Pliki manifestu

Plik manifestu projektu Apps Script to specjalny plik JSON, który określa podstawowe informacje o projekcie, które są potrzebne do poprawnego uruchomienia skryptu.

Apps Script automatycznie tworzy i aktualizuje plik manifestu projektu, gdy tworzysz projekt skryptu i wprowadzasz zmiany w edytorze Apps Script. W większości przypadków nie trzeba bezpośrednio przeglądać ani edytować pliku manifestu, ale w pewnych sytuacjach może to być przydatne lub wymagane.

Struktura pliku manifestu i jego pola JSON zostały opisane w przewodniku po strukturze pliku manifestu.

Edytowanie pliku manifestu

Edytor Apps Script domyślnie ukrywa pliki manifestu, aby chronić ustawienia projektu Apps Script. Aby wyświetlić plik manifestu ukrytego projektu w edytorze Apps Script, wykonaj te czynności:

  1. Otwórz projekt skryptu w edytorze Apps Script.
  2. Kliknij Ustawienia projektu .
  3. Zaznacz pole wyboru Pokazuj plik manifestu „appsscript.json” w edytorze.

Plik manifestu będzie miał postać pliku projektu o nazwie appsscript.json. Możesz edytować ten plik bezpośrednio w edytorze i zapisywać wprowadzone zmiany. Aby ukryć plik manifestu po wprowadzeniu zmian, powtórz poprzednie kroki i wyczyść pole wyboru Pokaż plik manifestu „appsscript.json” w edytorze.