Wyświetl natywnego menedżera danych logowania w przeglądarce

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Menedżer natywnych danych logowania w przeglądarce przechowuje dane logowania do hasła użytkownika. Aby włączyć natywny menedżer danych logowania w przeglądarce, ustaw atrybut data-native_login_uri.

Jedno dotknięcie i okno natywnego menedżera danych logowania nie są wyświetlane razem na tej samej stronie. Okno natywne jest wyświetlane tylko wtedy, gdy potwierdzenie jest dostępne tylko raz. Zobacz ten przykładowy kod:

<div id="g_id_onload"
     data-client_id="YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID"
     data-login_uri="https://your.domain/your_login_endpoint"
     data-native_login_uri="https://your.domain/your_password_login_endpoint">
</div>