راه حل های Google Calendar را توسعه دهید.

محتوای تعاملی را که توسط داده‌های حسابتان یا یک سرویس خارجی پشتیبانی می‌شود، با افزونه‌ها درج کنید.
  • هنگام مشاهده یا ایجاد رویدادها، جزئیات متنی را از یک سیستم شخص ثالث نشان دهید.
  • هنگامی که کاربران رویدادی را ایجاد می کنند، راه حل کنفرانس سفارشی خود را نشان دهید.
همه می‌توانند از Apps Script برای خودکارسازی و بهبود تقویم Google در یک محیط مبتنی بر وب و با کد کم استفاده کنند.
  • رویدادها را بر اساس ارسال‌های Google Form ایجاد کنید.
  • رویدادها یا تقویم‌ها را از Google Sheets به‌روزرسانی کنید.
  • داده‌های تقویم را برای بررسی در Google Sheets وارد کنید.
برای تعامل برنامه‌نویسی با Google Calendar از REST APIهای زیر استفاده کنید.
با چندین زبان برنامه نویسی محبوب مانند جاوا، جاوا اسکریپت و پایتون، تقویم ها را بخوانید و به روز کنید.
از سرور CalDAV Google برای خواندن و به‌روزرسانی داده‌های تقویم استفاده کنید.