Debugowanie aplikacji internetowej Interactive Canvas za pomocą Narzędzi deweloperskich w Chrome

Aplikację internetową Interactive Canvas możesz debugować za pomocą Narzędzi deweloperskich w Chrome. Debuger Chrome jest obsługiwany na inteligentnych ekranach Google Home i Google Nest z oprogramowaniem w wersji 30 lub nowszej (ta aktualizacja zaczyna się w październiku 2020 r.) oraz z oprogramowaniem Cast w wersji 1.50 lub nowszej. Wersje możesz sprawdzić na inteligentnym ekranie w sekcji System settings / About device.

Konfigurowanie środowiska

Przed debugowaniem wykonaj te czynności, aby prawidłowo skonfigurować środowisko:

 • Włącz do testowania akcję w symulatorze konsoli Actions.
 • Połącz urządzenie z tą samą siecią lokalną co urządzenie Google Home lub Google Nest, które testujesz.
 • Upewnij się, że sieć nie blokuje pakietów między urządzeniami.
 • Zaloguj się na to samo konto Google w Konsoli Actions oraz na urządzeniu Google Home lub Google Nest.

Gdy środowisko będzie gotowe, możesz uruchomić akcję na testowym inteligentnym ekranie.

Łączenie aplikacji internetowej Canvas z debugerem

Aby połączyć aplikację internetową Canvas z debugerem Narzędzi deweloperskich w Chrome, wykonaj te czynności:

 1. Na swoim komputerze lokalnym zainstaluj i uruchom przeglądarkę Google Chrome.
 2. W polu adresu przeglądarki Chrome wpisz chrome://inspect#devices, aby uruchomić inspektora Chrome. Na stronie powinna być widoczna lista urządzeń, a adres URL HTML Canvas powinien znajdować się pod nazwą testowego urządzenia Google Home lub Google Nest. Pamiętaj, że może minąć trochę czasu, zanim Chrome wykryje wszystkie urządzenia w sieci.
 3. Kliknij link inspect pod adresem URL w kodzie HTML, aby uruchomić Narzędzia deweloperskie w Chrome.

Narzędzia deweloperskie w Chrome wczytują się w osobnym oknie. Możesz kliknąć przycisk screencasta (), aby zobaczyć internetową grafikę GUI wyrenderowaną na urządzeniu. Ten zrzut ekranu przedstawia aplikację internetową w Narzędziach deweloperskich w Chrome:

Pamiętaj, że aplikacja internetowa Canvas jest wczytywana w elemencie iframe.

Wskazówki dotyczące debugowania

Podczas debugowania pamiętaj o tych dodatkowych wskazówkach:

 • Odśwież stronę w Narzędziach deweloperskich w Chrome, aby ponownie załadować lokalny kontener aplikacji do realizacji zamówień za pomocą najnowszego kodu z adresu URL dla programistów.
 • Sprawdź, czy aplikacja JavaScript wczytuje się bez błędów. Informacje na ten temat znajdziesz w sekcji konsoli na stronie Narzędzi deweloperskich.
 • Dodaj do kodu ręczne punkty przerwania, korzystając z elementów debugger; w kodzie aplikacji internetowej.
 • Jeśli przez dłuższy czas nie widzisz swojego urządzenia w chrome://inspect#devices, odśwież stronę inspekcji.
 • Aby debugować problemy z wydajnością, zapoznaj się z samouczkiem dotyczącym analizy wydajności środowiska wykonawczego (w języku angielskim).
 • Pamięć inteligentnego ekranu jest ograniczona, więc jeśli jej rozmiar przekroczy 200 MB, aplikacja internetowa może ulec awarii lub zawiesić się. Aby debugować problemy z pamięcią, postępuj zgodnie z samouczkiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pamięcią.
 • W przypadku błędów dotyczących realizacji sprawdź żądania wysyłane przez serwery Actions on Google do webhooka z dzienników webhooka lub z logów usługi Stackdriver.