Tổng quan

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web
Places API là dịch vụ chấp nhận các yêu cầu HTTP cho dữ liệu vị trí thông qua nhiều phương thức. Công cụ này trả về dữ liệu vị trí và hình ảnh được định dạng về các cơ sở, vị trí địa lý hoặc địa điểm yêu thích nổi bật.

Lý do bạn nên sử dụng Places API

Tạo các tính năng nhận biết vị trí để giúp người dùng dễ dàng truy cập vào dữ liệu vị trí chi tiết. Dữ liệu có sẵn thông qua Places API được xây dựng dựa trên một trong những mô hình địa điểm thực tế chính xác nhất, mới nhất và toàn diện nhất. Dưới đây là các trường hợp sử dụng mẫu cho ứng dụng:

  • Hiển thị căn hộ cho thuê trong các khu vực đô thị lớn với kết quả được nhắm mục tiêu cụ thể đến các thành phố.
  • Thêm thông tin chi tiết về địa điểm vào thông tin cập nhật về trạng thái đến lấy hàng hoặc giao hàng.
  • Hiển thị danh sách các công viên trong một khu vực cùng với ảnh và bài đánh giá do người dùng gửi.
  • Cung cấp cho những người lên kế hoạch cho chuyến đi kèm thông tin liên hệ, bài đánh giá và mức giá của các cơ sở trên đường đi.

Những việc bạn có thể làm với Places API

Bạn có thể sử dụng Places API để đưa những tính năng sau vào ứng dụng của mình:

  • Cung cấp kết quả tìm kiếm địa điểm dựa trên nhiều loại cụm từ tìm kiếm của người dùng, chẳng hạn như cụm từ tìm kiếm nhập bằng văn bản, các vị trí lân cận và các cụm từ tìm kiếm không rõ ràng hoặc phân loại của người dùng.
  • Bật tính năng tự động hoàn thành cho nhiều loại nội dung tìm kiếm, có thể là cụm từ tìm kiếm cụ thể bằng văn bản hoặc cụm từ tìm kiếm theo danh mục.
  • Tinh chỉnh loại thông tin chi tiết được trả về về một địa điểm, chẳng hạn như giờ hoạt động, nội dung tóm tắt, bài đánh giá của người dùng và ảnh.
  • Thêm ảnh chất lượng cao vào các vị trí được ứng dụng của bạn phân phát.

Nhiều API Nền tảng Google Maps hỗ trợ mã địa điểm, trong đó mã địa điểm xác định duy nhất một địa điểm trong cơ sở dữ liệu Google Địa điểm và trên Google Maps. Có nhiều cách để có được một mã địa điểm, bao gồm cả từ Places API cho đến API mã hoá địa lý, API tuyến đườngAPI xác thực địa chỉ.

Sau khi có mã địa điểm, bạn có thể sử dụng Places API để yêu cầu thêm thông tin chi tiết về một cơ sở hoặc địa điểm yêu thích cụ thể, chẳng hạn như địa chỉ đầy đủ, số điện thoại, điểm xếp hạng của người dùng và bài đánh giá.

Chọn phiên bản Places API của bạn

Places API hỗ trợ hai phiên bản API: API Địa điểm là các API hiện có và API Địa điểm (Mới) là phiên bản API thế hệ tiếp theo.

Với bản phát hành Places API (Mới), nhiệm vụ đầu tiên của bạn là quyết định tập hợp API nào sẽ sử dụng. Điều này đúng nếu bạn là khách hàng mới hoặc khách hàng hiện tại đang sử dụng các API. Hãy sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu những điểm khác biệt chính giữa 2 API.

Cách hoạt động của Places API

Places API (Mới)

Places API (Mới) chấp nhận các yêu cầu dưới dạng URL chuẩn với một điểm cuối dịch vụ cụ thể, chẳng hạn như /places hoặc places:searchText và trả về phản hồi JSON. Places API (Mới) hỗ trợ uỷ quyền bằng khoá API và mã thông báo OAuth. Ví dụ sau đây thực hiện một yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm để trả về các thành phần địa chỉ cho một mã địa điểm bằng cách sử dụng khoá API:

https://places.googleapis.com/v1/places/GyuEmsRBfy61i59si0?fields=addressComponents&key=YOUR_API_KEY

Places API

API Địa điểm chấp nhận các yêu cầu dưới dạng URL chuẩn kèm một điểm cuối dịch vụ cụ thể, chẳng hạn như /place hoặc /photo. Các điểm cuối cũng chấp nhận loại định dạng được chỉ định trong yêu cầu, JSON hoặc XML. Yêu cầu dịch vụ sử dụng các tham số liên quan đến điểm cuối cụ thể đó để tinh chỉnh dữ liệu được trả về. Ví dụ sau đây thực hiện một yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm để trả về các thành phần địa chỉ cho một mã địa điểm ở định dạng JSON:

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/details/json?place_id=ChIJrTLr-GyuEmsRBfy61i59si0&fields=address_components&key=YOUR_API_KEY

Trong trường hợp này, dịch vụ sử dụng mã địa điểm được cung cấp để tìm địa điểm được yêu cầu và trả về các thành phần địa chỉ ở định dạng JSON.

Tài nguyên

Bảng sau đây tóm tắt các tài nguyên có sẵn thông qua API Địa điểm.

Places API Places API (Mới) Lưu ý:
Tìm địa điểm Tìm kiếm văn bản (Mới) Không có phiên bản Tìm địa điểm mới. Tính năng Tìm kiếm văn bản (Mới) đã thay thế tính năng này.
Tìm kiếm lân cận Tìm kiếm lân cận (Mới) Tất cả các yêu cầu sử dụng API hiện có bao gồm truy vấn văn bản nên sử dụng Tìm kiếm văn bản (Mới) vì Tìm kiếm lân cận (Mới) không hỗ trợ nhập văn bản.
Tìm kiếm văn bản Tìm kiếm văn bản (Mới)
Thông tin về địa điểm Thông tin về địa điểm (Mới)
Ảnh địa điểm Ảnh địa điểm (Mới)
Tự động hoàn thành địa điểm Tự động hoàn thành (Mới) Ở chế độ xem trước
Tự động hoàn thành truy vấn Tự động hoàn thành (Mới) Các chức năng được thêm vào phiên bản Xem trước của tính năng Tự động hoàn thành (Mới)

Cách sử dụng Places API

Các bước dưới đây bao gồm một trường hợp sử dụng điển hình khi sử dụng dịch vụ Places API. Khi xây dựng giải pháp, bạn có thể sử dụng các điểm cuối bổ sung, chẳng hạn như Tìm kiếm lân cận và Ảnh địa điểm.
1 Bắt đầu thiết lập Hãy bắt đầu từ việc Thiết lập dự án Google Cloud và hoàn thành hướng dẫn thiết lập kèm theo, sau đó tìm hiểu cách sử dụng khoá API. Đối với Places API (Mới), bạn cũng có thể sử dụng mã thông báo OAuth.
2 Thử tìm kiếm bằng văn bản cơ bản Thực hiện tìm kiếm văn bản đơn giản bằng cách sử dụng Tìm kiếm văn bản (Mới) hoặc Tìm kiếm văn bản.
3 Sử dụng mã địa điểm để biết thêm thông tin chi tiết Nhiều API Nền tảng Google Maps trả về một mã địa điểm trong phản hồi. Sử dụng mã địa điểm để xem thông tin chi tiết về một địa điểm. Xem Thông tin về địa điểm (Mới)Thông tin về địa điểm.
4 Chụp ảnh về một địa điểm Dịch vụ Ảnh địa điểm cho phép bạn truy cập vào hàng triệu ảnh được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Địa điểm. Sử dụng Ảnh địa điểm (Mới) hoặc Thông tin chi tiết về địa điểm để xem hình ảnh về một địa điểm.