جزئیات حریم خصوصی برنامه Cast SDK برای Apple App Store

Google متعهد است به مشتریان خود کمک کند تا برنامه های عالی iOS 14+ را برای کاربران نهایی ایجاد کنند. Apple App Store از توسعه دهندگان برنامه iOS 14+ می خواهد که جزئیات حریم خصوصی برنامه را ارائه دهند. با شروع Cast iOS SDK نسخه 4.6.0، جزئیات حریم خصوصی برای نسخه خاصی از SDK را می‌توانید در GoogleCastSDK-ios-version_framework/NutritionLabel/NutritionLabel.txt در چارچوب Cast SDK پیدا کنید. از آنجایی که ممکن است جزئیات حریم خصوصی از نسخه ای به نسخه دیگر تغییر کند، حتماً این فایل را برای نسخه ای که با آن می سازید بررسی کنید.

در حالی که هدف ما این است که در حمایت از شما تا حد امکان شفاف باشیم، نمی‌توانیم به جای شما صحبت کنیم، و در نهایت شما مسئول تصمیم‌گیری در مورد نحوه پاسخگویی به پرسشنامه اپل و نشان دادن مجوزها یا درخواست‌های توصیف شده توسط کاربران نهایی خواهید بود. سیب.