การให้สิทธิ์สําหรับบริการของ Google

Apps Script ต้องอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจากบริการ Google ที่มีในตัวหรือบริการขั้นสูงของ Google

การให้สิทธิ์ในการเข้าถึง

Apps Script จะกำหนดขอบเขตการให้สิทธิ์ (เช่น การเข้าถึงไฟล์ Google ชีตหรือ Gmail) โดยอัตโนมัติตามการสแกนโค้ด โค้ดที่มีการแสดงความคิดเห็นไว้จะยังสร้างคำขอการให้สิทธิ์ได้ หากสคริปต์ต้องได้รับอนุญาต คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบการให้สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งแสดงอยู่ที่นี่เมื่อเรียกใช้

สคริปต์ที่คุณให้สิทธิ์ก่อนหน้านี้จะขอการให้สิทธิ์เพิ่มเติม หากการเปลี่ยนแปลงรหัสเพิ่มบริการใหม่ สคริปต์อาจไม่ขอสิทธิ์หากคุณเข้าถึงสคริปต์ในรูปแบบเว็บแอปที่ทำงานภายใต้ข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ของเจ้าของสคริปต์

การเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึง

หากต้องการเพิกถอนสิทธิ์ของสคริปต์ในการเข้าถึงข้อมูลของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ไปที่หน้าสิทธิ์ สำหรับบัญชี Google (หากต้องการไปยังหน้านี้ในอนาคต ให้ไปที่ Google.com แล้วคลิกรูปภาพบัญชีที่มุมขวาบนของหน้าจอ จากนั้นคลิกบัญชีของฉัน แล้วคลิกแอปและเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อในส่วน "การลงชื่อเข้าใช้และความปลอดภัย" แล้วคลิกจัดการแอป)
  2. คลิกชื่อสคริปต์ที่คุณต้องการเพิกถอนการให้สิทธิ์ แล้วคลิกนำออกทางด้านขวา แล้วคลิกตกลงในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น

สิทธิ์และประเภทของสคริปต์

ข้อมูลประจำตัวผู้ใช้ที่สคริปต์เรียกใช้ และข้อมูลที่สคริปต์จะเข้าถึงได้นั้นแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่สคริปต์ทำงาน ดังที่แสดงในตารางด้านล่าง

ประเภทสคริปต์ สคริปต์ทำงานเป็น...
สแตนด์อโลน ส่วนเสริม หรือ ที่ผูกกับเอกสาร ชีต สไลด์ หรือฟอร์ม ผู้ใช้ที่แป้นพิมพ์
ฟังก์ชันที่กำหนดเองในสเปรดชีต ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ อย่างไรก็ตาม ขีดจำกัดโควต้า จะนับต่อผู้ใช้บนแป้นพิมพ์
เว็บแอปหรือแกดเจ็ต Google Sites ผู้ใช้ที่แป้นพิมพ์หรือเจ้าของสคริปต์ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกไว้เมื่อทำให้แอปใช้งานได้
ทริกเกอร์ที่ติดตั้งได้ ผู้ใช้ที่สร้างทริกเกอร์

ขอบเขตการให้สิทธิ์สำหรับชีต เอกสาร สไลด์ และฟอร์มด้วยตนเอง

หากคุณกำลังสร้างส่วนเสริมหรือสคริปต์อื่นๆ ที่ใช้บริการสเปรดชีต บริการเอกสาร บริการสไลด์ หรือบริการฟอร์ม คุณบังคับให้กล่องโต้ตอบการให้สิทธิ์ขอการเข้าถึงเฉพาะไฟล์ที่ใช้ส่วนเสริมหรือสคริปต์ได้ แทนที่จะต้องใช้สเปรดชีต เอกสาร หรือแบบฟอร์มทั้งหมดของผู้ใช้ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ใส่คำอธิบายประกอบ JsDoc ต่อไปนี้ในความคิดเห็นระดับไฟล์

/**
 * @OnlyCurrentDoc
 */

คำอธิบายประกอบตรงข้าม @NotOnlyCurrentDoc จะใช้ได้หากสคริปต์ของคุณมีไลบรารีที่ประกาศ @OnlyCurrentDoc แต่ที่จริงสคริปต์ต้นแบบต้องการสิทธิ์เข้าถึงมากกว่าไฟล์ปัจจุบัน

วงจรการให้สิทธิ์สำหรับส่วนเสริม

โดยทั่วไปส่วนเสริมสำหรับ Google ชีต, เอกสาร, สไลด์ และฟอร์มจะใช้รูปแบบการให้สิทธิ์เดียวกันกับสคริปต์ที่เชื่อมโยงกับเอกสาร อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ ฟังก์ชัน onOpen(e) และ onEdit(e) จะทำงานในโหมดที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาเพิ่มเติม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คำแนะนำเกี่ยวกับวงจรการให้สิทธิ์ส่วนเสริม

ขีดจำกัดผู้ใช้แอปพลิเคชัน OAuth

แอปพลิเคชันที่ใช้ OAuth เพื่อเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ Google ซึ่งรวมถึงโปรเจ็กต์ Apps Script จะอยู่ภายใต้ขีดจำกัดการให้สิทธิ์ โปรดดูรายละเอียดที่ขีดจำกัดของผู้ใช้แอปพลิเคชัน OAuth