ตั้งค่าบริการ Google Play

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

หากต้องการพัฒนาแอปโดยใช้ API บริการ Google Play ให้ทําตามวิธีการในหน้านี้เพื่อตั้งค่าโปรเจ็กต์ด้วย SDK ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีให้ใช้จากที่เก็บ maven ของ Google

หากต้องการทดสอบแอปเมื่อใช้บริการ Google Play คุณต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • อุปกรณ์ Android ที่เข้ากันได้ที่ใช้ Android 4.4 (API ระดับ 19) ขึ้นไปและติดตั้งแอป Google Play Store แล้ว
  • โปรแกรมจําลอง Android ที่ใช้ AVD ซึ่งเรียกใช้แพลตฟอร์ม Google API ที่ใช้ Android 4.4 (API ระดับ 19) ขึ้นไป

ประกาศทรัพยากร Dependency สําหรับบริการ Google Play

ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพัฒนาฟีเจอร์ที่ใช้ API ของบริการ Google Play ในแอป

  1. เปิดไฟล์ build.gradle ภายในไดเรกทอรีโมดูลของแอป

  2. สําหรับ SDK แต่ละรายการที่แอปต้องใช้ ให้ระบุทรัพยากร Dependency สําหรับ SDK นั้นๆ หน้านี้มีส่วนที่แสดงทรัพยากร Dependency ของบริการ Google Play ทั่วไปสําหรับแอป Android คุณอาจต้องเพิ่มทรัพยากร Dependency ของ Firebase ไปยังโปรเจ็กต์ด้วย

  3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงและซิงค์โปรเจ็กต์

ข้อมูลโค้ดต่อไปนี้แสดงตัวอย่างไฟล์ build.gradle ที่ใช้ไลบรารีตําแหน่ง

apply plugin: 'com.android.application'

...

dependencies {
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1'
}

เราจะเปิดตัว SDK บริการ Google Play เวอร์ชันใหม่พร้อมการแก้ไขข้อบกพร่องและฟีเจอร์ใหม่ๆ เราประกาศการอัปเดตเหล่านี้ไว้ในบันทึกประจํารุ่น หากแอปใช้ทรัพยากร Dependency ที่อัปเดต ให้เปลี่ยนไปใช้เวอร์ชันล่าสุดของทรัพยากร Dependency ของแอปเพื่อใช้ประโยชน์จากการแก้ไขเหล่านี้

ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งบริการ Google Play หรือไม่

ตามที่อธิบายไว้ในภาพรวมบริการ Google Play บริการ Google Play จะได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติใน Android 4.4 (API ระดับ 19) ขึ้นไป ผ่านแอป Google Play Store แต่อุปกรณ์ Android ที่ไม่มี Google Play Store ไม่ได้ติดตั้งบริการ Google Play ไว้ หากแอปทํางานบนอุปกรณ์ที่ไม่มีบริการ Google Play คุณอาจต้องตรวจสอบว่ามีการติดตั้งบริการ Google Play ในอุปกรณ์หรือไม่ก่อนที่จะพยายามใช้ Google API หรือเปิดใช้ฟีเจอร์ในแอปซึ่งต้องใช้บริการ Google Play จึงจะทํางานได้

หากต้องการตรวจสอบว่ามีบริการ Google Play ในอุปกรณ์หรือไม่ ให้ใช้เมธอด isGooglePlayServicesAvailable()

จากนั้นจึงเริ่มการเชื่อมต่อกับบริการ Google Play หรือเรียนรู้วิธีตรวจสอบว่าเวอร์ชันบริการ Google Play ที่ติดตั้งรองรับ API เฉพาะหรือไม่ อ่านคําแนะนําเกี่ยวกับการเข้าถึง Google API

ทรัพยากร Dependency ของบริการ Google Play

ตารางต่อไปนี้แสดงทรัพยากร Dependency สําหรับบริการ Google Play ที่คุณใส่ไว้ในแอป Android ได้ คุณสามารถกรองรายการตามประเภทอุปกรณ์ได้โดยเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง นอกจากนี้คุณยังค้นหา Use Case หรือชื่อทรัพยากรเฉพาะได้โดยการป้อนข้อความลงในช่องที่ปรากฏขึ้นหลังปุ่ม

ตารางที่ 1 ทรัพยากร Dependency ของบริการ Google Play ที่จะรวมในแอป Android
กรณีการใช้งานและชื่อทรัพยากร Dependency อุปกรณ์ที่รองรับ
โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google
com.google.android.gms:play-services-ads:21.5.0
โทรศัพท์ แท็บเล็ต
รหัสโฆษณา Android (AAID)
com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, ChromeOS
โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ที่มีน้ําหนักเบา
com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.5.0
โทรศัพท์ แท็บเล็ต
โฆษณาที่กําหนดเองในเครือข่าย Search (CSA) ของ AdSense สําหรับ Search (AFS)
com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.3
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, ChromeOS
SDK บริการ Google Analytics สําหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.2
เลิกใช้งานแล้ว โปรดใช้ Google Analytics สําหรับ Firebase แทน
ดัชนีแอป
com.google.android.gms:play-services-appindex:16.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV
รหัสชุดแอป Android
com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.2
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, ChromeOS
Google Sign-In สําหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, ยานยนต์, Android Go, ChromeOS
SMS fetcher API
com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go
บล็อก Store API (รวมถึงพื้นที่เก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้)
com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.2.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
Google Aware Aware API
com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, อัตโนมัติ, Android Go, ChromeOS
ชั้นเรียนสาธารณูปโภค
com.google.android.gms:play-services-base:18.2.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, ยานยนต์, Android Go, ChromeOS, Wear OS
การทดสอบสินค้าปลอมสําหรับชั้นเรียนสาธารณูปโภค
com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.0.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, ยานยนต์, Android Go, ChromeOS, Wear OS
ชั้นเรียนสาธารณูปโภคเพิ่มเติม
com.google.android.gms:play-services-basement:18.2.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, ยานยนต์, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Google Cast
com.google.android.gms:play-services-cast:21.2.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
เฟรมเวิร์กแอปพลิเคชัน Google Cast (CAF)
com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.2.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
ตัวรับ Android TV
com.google.android.gms:play-services-cast-tv:20.0.0
Android TV
เครื่องมือสแกนโค้ดของ Google
com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta3
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
สแต็กเครือข่าย Chromium (Cronet)
com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, ยานยนต์, Android Go, ChromeOS, Wear OS
การโต้ตอบระหว่างอุปกรณ์ (DTDI)
com.google.android.gms:play-services-dtdi:16.0.0-beta01
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go
การตรวจสอบสิทธิ์อย่างรวดเร็วด้วย Content ID แบบออนไลน์ (FIDO)
com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, อัตโนมัติ, Android Go, ChromeOS, Wear OS

รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ Android 7.0 (API ระดับ 24) ขึ้นไป
Google Fit API สําหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-fitness:21.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS, Wear OS
บริการเกมของ Google Play v2 สําหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-games-v2:17.0.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Android Go, ChromeOS
บริการเกมของ Google Play v2 แบบเนทีฟ C SDK สําหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-games-v2-native-c:17.0.0-beta1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Android Go, ChromeOS
บริการเกมของ Google Play v1 สําหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-games:23.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Android Go, ChromeOS
Matter API
com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0
โทรศัพท์ แท็บเล็ต
Google Play Instant
com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Android Go, ChromeOS

รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ Android 5.0 (API ระดับ 21) ขึ้นไป
ผู้ให้บริการ Fused Location for Android (รวมถึงการจดจํากิจกรรมและการกําหนดเขตพื้นที่เสมือน)
com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, ยานยนต์, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Google Maps SDK สําหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-maps:18.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, ยานยนต์, Android Go, ChromeOS, Wear OS
การสแกนบาร์โค้ด ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การตรวจจับใบหน้าของ ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การติดป้ายกํากับรูปภาพ ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.8
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การติดป้ายกํากับรูปภาพ ML Kit ที่กําหนดเอง
com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta4
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การระบุภาษาของ ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
ช่วยตอบใน ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-smart-reply:16.0.0-beta1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การจดจําข้อความ ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.2
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การค้นพบและการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง
com.google.android.gms:play-services-nearby:18.4.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, ยานยนต์, Android Go
แสดงใบอนุญาตโอเพนซอร์ส
com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, ยานยนต์, Android Go, ChromeOS
รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ Android 5.0 (API ระดับ 21) ขึ้นไป
การตรวจสอบคุณภาพการล็อกหน้าจอ
com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS, Wear OS

รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.4 (API ระดับ 19) ถึง Android 9 (API ระดับ 28)
Google Pay สําหรับบัตร
com.google.android.gms:play-services-pay:16.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS

รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ Android 5.0 (API ระดับ 20) ขึ้นไป
reCAPTCHA Enterprise สําหรับการใช้เครื่องมือแอป
com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Android Go, ChromeOS
SafetyNet API (รวมถึงเอกสารรับรองอุปกรณ์, Google Safe Browsing, reCAPTCHA และการยืนยันแอป)
com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, ยานยนต์, Android Go, ChromeOS
Google Tag Manager
com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.2
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Android Go, ChromeOS
Tasks API บน Android
com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.2
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, ยานยนต์, Android Go, ChromeOS, Wear OS
TensorFlow Lite GPU Delegate API สําหรับบริการ Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
TensorFlow Lite Java API สําหรับบริการ Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
TensorFlow Lite Support API สําหรับบริการ Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
API เทรดเครือข่าย
com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0
โทรศัพท์ แท็บเล็ต
วิสัยทัศน์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.3
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
Google Pay สําหรับการชําระเงินใน Android
com.google.android.gms:play-services-wallet:19.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, อัตโนมัติ, Android Go, ChromeOS, Wear OS
API ชั้นข้อมูลอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้
com.google.android.gms:play-services-wearable:18.0.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Wear OS

ปลั๊กอิน Gradle

บริการ Google Play ยังมีปลั๊กอิน Gradle หลายรายการตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้ด้วย โปรดทราบว่าปุ่มที่ปรากฏก่อนตารางก่อนหน้า จะไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรากฏในตารางนี้

ตารางที่ 2 รายการปลั๊กอิน Gradle ที่รวมอยู่ในบริการ Google Play
กรณีการใช้งานและชื่อปลั๊กอิน Gradle อุปกรณ์ที่รองรับ
แสดงใบอนุญาตโอเพนซอร์ส
com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.6
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, ChromeOS
การตรวจสอบเวอร์ชันแบบเข้มงวด
com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, ยานยนต์, Android Go, ChromeOS, Wear OS