Giới thiệu về Places API (Mới)

Places API (Mới) bao gồm các API sau:

Tài liệu này chứa thông tin tổng quan về các API mới này.

Chi tiết địa điểm (Mới)

Mã địa điểm giúp xác định riêng một địa điểm trong cơ sở dữ liệu của Google Địa điểm và trên Google Maps. Với mã địa điểm, bạn có thể yêu cầu thông tin chi tiết về một cơ sở hoặc địa điểm yêu thích cụ thể bằng cách bắt đầu yêu cầu Chi tiết địa điểm (Mới). Yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm (Mới) sẽ trả về thông tin toàn diện về địa điểm được chỉ định, chẳng hạn như địa chỉ đầy đủ, số điện thoại, điểm xếp hạng của người dùng và bài đánh giá.

Có nhiều cách để lấy mã địa điểm. Bạn có thể sử dụng:

Hình ảnh địa điểm (Mới)

Place Photo (New) API (API Địa điểm ảnh (mới)) cho phép bạn thêm nội dung ảnh chất lượng cao vào ứng dụng của mình bằng cách cho phép bạn truy cập vào hàng triệu ảnh được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Google Địa điểm. Bằng cách sử dụng Place Photo (Mới) API, bạn có thể truy cập vào ảnh và đổi kích thước hình ảnh thành kích thước tối ưu cho ứng dụng của mình.

Tất cả yêu cầu đối với Place Photo (Mới) API phải bao gồm tên tài nguyên ảnh. Tên này giúp xác định duy nhất ảnh cần trả về. Bạn có thể lấy tên tài nguyên ảnh bằng cách sử dụng:

Để đưa tên tài nguyên ảnh vào phản hồi từ yêu cầu Chi tiết địa điểm (Mới), Tìm kiếm văn bản (Mới) hoặc Tìm kiếm lân cận (Mới), hãy nhớ đưa trường photos vào mặt nạ trường của yêu cầu.

Places API bao gồm hai API tìm kiếm:

 • Tìm kiếm văn bản (Mới)

  Cho phép bạn chỉ định một chuỗi văn bản để tìm kiếm một địa điểm. Ví dụ: "Đồ ăn chay có vị cay ở Sydney, Úc" hoặc "Quán hải sản ngon gần Palo Alto, CA".

  Bạn có thể tinh chỉnh kết quả tìm kiếm bằng cách chỉ định các thông tin chi tiết như mức giá, trạng thái mở cửa hiện tại, điểm xếp hạng hoặc loại địa điểm cụ thể. Bạn cũng có thể chỉ định để sai lệch kết quả đến một vị trí cụ thể hoặc hạn chế tìm kiếm trong một vị trí cụ thể.

 • Tìm kiếm lân cận (Mới)

  Cho phép bạn chỉ định vùng để tìm kiếm cùng với danh sách loại địa điểm. Hãy chỉ định khu vực dưới dạng một vòng tròn được xác định bằng toạ độ theo vĩ độ và kinh độ của tâm điểm và bán kính tính bằng mét.

  Chỉ định một hoặc nhiều loại địa điểm sẽ xác định các đặc điểm của địa điểm đó. Ví dụ: chỉ định "pizza_restaurant" và "shopping_mall" để tìm kiếm một nhà hàng pizza nằm trong một trung tâm mua sắm ở khu vực đã chỉ định.

Điểm khác biệt chính giữa 2 phương thức tìm kiếm này là tính năng Tìm kiếm văn bản (Mới) cho phép bạn chỉ định một chuỗi tìm kiếm tuỳ ý trong khi tính năng Tìm kiếm lân cận (Mới) yêu cầu một khu vực cụ thể để tìm kiếm.

Tính năng tự động hoàn thành (Mới) và mã thông báo phiên

Tự động hoàn thành (Mới) là một dịch vụ web trả về các thông tin dự đoán về địa điểm và cụm từ gợi ý truy vấn để phản hồi một yêu cầu HTTP. Trong yêu cầu, hãy chỉ định một chuỗi tìm kiếm văn bản và các giới hạn địa lý kiểm soát khu vực tìm kiếm.

Mã thông báo phiên là các chuỗi do người dùng tạo để theo dõi lệnh gọi Tự động hoàn thành (Mới) dưới dạng phiên. Tính năng Tự động hoàn thành (Mới) sử dụng mã thông báo phiên để nhóm các giai đoạn truy vấn và lựa chọn của một lượt tìm kiếm tự động hoàn thành của người dùng vào một phiên riêng biệt cho mục đích thanh toán.

Trường, thuộc tính và tùy chọn hỗ trợ tiếp cận mới

Places API (Mới) bao gồm các trường, thuộc tính và tuỳ chọn hỗ trợ tiếp cận mới để cung cấp cho người dùng thêm thông tin về một địa điểm. Những khía cạnh này được mô tả trong các phần sau.

Trường

Places API (Mới) bao gồm một số trường mới:

Kỹ thuật Nội dung mô tả
regularSecondaryOpeningHours Mô tả thời gian cụ thể cho các hoạt động nhất định. Giờ mở cửa phụ khác với giờ chính của doanh nghiệp. Ví dụ: một nhà hàng có thể chỉ định giờ mua hàng ngay trên xe hoặc giờ giao hàng làm giờ phụ.
paymentOptions Các hình thức thanh toán mà địa điểm đó chấp nhận. Một địa điểm có thể chấp nhận nhiều phương thức thanh toán. Nếu không có dữ liệu về phương thức thanh toán, trường phương thức thanh toán này sẽ bị huỷ thiết lập. Các lựa chọn bao gồm:
 • Thẻ tín dụng
 • Thẻ ghi nợ
 • Chỉ nhận tiền mặt
 • Thanh toán qua NFC
parkingOptions Địa điểm cung cấp các lựa chọn đỗ xe. Các lựa chọn bao gồm:
 • Bãi đỗ xe miễn phí
 • Bãi đỗ xe có tính phí
 • Đỗ xe miễn phí trên đường
 • Nhân viên đỗ xe
 • Đỗ xe miễn phí trong gara
 • Đỗ xe có tính phí
subDestinations Các địa điểm độc đáo có liên quan đến một địa điểm cụ thể. Ví dụ: nhà ga sân bay được coi là điểm đến phụ của một sân bay.
fuelOptions Thông tin mới nhất về các lựa chọn nhiên liệu có sẵn tại trạm xăng. Thông tin này được cập nhật thường xuyên. Các lựa chọn bao gồm:
 • Xe chạy dầu diesel
 • Không chì loại thông thường
 • Loại trung
 • Chất lượng cao
 • SP91
 • SP91 E10
 • SP92
 • SP95 E10
 • SP98
 • SP99
 • SP100
 • Khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG)
 • E80
 • E85
 • Khí mêtan
 • Diezen sinh học
 • Dầu diesel cho xe tải
evChargeOptions Số lượng trạm sạc xe điện (EV) tại trạm này. Mặc dù một số bộ sạc xe điện có nhiều giắc cắm, nhưng mỗi bộ sạc chỉ có thể sạc cho một xe tại một thời điểm. Do đó, trường này sẽ phản ánh số lượng bộ sạc xe điện có sẵn tại một thời điểm nhất định.
shortFormattedAddress Địa chỉ ngắn gọn mà con người có thể đọc được cho một địa điểm.
primaryType Loại chính của kết quả đã cho. Ví dụ: một địa điểm có thể được phân loại là cafe hoặc airport. Một địa điểm chỉ có thể có một loại chính duy nhất. Để biết danh sách đầy đủ các giá trị có thể có, hãy xem phần Loại được hỗ trợ.
primaryTypeDisplayName Tên hiển thị của loại chính, được bản địa hoá sang ngôn ngữ yêu cầu (nếu có). Để biết danh sách đầy đủ các giá trị có thể có, hãy xem phần Loại được hỗ trợ.

Thuộc tính

Places API (Mới) bao gồm một số thuộc tính mới:

Thuộc tính Nội dung mô tả
outdoorSeating Địa điểm có chỗ ngồi ngoài trời.
liveMusic Địa điểm có nhạc sống.
menuForChildren Địa điểm có thực đơn dành cho trẻ em.
servesCocktails Địa điểm phục vụ cocktail.
servesDessert Địa điểm phục vụ món tráng miệng.
servesCoffee Địa điểm phục vụ cà phê.
goodForChildren Địa điểm phù hợp cho trẻ em.
allowsDogs Địa điểm cho phép chó.
restroom Địa điểm có nhà vệ sinh.
goodForGroups Địa điểm dành cho nhóm.
goodForWatchingSports Địa điểm thích hợp để xem thể thao.

Tuỳ chọn hỗ trợ tiếp cận

Places API (Mới) bao gồm các trường tuỳ chọn hỗ trợ tiếp cận sau đây:

Kỹ thuật Nội dung mô tả
wheelchairAccessibleParking Khách sạn có chỗ đỗ xe cho xe lăn.
wheelchairAccessibleEntrance Địa điểm có lối vào cho xe lăn.
wheelchairAccessibleRestroom Địa điểm có nhà vệ sinh cho xe lăn.
wheelchairAccessibleSeating Địa điểm có chỗ ngồi cho xe lăn.

Di chuyển sang API Địa điểm mới

Nếu bạn hiện là khách hàng sử dụng Places API và muốn di chuyển ứng dụng của mình để dùng API mới, hãy xem tài liệu di chuyển sau: