การให้สิทธิ์สำหรับบริการของ Google

Apps Script จำเป็นต้องได้รับการให้สิทธิ์จากผู้ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจากบริการในตัวของ Google หรือบริการขั้นสูงของ Google

การให้สิทธิ์การเข้าถึง

Apps Script กำหนดขอบเขตการให้สิทธิ์ (เช่น การเข้าถึงไฟล์ Google ชีตหรือ Gmail) โดยอัตโนมัติตามการสแกนโค้ด รหัสที่มีการแสดงความคิดเห็นจะยังสร้างคำขอการให้สิทธิ์ได้ หากสคริปต์ต้องมีการให้สิทธิ์ คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบการให้สิทธิ์ข้อใดข้อหนึ่งแสดงขึ้นที่นี่เมื่อเรียกใช้สคริปต์

สคริปต์ที่คุณให้สิทธิ์ไว้ก่อนหน้านี้จะขอสิทธิ์เพิ่มเติม หากการเปลี่ยนแปลงโค้ดเพิ่มบริการใหม่ สคริปต์อาจไม่ขอสิทธิ์ หากคุณเข้าถึงสคริปต์แบบเว็บแอปที่ทำงานภายใต้ข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ของเจ้าของสคริปต์

การเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึง

หากต้องการเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของสคริปต์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ไปที่หน้าสิทธิ์สำหรับบัญชี Google (หากต้องการไปยังหน้านี้ในอนาคต ให้ไปที่ Google.com แล้วคลิกภาพบัญชีของคุณที่มุมขวาบนของหน้าจอ จากนั้นคลิกบัญชีของฉัน แล้วคลิกแอปและเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อในส่วน "การลงชื่อเข้าใช้และความปลอดภัย" จากนั้นคลิกจัดการแอป)
  2. คลิกชื่อสคริปต์ที่คุณต้องการเพิกถอนการให้สิทธิ์ จากนั้นคลิกนำออกทางด้านขวา แล้วคลิกตกลงในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น

สิทธิ์และประเภทของสคริปต์

ข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ที่สคริปต์จะทำงานด้วย รวมถึงข้อมูลที่สคริปต์เข้าถึงได้จะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่สคริปต์ทำงาน ดังที่แสดงในตารางด้านล่าง

ประเภทสคริปต์ สคริปต์ทำงานเป็น...
สแตนด์อโลน ส่วนเสริม หรือ เชื่อมโยงกับเอกสาร ชีต สไลด์ หรือฟอร์ม ผู้ใช้ที่ใช้แป้นพิมพ์
ฟังก์ชันที่กำหนดเองในสเปรดชีต ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ อย่างไรก็ตาม ขีดจำกัดของโควต้าจะนับต่อผู้ใช้ที่ใช้แป้นพิมพ์
เว็บแอป หรือ แกดเจ็ต Google Sites ผู้ใช้ที่ใช้แป้นพิมพ์หรือเจ้าของสคริปต์ โดยขึ้นอยู่กับ ตัวเลือกที่เลือก เมื่อทำให้แอปใช้งานได้
ทริกเกอร์ที่ติดตั้งได้ ผู้ใช้ที่สร้างทริกเกอร์

ขอบเขตการให้สิทธิ์ด้วยตนเองสำหรับชีต เอกสาร สไลด์ และฟอร์ม

หากกำลังสร้างส่วนเสริมหรือสคริปต์อื่นๆ ที่ใช้บริการสเปรดชีต บริการเอกสาร บริการสไลด์ หรือบริการฟอร์ม คุณสามารถบังคับกล่องโต้ตอบการให้สิทธิ์ให้ขอเข้าถึงไฟล์ที่ใช้ส่วนเสริมหรือสคริปต์เท่านั้น แทนที่จะใช้สเปรดชีต เอกสาร หรือแบบฟอร์มทั้งหมดของผู้ใช้ วิธีการคือ ให้ใส่คำอธิบายประกอบ JsDoc ต่อไปนี้ในความคิดเห็นระดับไฟล์

/**
 * @OnlyCurrentDoc
 */

คำอธิบายประกอบฝั่งตรงข้าม @NotOnlyCurrentDoc จะพร้อมใช้งานหากสคริปต์ของคุณมีไลบรารีที่ประกาศ @OnlyCurrentDoc แต่จริงๆ แล้วสคริปต์หลักต้องการเข้าถึงไฟล์มากกว่าไฟล์ปัจจุบัน

วงจรการให้สิทธิ์สำหรับส่วนเสริม

โดยทั่วไปแล้วส่วนเสริมสำหรับ Google ชีต, เอกสาร, สไลด์ และฟอร์มจะใช้โมเดลการให้สิทธิ์เดียวกันกับสคริปต์ที่เชื่อมโยงกับเอกสาร อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ ฟังก์ชัน onOpen(e) และ onEdit(e) จะทำงานในโหมดไม่มีการให้สิทธิ์ซึ่งจะทำให้เกิดข้อมูลแทรกเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับวงจรการให้สิทธิ์ส่วนเสริม

ขีดจำกัดผู้ใช้แอปพลิเคชัน OAuth

แอปพลิเคชันที่ใช้ OAuth เพื่อเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ของ Google ซึ่งรวมถึงโปรเจ็กต์ Apps Script อยู่ภายใต้ขีดจำกัดการให้สิทธิ์ โปรดดูรายละเอียดที่ขีดจำกัดผู้ใช้แอปพลิเคชัน OAuth