GMSMapViewType

GMSMapViewType

Numaralandırma

sıralamaGMSMapViewType {
kGMSTypeNormal = 1, kGMSTypeUydu, kGMSTypeTerrain, kGMSTypeHybrid,
kGMSTypeNone
}
 GMSMapView için görüntüleme türleri. Diğer...

Sıralama Türündeki Belgeler

GMSMapView için görüntüleme türleri.

Numaralandırma:
kGMSTypeNormal

Temel haritalar.

Varsayılan değer.

kGMSTypeUydu

Etiketsiz uydu haritaları.

kGMSTypeTerrain

Arazi haritaları.

kGMSType karma

Şeffaf etikete genel bakış sağlayan uydu haritaları.

kGMSTypeYok

Harita yok, etiket yok.

Trafik verilerinin gösterilmesi desteklenmez.