Wyświetl Google One Tap

Umieść ten fragment kodu na dowolnych stronach, na których chcesz wyświetlać Google One Tap:

<div id="g_id_onload"
     data-client_id="YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID"
     data-login_uri="https://your.domain/your_login_endpoint"
     data-your_own_param_1_to_login="any_value"
     data-your_own_param_2_to_login="any_value">
</div>

Atrybut data-login_uri to identyfikator URI punktu końcowego logowania Twojej aplikacji internetowej. Możesz dodać niestandardowe atrybuty danych, które będą wysyłane do punktu końcowego logowania z tokenem identyfikatora pobranym z Google.

Pełną listę atrybutów danych znajdziesz na stronie z informacjami o g_id_onload.

Nie zasłaniaj Google One Tap

Ta sekcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy FedCM jest wyłączony. Po włączeniu FedCM przeglądarka wyświetla monity użytkownika u góry zawartości strony.

Aby użytkownicy widzieli wszystkie wyświetlane informacje, aplikacja Google One Tap nie może być zakryta żadnymi innymi treściami. W przeciwnym razie czasem mogą się wyświetlać wyskakujące okienka.

Dokładnie sprawdź układ strony oraz właściwości kolejności nakładania elementów, aby mieć pewność, że Google One Tap nie zasłania żadnej innej treści. Zmiana przepływu interfejsu użytkownika może zostać wywołana nawet wtedy, gdy w ramce jest zasłonięty tylko 1 piksel w obramowaniu.