

Phiên bản 4.7.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 4.7.0.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 20.6.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.6.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.7.0.

Phiên bản 4.6.5.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 4.6.5.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.4.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.6.5.

Phiên bản 4.6.4.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 4.6.4.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.4.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.6.4.

Phiên bản 4.6.3.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 4.6.3.
 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản tối thiểu lên 20.4.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.4.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.6.3.

Phiên bản 4.6.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 4.6.2.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.3.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.6.2.

Phiên bản 4.6.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 4.6.0.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 20.3.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.3.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.6.0.

Phiên bản 4.5.0.0

 • Thêm tùy chọn hỗ trợ cho chiến lược đặt giá thầu nâng cao của biểu ngữ.
 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 4.5.0.
 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản tối thiểu lên 20.0.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.0.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.5.0.

Phiên bản 4.4.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 4.4.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.7.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.4.1.

Phiên bản 4.4.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 4.4.0.
 • Thêm tùy chọn hỗ trợ cho phương thức collectSignals() của AdColony để đặt giá thầu.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 19.7.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.7.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.4.0.

Phiên bản 4.3.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 4.3.0.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 19.5.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.5.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.3.0.

Phiên bản 4.2.4.0

 • Đã khắc phục lỗi trong đó onUserEarnedReward() không được chuyển tiếp cho quảng cáo có tặng thưởng.
 • Thêm mã lỗi bổ sung cho lỗi khởi chạy SDK AdColony.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 19.4.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.4.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.2.4.

Phiên bản 4.2.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 4.2.0.
 • Cập nhật bộ chuyển đổi để hỗ trợ các yêu cầu biểu ngữ thích ứng cùng dòng.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 19.2.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.2.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.2.0.

Phiên bản 4.1.4.1

 • Thêm mã lỗi mô tả và lý do lỗi tải/hiển thị bộ chuyển đổi.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 19.0.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.0.1.
 • SDK AdColony phiên bản 4.1.4.

Phiên bản 4.1.4.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 4.1.4.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 18.3.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.1.4.

Phiên bản 4.1.3.1

 • Khắc phục vấn đề lệnh gọi lại onRewardedAdLoaded() không được trình chuyển đổi chuyển tiếp.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 18.3.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.1.3.

Phiên bản 4.1.3.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 4.1.3.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 18.3.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.1.3.

Phiên bản 4.1.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 4.1.2.
 • Cập nhật SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản tối thiểu lên 18.3.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 18.3.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.1.2.

Phiên bản 4.1.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 4.1.0.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho quảng cáo biểu ngữ.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 18.2.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 18.2.0.
 • SDK AdColony phiên bản 4.1.0.

Phiên bản 3.3.11.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 3.3.11.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 18.1.1.

Phiên bản 3.3.10.1

 • Đã thêm khả năng đặt giá thầu vào bộ chuyển đổi cho quảng cáo xen kẽ và quảng cáo có tặng thưởng.

Phiên bản 3.3.10.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 3.3.10.

Phiên bản 3.3.9.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 3.3.9.
 • Đã xoá các phương thức setGdprRequired()setGdprConsentString() trên AdColonyBundleBuilder.
 • Thêm phương thức AdColonyMediationAdapter.getAppOptions(). Nhà xuất bản hiện phải chuyển thông tin GDPR đến SDK AdColony thông qua các tuỳ chọn này. Hãy xem tài liệu dành cho nhà phát triển để biết thêm thông tin chi tiết.

Phiên bản 3.3.8.1

 • Cập nhật bộ chuyển đổi để hỗ trợ API quảng cáo có tặng thưởng mới đang ở giai đoạn thử nghiệm beta.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu lên phiên bản 17.2.0.

Phiên bản 3.3.8.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 3.3.8.

Phiên bản 3.3.7.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 3.3.7.

Phiên bản 3.3.6.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 3.3.6.

Phiên bản 3.3.5.1

 • Cập nhật bộ chuyển đổi để gọi sự kiện quảng cáo onRewardedVideoComplete().

Phiên bản 3.3.5.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 3.3.5.

Phiên bản 3.3.4.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 3.3.4.
 • Cập nhật bộ chuyển đổi theo GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu).

Phiên bản 3.3.3.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 3.3.3.
 • Xoá phương thức setTestModeEnabled khỏi lớp trình tạo Gói. Giờ đây, nhà xuất bản có thể yêu cầu quảng cáo thử nghiệm từ AdColony bằng cách chỉ định thiết bị thử nghiệm thông qua phương thức addTestDevice() từ lớp trình tạo AdID.

Phiên bản 3.3.2.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 3.3.2.

Phiên bản 3.3.0.1

 • Khắc phục vấn đề bộ chuyển đổi không thực hiện được khi khởi chạy lại bộ chuyển đổi.
 • Khắc phục vấn đề khi lệnh gọi lại phần thưởng được gửi không chính xác.

Phiên bản 3.3.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 3.3.0.
 • Cập nhật dự án Trình chuyển đổi cho Android Studio 3.0.

Phiên bản 3.2.1.1

 • Thêm phương thức setTestModeEnabled vào lớp trình tạo Gói. Nhà xuất bản có thể sử dụng phương thức này để đánh dấu các yêu cầu AdColony là yêu cầu thử nghiệm.

Phiên bản 3.2.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 3.2.1.

Phiên bản 3.2.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 3.2.0.

Phiên bản 3.1.2.0

 • Khắc phục các NullPointerExceptions.
 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 3.1.2.

Phiên bản 3.1.1.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 3.1.1.

Phiên bản 3.1.0.0

 • Khả năng tương thích đã xác minh với SDK AdColony phiên bản 3.1.0.

Phiên bản 3.0.6.0

 • Thay đổi hệ thống đặt tên phiên bản thành [phiên bản SDK AdColony].[phiên bản bản vá bộ chuyển đổi].
 • Cập nhật SDK AdColony tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 3.0.6.

Các phiên bản trước

 • Hỗ trợ quảng cáo xen kẽ dạng video và quảng cáo có tặng thưởng.