Method: subscriptions.list

Google Workspace aboneliklerini listeler. Bu yöntemin nasıl kullanılacağını öğrenmek için Google Workspace aboneliklerini listeleme başlıklı makaleyi inceleyin.

HTTP isteği

GET https://workspaceevents.googleapis.com/v1beta/subscriptions

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Sorgu parametreleri

Parametreler
pageSize

integer

İsteğe bağlı. İade edilecek maksimum abonelik sayısı. Hizmet bu değerden daha düşük bir değer döndürebilir.

Belirtilmemişse veya 0 olarak ayarlanırsa en fazla 50 abonelik döndürülür.

Maksimum değer 100'dür. 100'den büyük bir değer belirtirseniz sistem yalnızca 100 abonelik döndürür.

pageToken

string

İsteğe bağlı. Önceki bir abonelik listesi çağrısından alınan sayfa jetonu. Sonraki sayfayı almak için bu parametreyi sağlayın.

Sayfalara ayırma sırasında filtre değeri, sayfa jetonunu sağlayan çağrıyla eşleşmelidir. Farklı bir değer iletmek beklenmedik sonuçlara yol açabilir.

filter

string

Zorunlu. Bir sorgu filtresi.

Abonelikleri, etkinlik türüne (event_types) ve hedef kaynağa (target_resource) göre filtreleyebilirsiniz.

Sorgunuzda en az bir etkinlik türü belirtmeniz gerekir. Birden fazla etkinlik türünü filtrelemek için OR operatörünü kullanın.

Hem etkinlik türüne hem de hedef kaynağa göre filtrelemek için AND operatörünü kullanın ve tam kaynak adını (ör. //chat.googleapis.com/spaces/{space}) belirtin.

Örneğin, aşağıdaki sorgular geçerlidir:

event_types:"google.workspace.chat.membership.v1.updated" OR
 event_types:"google.workspace.chat.message.v1.created"

event_types:"google.workspace.chat.message.v1.created" AND
 target_resource="//chat.googleapis.com/spaces/{space}"

( event_types:"google.workspace.chat.membership.v1.updated" OR
 event_types:"google.workspace.chat.message.v1.created" ) AND
 target_resource="//chat.googleapis.com/spaces/{space}"

Sunucu, geçersiz sorguları INVALID_ARGUMENT hatasıyla reddeder.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt gövdesi

SubscriptionsService.ListSubscriptions için yanıt mesajı.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
 "subscriptions": [
  {
   object (Subscription)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Alanlar
subscriptions[]

object (Subscription)

Abonelik listesi.

nextPageToken

string

Sonraki sayfayı almak için pageToken olarak gönderilebilecek bir jeton. Bu alan atlanırsa, başka bir sayfa gösterilmez.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

 • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships
 • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonly
 • https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.created
 • https://www.googleapis.com/auth/meetings.space.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.