Autoryzacja dla usług Google

Apps Script wymaga autoryzacji użytkownika, aby uzyskać dostęp do danych prywatnych z wbudowanych usług Google lub zaawansowanych usług Google.

Przyznawanie uprawnień dostępu

Apps Script automatycznie określa zakresy autoryzacji (np. dostęp do plików Arkuszy Google lub Gmaila) na podstawie skanu kodu. Komentowany kod nadal może generować żądanie autoryzacji. Jeśli skrypt wymaga autoryzacji, podczas uruchamiania pojawi się jedno z wyświetlanych tu okien autoryzacji.

Skrypty, które zostały wcześniej autoryzowane, proszą też o dodatkową autoryzację, jeśli w wyniku zmiany kodu zostaną dodane nowe usługi. Skrypty nie mogą prosić o autoryzację, jeśli korzystasz z nich jako aplikacji internetowej, która działa z tożsamością użytkownika właściciela skryptu.

Anuluję prawa dostępu

Aby anulować dostęp skryptu do Twoich danych, wykonaj te czynności:

  1. Otwórz stronę uprawnień swojego konta Google. Aby w przyszłości odchodzić na tę stronę, wejdź na Google.com i kliknij swoje zdjęcie konta w prawym górnym rogu ekranu. Następnie w sekcji „Logowanie i bezpieczeństwo” kliknij Moje konto, a następnie Połączone aplikacje i witryny i Zarządzaj aplikacjami).
  2. Kliknij nazwę skryptu, którego autoryzację chcesz cofnąć, po prawej kliknij Usuń, a następnie OK w wyświetlonym oknie.

Uprawnienia i typy skryptów

Tożsamość użytkownika, z którą działa skrypt, a tym samym dane, do których ma dostęp, zależy od scenariusza działania skryptu, jak widać w tabeli poniżej.

Typ skryptu Skrypt działa jako...
Samodzielne, dodatek lub powiązane z Dokumentami, Arkuszami, Prezentacjami lub Formularzami Użytkownik korzystający z klawiatury
Funkcja niestandardowa w arkuszu kalkulacyjnym Anonimowy użytkownik, jednak limity są doliczane do użytkownika przy klawiaturze
Aplikacja internetowa lub gadżet Witryny Google Użytkownik u właściciela klawiatury lub skryptu w zależności od opcji wybranych podczas wdrażania aplikacji
Aktywator możliwy do zainstalowania Użytkownik, który utworzył regułę

Zakresy ręcznej autoryzacji w Arkuszach, Dokumentach, Prezentacjach i Formularzach

Jeśli tworzysz dodatek lub inny skrypt, który korzysta z usługi Arkuszy Google, usługi dokumentów, usługi Prezentacji lub Formularzy, możesz wymusić w oknie autoryzacji prośbę o dostęp tylko do plików, w których ten dodatek lub skrypt jest używany, a nie o wszystkie arkusze kalkulacyjne, dokumenty czy formularze danego użytkownika. W tym celu dodaj do komentarza na poziomie pliku tę adnotację JsDoc:

/**
 * @OnlyCurrentDoc
 */

Przeciwna adnotacja (@NotOnlyCurrentDoc) jest dostępna, jeśli skrypt zawiera bibliotekę deklarującą @OnlyCurrentDoc, ale skrypt główny wymaga dostępu do większej liczby zasobów niż bieżący plik.

Cykl życia autoryzacji dodatków

Dodatki do Arkuszy, Dokumentów, Prezentacji i Formularzy Google zwykle korzystają z tego samego modelu autoryzacji co skrypty powiązane z dokumentem. Jednak w niektórych przypadkach ich funkcje onOpen(e) i onEdit(e) działają w trybie bez autoryzacji, co stwarza dodatkowe komplikacje. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po cyklu autoryzacji dodatków.

Limity użytkowników aplikacji OAuth

Aplikacje używające protokołu OAuth do uzyskiwania dostępu do danych użytkowników Google, w tym projektów Apps Script, podlegają limitom autoryzacji. Więcej informacji znajdziesz w artykule Limity użytkowników aplikacji OAuth.