Tổng quan

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Giới thiệu

SDK Địa điểm dành cho iOS cho phép bạn tạo các ứng dụng nhận biết vị trí để phản hồi theo ngữ cảnh cho các doanh nghiệp địa phương và những địa điểm khác ở gần thiết bị. Điều này có nghĩa là bạn có thể tạo các ứng dụng phong phú dựa trên những vị trí có ý nghĩa đối với người dùng.

Khái niệm

Địa điểm được định nghĩa là một không gian thực có tên. Một cách suy nghĩ khác về một địa điểm là địa điểm là bất cứ thứ gì mà bạn có thể tìm thấy trên bản đồ. Ví dụ: doanh nghiệp địa phương, địa điểm yêu thích và vị trí địa lý. Trong API, một địa điểm được biểu thị bằng GMSPlace Class Reference. Thông tin này bao gồm tên và địa chỉ, vị trí địa lý, mã địa điểm, số điện thoại, loại địa điểm, URL của trang web, v.v.

Tổng quan về API

Giúp khách hàng của bạn khám phá vị trí và những gì xung quanh họ:

  • Địa điểm hiện tại trả về danh sách các địa điểm mà gần đây nhất thiết bị của người dùng được xác định là ở vị trí đó cùng với chỉ báo về khả năng tương đối của từng địa điểm.
  • Tính năng Tự động hoàn thành địa điểm sẽ tự động điền tên và/hoặc địa chỉ của một địa điểm khi người dùng nhập.
  • Place Photos trả về những hình ảnh chất lượng cao của một địa điểm.
  • Địa điểm chi tiết trả lại và hiển thị thêm thông tin chi tiết về một địa điểm.
  • Mã địa điểm lưu trữ mã nhận dạng duy nhất cho một hoặc nhiều địa điểm để truy xuất thông tin về địa điểm theo yêu cầu.

Các điểm nổi bật khác của API bao gồm:

  • Phát hiện địa điểm chính xác trong chế độ tiết kiệm pin nhờ tính năng quét tìm Wi-Fi.
  • Lưu vào bộ nhớ đệm trên thiết bị: Hầu hết các yêu cầu gửi đến SDK Địa điểm dành cho iOS có thể liên quan đến một lượt khứ hồi đến máy chủ của Google, nhưng bạn cũng có thể lưu dữ liệu vào bộ nhớ đệm trên máy trong 30 ngày.

Chính sách và điều khoản

Tất cả ứng dụng sử dụng SDK Địa điểm dành cho iOS phải tuân thủ các yêu cầu được mô tả trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google MapsHiển thị thuộc tính.