Historia zmian

07.06.2023

  • Zaktualizowane najczęstsze pytania dotyczące aktualizacji Media Actions i wpływ na użytkowników.

24.05.2023

  • Zaktualizowaliśmy odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące społeczności.

03.04.2023

  • Interfejs API transakcji został zaktualizowany 3 maja 2023 r., aby uwzględnić wycofanie.

12.12.2022

  • Opublikowano sprawdzone metody przekazywania wiadomości użytkownikom i możliwe ścieżki migracji.

13.09.2022

  • Statystyki wycofanej konsoli Actions dotyczące czynności konwersacyjnych.

13.07.2022

13.06.2022

  • Ogłoszenie o wycofaniu działań konwersacyjnych, które nastąpi 13 czerwca 2023 r.
  • Ogłoszenie o wycofaniu statystyk z Konsoli Actions dotyczących działań konwersacyjnych, które nastąpi 13 września 2022 r.