یک تجربه ناوبری گام به گام را به برنامه تلفن همراه خود اضافه کنید. از قدرت Google Maps برای ارائه ناوبری بیدرنگ با راهنمایی صوتی استفاده کنید. رزرو سفر یا سفارش تحویل را برای مشتریان آسان کنید و آنها را از پیشرفت زنده مطلع کنید. تخصیص راننده را بهینه کنید و به رانندگان کمک کنید در مسیرهای سریع و قابل اعتماد حرکت کنند.