معرفی

به پیش نمایش برنامه نویس Google Classroom Rubrics CRUD API خوش آمدید. از اینکه برای کار با این ویژگی جدید و ارائه بازخورد وقت گذاشتید متشکریم.

اسناد مرجع API

API از طریق REST در دسترس است.

پیش نمایش دسترسی API، کتابخانه های سرویس گیرنده و استفاده

استفاده از APIهای پیش‌نمایش به مراحل دیگری فراتر از استفاده معمولی Classroom API نیاز دارد. برای اطلاعات بیشتر درباره راه‌اندازی و پیکربندی، به APIهای پیش‌نمایش Access مراجعه کنید. همانطور که در نقشه راه توضیح داده شد، ویژگی Rubrics CRUD در نسخه پیش‌نمایش V1_20231110_PREVIEW و جدیدتر موجود است.

راهنماها

شروع به کار را برای بررسی سطح بالایی از عملیات CRUD API ببینید.

ساختار روبریک و محدودیت های شناخته شده

آشنایی با ساختار و محدودیت‌های روبریک‌ها ممکن است مفید باشد.

بازخورد

بازخورد فایل در ردیاب شماره عمومی .