Tìm địa điểm

Chọn nền tảng: JavaScript Dịch vụ web

API Địa điểm cho phép bạn tìm kiếm thông tin về địa điểm bằng nhiều danh mục, bao gồm cơ sở lưu trú, địa điểm yêu thích và vị trí địa lý nổi bật. Bạn có thể tìm các địa điểm theo khoảng cách gần hoặc chuỗi văn bản. Tìm kiếm địa điểm trả về danh sách các địa điểm cùng với thông tin tóm tắt về từng địa điểm. Bạn có thể xem thêm thông tin thông qua truy vấn Thông tin chi tiết về địa điểm.

So sánh các loại tìm kiếm

Có ba điểm cuối tìm kiếm với các đặc điểm khác nhau. Bảng sau đây nêu bật một số điểm khác biệt.

Loại Lựa chọn trường Tìm kiếm bằng văn bản Văn bản không rõ ràng Bộ lọc vị trí Bộ lọc bổ sung
Tìm địa điểm input
Tìm kiếm lân cận keyword
Tìm kiếm văn bản query

Lựa chọn trường

Không có cách nào để ràng buộc tính năng Tìm kiếm lân cận hoặc Tìm kiếm văn bản chỉ trả về các trường cụ thể. Để tránh bị yêu cầu (và phải trả phí) để sử dụng dữ liệu mà bạn không cần, hãy sử dụng yêu cầu Tìm địa điểm.

Văn bản không rõ ràng

Công cụ Tìm địa điểm và Tìm kiếm văn bản được tối ưu hóa để khớp văn bản không rõ ràng trên một số trường, trong khi đó, tính năng Tìm kiếm lân cận hạn chế các nội dung khớp nghiêm ngặt trên một số ít trường.

Bộ lọc bổ sung

Tính năng Tìm kiếm lân cận và Tìm kiếm văn bản cho phép các thông số bổ sung để lọc kết quả (ví dụ: minprice, maxprice, opennowtype).