Method: spaces.get

Zwraca szczegółowe informacje o pokoju. Przykład: Uzyskiwanie informacji o pokoju.

Wymaga uwierzytelniania. Obsługuje uwierzytelnianie aplikacji i uwierzytelnianie użytkowników.

Żądanie HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa zasobu pokoju w formacie spaces/{space}.

Format: spaces/{space}

Parametry zapytania

Parametry
useAdminAccess

boolean

Jeśli zasada jest true, metoda jest uruchamiana z uprawnieniami administratora Google Workspace użytkownika.

Użytkownik dzwoniący musi być administratorem Google Workspace z uprawnieniami do zarządzania czatem i rozmowami w pokoju.

Wymaga zakresów OAuth 2.0 chat.admin.spaces lub chat.admin.spaces.readonly.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Space.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów protokołu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.spaces.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku na temat autoryzacji.