Tổng quan

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Giới thiệu

SDK địa điểm dành cho iOS cho phép bạn tạo các ứng dụng nhận biết vị trí phản hồi theo ngữ cảnh cho các doanh nghiệp địa phương và các địa điểm khác gần thiết bị. Tức là bạn có thể tạo ứng dụng đa dạng thức dựa trên những địa điểm có ý nghĩa với người dùng.

Ý tưởng

Địa điểm được định nghĩa là một không gian thực có tên. Một cách suy nghĩ khác về một địa điểm là bạn có thể tìm thấy một địa điểm bất kỳ trên bản đồ. Ví dụ: doanh nghiệp địa phương, địa điểm yêu thích và vị trí địa lý. Trong API này, địa điểm được biểu thị bằng GMSPlace Class Reference. Thông tin này bao gồm các thông tin như tên địa điểm, địa chỉ, vị trí địa lý, mã địa điểm, số điện thoại, loại địa điểm, URL trang web và các thông tin khác.

Tổng quan về API

Giúp khách hàng khám phá vị trí của họ và những thứ xung quanh họ:

  • Địa điểm hiện tại trả về danh sách những địa điểm mà thiết bị của người dùng gần đây nhất được xác định là nằm ở đó, cùng với chỉ báo về khả năng tương đối cho từng địa điểm.
  • Tự động hoàn thành địa điểm tự động điền tên và/hoặc địa chỉ của một địa điểm khi người dùng nhập.
  • Địa điểm chụp ảnh trả về hình ảnh chất lượng cao của một địa điểm.
  • Chi tiết địa điểm quay lại và hiển thị thông tin chi tiết hơn về địa điểm.
  • Mã địa điểm lưu trữ mã nhận dạng duy nhất của một hoặc nhiều địa điểm để truy xuất thông tin về địa điểm theo yêu cầu.

Các điểm nổi bật khác của API bao gồm:

  • Phát hiện địa điểm chính xác khi ở mức công suất thấp bằng tính năng quét tìm Wi-Fi.
  • Lưu vào bộ nhớ đệm trên thiết bị: Hầu hết các yêu cầu đối với SDK Địa điểm dành cho iOS có thể bao gồm việc khứ hồi đến một máy chủ của Google nhưng bạn cũng có thể lưu dữ liệu vào bộ nhớ đệm cục bộ trong 30 ngày.

Chính sách và điều khoản

Tất cả ứng dụng sử dụng SDK Địa điểm dành cho iOS phải tuân thủ các yêu cầu được mô tả trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google MapsHiển thị thuộc tính.