GMSReverseGeocodeResponse Sınıf Referansı

GMSReverseGeocodeResponse Sınıf Referansı

Genel bakış

Ters coğrafi kodlama isteğinden bir sonuç koleksiyonu.

Genel Üye İşlevleri

(boş GMSAddress *)- firstResult
 İlk sonucu veya hiçbir sonuç yoksa sıfır değerini döndürür.
(nullable NSArray< GMSAddress * > *) (- sonuçlar
 İlk sonuç da dahil olmak üzere tüm sonuçların bir dizisini döndürür (GMSAddress içerir).

Üye İşlevi Belgeleri

- (null, GMSAddress *) firstResult

İlk sonucu veya hiçbir sonuç yoksa sıfır değerini döndürür.

- (nullable NSArray<GMSAddress *> *) sonuçlar

İlk sonuç da dahil olmak üzere tüm sonuçların bir dizisini döndürür (GMSAddress içerir).