Method: spaces.get

Bir alanla ilgili ayrıntıları döndürür. Örneğin, Bir alanla ilgili ayrıntıları öğrenme başlıklı makaleyi inceleyin.

Kimlik doğrulama gerektirir. Uygulama kimlik doğrulaması ve kullanıcı kimlik doğrulamasını destekler.

HTTP isteği

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Alanın spaces/{space} biçimindeki kaynak adı.

Biçim: spaces/{space}

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Space öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.