مرجع کلاس GMSAutocompleteSessionToken

مرجع کلاس GMSAutocompleteSessionToken

بررسی اجمالی

این کلاس نشان دهنده یک نشانه جلسه برای شناسایی منحصر به فرد مجموعه ای از پرس و جوها به خدمات API Google Places برای واکشی پیش بینی مکان برای یک رشته جستجوی جزئی است.