GMSIndoorBuilding Sınıf Referansı

GMSIndoorBuilding Sınıfı Referansı

Genel bakış

Katlar içeren bir binayı tanımlar.

Mülkler

NSArray< GMSIndoorLevel * > * seviyeler
 Binayı oluşturan seviyeleri açıklayan GMSIndoorLevel dizisi.
NSUIntegerdefaultLevelIndex
 Varsayılan seviyenin seviye dizisindeki dizin.
BOOLyeraltı
 EVET ise, bina tamamen yer altındadır ve gizlenmeyi destekler.

Gayrimenkul Dokümanları

- (NSArray<GMSIndoorLevel *>*) levels [read, assign]

Binayı oluşturan seviyeleri açıklayan GMSIndoorLevel dizisi.

Seviyeler, yukarıdan aşağıya "görüntüleme sırası" biçimindedir.

- (NSUInteger) defaultLevelIndex [read, assign]

Varsayılan seviyenin seviye dizisindeki dizin.

- (BOOL) yeraltı [read, assign]

EVET ise, bina tamamen yer altındadır ve gizlenmeyi destekler.