Bắt đầu

Bước đầu tiên để hiển thị quảng cáo và tạo doanh thu là tích hợp SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động. Sau khi tích hợp SDK, bạn có thể chọn một định dạng quảng cáo (chẳng hạn như quảng cáo gốc hoặc quảng cáo dạng video có tặng thưởng) rồi thực hiện theo các bước để triển khai định dạng đó.

Trước khi bắt đầu

Để chuẩn bị cho ứng dụng của bạn, hãy hoàn tất các bước trong những phần sau.

Điều kiện tiên quyết đối với ứng dụng

 • Hãy đảm bảo tệp bản dựng của ứng dụng sử dụng các giá trị sau:

  • Phiên bản SDK tối thiểu là 19 trở lên
  • Biên dịch phiên bản SDK của 33 trở lên

Định cấu hình ứng dụng

 1. Trong tệp build.gradle cấp dự án, hãy thêm kho lưu trữ Maven của Googlekho lưu trữ trung tâm Maven vào cả hai mục buildscriptallprojects:

  buildscript {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
  allprojects {
    repositories {
      google()
      mavenCentral()
    }
  }
  
 2. Thêm các phần phụ thuộc cho SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động vào tệp Gradle ở cấp ứng dụng trong mô-đun của bạn, thường là app/build.gradle:

  dependencies {
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:23.0.0'
  }
  
 3. Thêm mã ứng dụng Ad Manager của bạn (như được xác định trong giao diện webAd Manager) vào tệp AndroidManifest.xml của ứng dụng. Để làm như vậy, hãy thêm thẻ <meta-data> với android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID". Bạn có thể tìm thấy mã ứng dụng của mình trong Ad Manager giao diện web. Đối với android:value, hãy chèn mã ứng dụng Ad Manager được đặt trong dấu ngoặc kép.

  <manifest>
   <application>
    <!-- Sample Ad Manager app ID: ca-app-pub-3940256099942544~3347511713 -->
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
   </application>
  </manifest>
  

  Trong một ứng dụng thực tế, hãy thay thế mã ứng dụng mẫu bằng mã ứng dụngAd Manager thực tế của bạn. Bạn có thể sử dụng mã nhận dạng mẫu nếu chỉ đang thử nghiệm với SDK trong ứng dụng Hello World.

  Ngoài ra, xin lưu ý rằng nếu không thêm thẻ <meta-data> đúng như hướng dẫn, bạn sẽ gặp một sự cố với thông báo:

  Missing application ID.
  

  (Không bắt buộc) Khai báo quyền AD_ID để các phiên bản trước hoạt động với Android 13.

  Nếu ứng dụng của bạn dùng SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động phiên bản 20.4.0 trở lên, thì bạn có thể bỏ qua bước này vì SDK sẽ tự động khai báo quyền com.google.android.gms.permission.AD_ID và có thể truy cập vào Mã nhận dạng cho quảng cáo bất cứ khi nào có sẵn.

  Đối với những ứng dụng dùng SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động phiên bản 20.3.0 trở xuống và nhắm đến Android 13, bạn phải thêm quyền com.google.android.gms.permission.AD_ID trong tệp AndroidManifest.xml để SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động truy cập vào Mã nhận dạng cho quảng cáo:

  <manifest>
   <application>
    <meta-data
      android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID"
      android:value="ca-app-pub-xxxxxxxxxxxxxxxx~yyyyyyyyyy"/>
  
    <!-- For apps targeting Android 13 or higher & GMA SDK version 20.3.0 or lower -->
    <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID"/>
  
   </application>
  </manifest>
  

  Để tìm hiểu thêm về tính năng khai báo quyền com.google.android.gms.permission.AD_ID, bao gồm cả cách tắt tính năng này, hãy tham khảo bài viết này trên Play Console.

Chạy SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động

Trước khi tải quảng cáo, hãy khởi chạy SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động bằng cách gọi MobileAds.initialize().

Phương thức này khởi chạy SDK và gọi một trình nghe hoàn thành sau khi cả quá trình khởi chạy bộ chuyển đổi và SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google đã hoàn tất, hoặc sau thời gian chờ 30 giây. Bạn chỉ cần thực hiện việc này một lần, tốt nhất là khi bắt đầu chạy ứng dụng.

Khi khởi chạy, SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động hoặc SDK của đối tác dàn xếp có thể tải trước quảng cáo. Nếu bạn cần có sự đồng ý của người dùng ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA), hãy đặt mọi cờ theo yêu cầu cụ thể, chẳng hạn như setTagForChildDirectedTreatment() hoặc setTagForUnderAgeOfConsent(), hoặc thực hiện hành động trước khi tải quảng cáo. Hãy nhớ làm như vậy trước khi khởi chạy SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động.

Dưới đây là ví dụ về cách gọi phương thức initialize() trong một Hoạt động:

Java

import com.google.android.gms.ads.MobileAds;
import com.google.android.gms.ads.initialization.InitializationStatus;
import com.google.android.gms.ads.initialization.OnInitializationCompleteListener;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_main);

  MobileAds.initialize(this, new OnInitializationCompleteListener() {
    @Override
    public void onInitializationComplete(InitializationStatus initializationStatus) {
    }
  });
 }
}

Kotlin

import com.google.android.gms.ads.MobileAds

class MainActivity : AppCompatActivity() {
 override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  setContentView(R.layout.activity_main)

  MobileAds.initialize(this) {}
 }
}

Chọn định dạng quảng cáo

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google hiện đã được nhập và bạn đã sẵn sàng triển khai quảng cáo. Ad Manager cung cấp nhiều định dạng quảng cáo để bạn có thể chọn một định dạng phù hợp nhất với trải nghiệm người dùng của ứng dụng.

Đơn vị quảng cáo biểu ngữ hiển thị quảng cáo hình chữ nhật chiếm một phần bố cục của ứng dụng. Những quảng cáo này có thể tự động làm mới sau một khoảng thời gian nhất định. Điều này có nghĩa là người dùng sẽ xem quảng cáo mới theo định kỳ, ngay cả khi họ ở trên cùng một màn hình trong ứng dụng. Đây cũng là định dạng quảng cáo đơn giản nhất để triển khai.

Triển khai quảng cáo biểu ngữ

Quảng cáo xen kẽ

Đơn vị quảng cáo xen kẽ hiển thị quảng cáo toàn trang trong ứng dụng của bạn. Hãy đặt các quảng cáo này tại các điểm ngắt và chuyển tiếp tự nhiên trong giao diện của ứng dụng, chẳng hạn như sau khi hoàn thành cấp độ trong ứng dụng trò chơi.

Triển khai quảng cáo xen kẽ

Mã gốc

Quảng cáo gốc là quảng cáo mà bạn có thể tuỳ chỉnh cách các thành phần như dòng tiêu đề và lời kêu gọi hành động hiển thị trong ứng dụng. Bằng cách tự tạo kiểu cho quảng cáo, bạn có thể tạo bản trình bày quảng cáo tự nhiên, không phô trương và có thể làm phong phú trải nghiệm người dùng.

Google Ad Manager cung cấp 2 cách để triển khai quảng cáo gốc: kiểu gốc và quảng cáo gốc chuẩn thông qua tính năng hiển thị tuỳ chỉnh.

Kiểu gốc được thiết kế để đơn giản hoá việc triển khai quảng cáo gốc và bạn nên chọn cách này nếu mới sử dụng định dạng này. Tính năng hiển thị tuỳ chỉnh được thiết kế để mang lại cho bạn tính linh hoạt tối đa khi tạo bản trình bày.

Triển khai kiểu gốc Triển khai quảng cáo gốc (hiển thị tuỳ chỉnh)

Được thưởng

Đơn vị quảng cáo có tặng thưởng cho phép người dùng chơi trò chơi, thực hiện bản khảo sát hoặc xem video để nhận phần thưởng trong ứng dụng, chẳng hạn như tiền xu, thêm mạng hoặc điểm. Bạn có thể đặt các phần thưởng khác nhau cho các đơn vị quảng cáo khác nhau, đồng thời chỉ định giá trị phần thưởng và mục mà người dùng nhận được.

Triển khai quảng cáo có tặng thưởng

Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng

Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng là một loại định dạng quảng cáo có tặng thưởng mới, cho phép bạn cung cấp phần thưởng (chẳng hạn như tiền xu hoặc thêm mạng) cho những quảng cáo tự động xuất hiện tại các điểm chuyển tiếp tự nhiên của ứng dụng.

Không giống như quảng cáo có tặng thưởng, người dùng không bắt buộc phải chọn xem quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng.

Thay vì hiển thị lời nhắc chọn xem trong quảng cáo có tặng thưởng, quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng yêu cầu phải có màn hình giới thiệu thông báo về phần thưởng và cho phép người dùng chọn không xem nếu muốn.

Triển khai quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng

Quảng cáo khi mở ứng dụng

Quảng cáo khi mở ứng dụng là một định dạng quảng cáo xuất hiện khi người dùng mở hoặc quay lại ứng dụng của bạn. Quảng cáo sẽ phủ lên màn hình tải.

Triển khai quảng cáo khi mở ứng dụng

Tài nguyên bổ sung

Kho lưu trữ Quảng cáo trên thiết bị di động của Google trên GitHub minh họa cách sử dụng nhiều định dạng quảng cáo mà API này cung cấp.