Google Workspace aboneliğini güncelleme veya yenileme

Bu sayfada, Google Workspace aboneliğinin subscriptions.update() yöntemi kullanılarak nasıl yenileneceği açıklanmaktadır. Bu yöntemi, bir aboneliğin geçerlilik süresini güncellemek için kullanabilirsiniz. Buna aboneliği mümkün olan en uzun süre sonu için yenilemek de dahildir.

Apps Komut Dosyası

 • Bir Apps Komut Dosyası projesi:
  • Apps Komut Dosyası tarafından otomatik olarak oluşturulan varsayılan proje yerine Google Cloud projenizi kullanın.
  • OAuth izin ekranını yapılandırmak için eklediğiniz tüm kapsamları, Apps Komut Dosyası projenizdeki appsscript.json dosyasına da eklemeniz gerekir. Örneğin:
  • "oauthScopes": [
    "https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly"
   ]
     
  • Google Workspace Events gelişmiş hizmetini etkinleştirin.

Python

 • Python 3.6 veya sonraki sürümler
 • pip paket yönetim aracı
 • Python için en yeni Google istemci kitaplıkları. Bunları yüklemek veya güncellemek için komut satırı arayüzünüzde şu komutu çalıştırın:
   pip3 install --upgrade google-api-python-client google-auth-oauthlib
   

Google Workspace aboneliğini yenileme

Bu bölümde, bir aboneliği maksimum geçerlilik bitiş tarihine kadar yenilemek için Google Workspace Etkinlikleri API'sinin subscriptions.update() yöntemini kullanacaksınız. Maksimum geçerlilik süresini belirtmek için Subscription kaynağının ttl alanını 0 olarak güncellersiniz.

Maksimum geçerlilik süresi, etkinlik yüküne hangi kaynak verilerinin dahil edildiğine bağlıdır. Geçerlilik süreleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google Workspace etkinlikleri için etkinlik verileri bölümüne bakın.

Google Workspace aboneliğini yenilemek için:

Apps Komut Dosyası

 1. Apps Komut Dosyası projenizde, updateSubscription adında yeni bir komut dosyası oluşturun ve aşağıdaki kodu ekleyin:

  function updateSubscription() {
   // The name of the subscription to update.
   const name = 'subscriptions/SUBSCRIPTION_ID';
  
   // Call the Workspace Events API using the advanced service.
   const response = WorkspaceEvents.Subscriptions.patch({
    ttl: '0s',
   }, name);
   console.log(response);
  }
  

  Aşağıdakini değiştirin:

  • SUBSCRIPTION_ID: Aboneliğin kimliği. Kimliği almak için aşağıdakilerden herhangi birini kullanabilirsiniz:
   • uid alanının değeri.
   • name alanında temsil edilen kaynak adının kimliği. Örneğin, kaynak adı subscriptions/subscription-123 ise subscription-123 kullanın.
 2. Google Workspace aboneliğini güncellemek için Apps Komut Dosyası projenizde updateSubscription işlevini çalıştırın.

Python

 1. Çalışma dizininizde update_subscription.py adlı bir dosya oluşturun ve şu kodu ekleyin:

  """Update subscription."""
  
  from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
  from googleapiclient.discovery import build
  
  # Specify required scopes.
  SCOPES = [SCOPES]
  
  # Authenticate with Google Workspace and get user authentication.
  flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file('client_secrets.json', SCOPES)
  CREDENTIALS = flow.run_local_server()
  
  # Call the Workspace Events API using the service endpoint.
  service = build(
    'workspaceevents',
    'v1',
    credentials=CREDENTIALS,
  )
  
  BODY = {
    'ttl': {'seconds': 0},
  }
  NAME = 'subscriptions/SUBSCRIPTION_ID'
  response = (
    service.subscriptions()
    .patch(name=NAME, updateMask='ttl', body=BODY)
    .execute()
  )
  print(response)
  

  Aşağıdakini değiştirin:

  • SCOPES: Abonelikte her etkinlik türünü destekleyen bir veya daha fazla OAuth kapsamı. Dize dizisi olarak biçimlendirilir. Birden çok kapsamı listelemek için bunları virgülle ayırın. Örneğin, 'https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly', 'https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonly'.
  • SUBSCRIPTION_ID: Aboneliğin kimliği. Kimliği almak için aşağıdakilerden herhangi birini kullanabilirsiniz:
   • uid alanının değeri.
   • name alanında temsil edilen kaynak adının kimliği. Örneğin, kaynak adı subscriptions/subscription-123 ise subscription-123 kullanın.
 2. Çalışma dizininizde OAuth istemci kimliği kimlik bilgilerinizi depoladığınızdan ve dosyayı client_secrets.json olarak adlandırdığınızdan emin olun. Kod örneği, Google Workspace ile kimlik doğrulamak ve kullanıcı kimlik bilgilerini almak için bu JSON dosyasını kullanır. Talimatlar için OAuth istemci kimliği kimlik bilgileri oluşturma başlıklı makaleye göz atın.

 3. Google Workspace aboneliğini güncellemek için terminalinizde aşağıdaki komutu çalıştırın:

  python3 update_subscription.py
  
Google Workspace Etkinlikleri API, Subscription kaynağının örneğini içeren uzun süreli bir işlem döndürür.

Güncellenen Subscription kaynağıyla ilgili ayrıntıları almak için operations.get() yöntemini kullanın ve subscriptions.update() isteğinizden döndürülen Operation kaynağını belirtin. Aksi takdirde, aboneliğin önceki sürümünden bir Operation kaynağı belirtirseniz yanıt boş olur.