Wyświetlaj Google One Tap

Umieść ten fragment kodu na wszystkich stronach, na których chcesz wyświetlać Google One Tap:

<div id="g_id_onload"
     data-client_id="YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID"
     data-login_uri="https://your.domain/your_login_endpoint"
     data-your_own_param_1_to_login="any_value"
     data-your_own_param_2_to_login="any_value">
</div>

Atrybut data-login_uri to identyfikator URI punktu końcowego logowania Twojej aplikacji internetowej. Możesz dodać niestandardowe atrybuty danych, które będą wysyłane do punktu końcowego logowania za pomocą tokena identyfikatora pobranego od Google.

Pełną listę atrybutów danych znajdziesz na stronie z informacjami o g_id_onload.

Nie zakrywaj Google One Tap

Ta sekcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy usługa FedCM jest wyłączona. Gdy jest ona włączona, przeglądarka wyświetla prośby użytkowników nad treścią strony.

Aby użytkownicy widzieli wszystkie wyświetlane informacje, aplikacja Google One Tap nie może zasłaniać żadnych innych treści. W przeciwnym razie czasem mogą się wyświetlać wyskakujące okienka.

Dokładnie sprawdź układ strony oraz właściwości kolejności nakładania elementów, by mieć pewność, że Google One Tap nie zasłania żadnych innych treści. Zmiana przepływu użytkownika może być wywołana nawet wtedy, gdy w obramowaniu zasłania tylko 1 piksel w obramowaniu.