5 دقیقه وقت دارید؟ با شرکت در یک نظرسنجی آنلاین سریع به ما کمک کنید اسناد Google Workspace Marketplace را بهبود بخشیم.
Google Workspace Marketplace یافتن و نصب برنامه های شخص ثالث که با Google Workspace یکپارچه شده اند را برای کاربران و مدیران آسان می کند.

می‌توانید افزونه‌های Google Workspace، افزونه‌های ویرایشگر، افزونه‌های Classroom، برنامه‌های Drive، و برنامه‌های وب را منتشر کنید. همچنین می‌توانید برنامه‌های چت را در کاتالوگ ربات Google Chat منتشر کنید.
درباره نحوه انتشار راه حل های خود در بازار بیاموزید.
Google برنامه‌ها را قبل از انتشار بررسی می‌کند تا مطمئن شود که دستورالعمل‌های ایمنی، محتوا و سبک Google را رعایت می‌کنند.
راهنمایی دریافت کنید، یک اشکال را ثبت کنید یا یک ویژگی را درخواست کنید.