Tổng quan

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web

Giới thiệu

SDK địa điểm dành cho Android cho phép bạn xây dựng các ứng dụng nhận biết vị trí phản hồi theo ngữ cảnh cho doanh nghiệp địa phương và các địa điểm khác gần thiết bị của người dùng. Tức là bạn có thể tạo ứng dụng phong phú dựa trên những địa điểm có ý nghĩa với người dùng để bổ sung cho các dịch vụ đơn giản dựa trên vị trí địa lý do dịch vụ vị trí của Android cung cấp.

Ý tưởng

Các giao diện sau đây cung cấp các điểm truy cập chính cho SDK Địa điểm dành cho Android:

  • Places cung cấp quyền truy cập có lập trình vào cơ sở dữ liệu về địa điểm và doanh nghiệp của Google, cũng như địa điểm hiện tại của thiết bị.
  • Autocomplete cung cấp các tiện ích được tạo sẵn để trả về cụm từ gợi ý địa điểm để phản hồi cụm từ tìm kiếm của người dùng.

Địa điểm được định nghĩa là một không gian thực có tên. Một cách suy nghĩ khác về một địa điểm là bạn có thể tìm thấy một địa điểm bất kỳ trên bản đồ. Ví dụ: doanh nghiệp địa phương, địa điểm yêu thích và vị trí địa lý. Trong API này, một địa điểm được biểu thị bằng giao diện Place. Thông tin này bao gồm các thông tin như tên địa điểm và địa chỉ, vị trí địa lý, mã địa điểm, số điện thoại, loại địa điểm, URL trang web và các thông tin khác.

Tổng quan về API

Giúp khách hàng khám phá vị trí của họ và những thứ xung quanh họ:

  • Tự động hoàn thành địa điểm tự động điền tên và/hoặc địa chỉ của một địa điểm khi người dùng nhập.
  • Địa điểm hiện tại trả về danh sách những địa điểm mà thiết bị của người dùng gần đây nhất được xác định là nằm ở đó, cùng với chỉ báo về khả năng tương đối cho từng địa điểm.
  • Chi tiết địa điểm quay lại và hiển thị thông tin chi tiết hơn về địa điểm.
  • Địa điểm chụp ảnh trả về hình ảnh chất lượng cao của một địa điểm.
  • Mã địa điểm lưu trữ mã nhận dạng duy nhất của một hoặc nhiều địa điểm để truy xuất thông tin về địa điểm theo yêu cầu.

Chính sách và điều khoản

Mọi ứng dụng sử dụng SDK Địa điểm dành cho Android đều phải tuân thủ các yêu cầu được mô tả trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps, Sử dụng và thanh toán cũng như Hiển thị thuộc tính.