ตั้งค่าบริการ Google Play

ในการพัฒนาแอปโดยใช้ API ของบริการ Google Play ให้ทำตามวิธีการในหน้านี้เพื่อตั้งค่าโปรเจ็กต์ด้วย SDK ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่ในที่เก็บของ Google Maven

หากต้องการทดสอบแอปเมื่อใช้บริการ Google Play คุณต้องใช้รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้

  • อุปกรณ์ Android ที่เข้ากันได้ซึ่งใช้ Android 5.0 (API ระดับ 21) ขึ้นไปและติดตั้งแอป Google Play Store ไว้แล้ว
  • โปรแกรมจำลอง Android ที่มี AVD ที่เรียกใช้แพลตฟอร์ม Google APIs สำหรับ Android 5.0 (API ระดับ 21) ขึ้นไป

ประกาศทรัพยากร Dependency สำหรับบริการ Google Play

หากต้องการพัฒนาฟีเจอร์ที่ใช้ API ของบริการ Google Play ในแอป ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เปิดไฟล์ build.gradle ในไดเรกทอรีโมดูลของแอป

  2. สำหรับแต่ละ SDK ที่แอปของคุณต้องการ ให้ระบุทรัพยากร Dependency สำหรับ SDK ดังกล่าวด้วย หน้านี้จะมีส่วนที่แสดงรายการทรัพยากร Dependency ของบริการ Google Play ทั่วไปสำหรับแอป Android คุณอาจต้องเพิ่มทรัพยากร Dependency ของ Firebase ลงในโปรเจ็กต์ด้วย

  3. บันทึกการเปลี่ยนแปลงและซิงค์โปรเจ็กต์

ข้อมูลโค้ดต่อไปนี้แสดงตัวอย่างไฟล์ build.gradle ที่ใช้ไลบรารีสถานที่

apply plugin: 'com.android.application'

...

dependencies {
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-location:21.2.0'
}

เราจะเผยแพร่ SDK บริการ Google Play เวอร์ชันใหม่ที่มีการแก้ไขข้อบกพร่องและฟีเจอร์ใหม่ๆ เป็นระยะๆ การอัปเดตเหล่านี้จะประกาศในบันทึกประจำรุ่น หากแอปใช้ทรัพยากร Dependency ที่ได้รับการอัปเดตแล้ว ให้เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันล่าสุดในทรัพยากร Dependency ของแอปเพื่อรับประโยชน์จากการแก้ไขเหล่านี้

ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งบริการ Google Play หรือไม่

ตามที่อธิบายไว้ในภาพรวมของบริการ Google Play บริการ Google Play จะได้รับการอัปเดตอัตโนมัติใน Android 5.0 (API ระดับ 21) ขึ้นไปผ่านแอป Google Play Store แต่อุปกรณ์ Android ที่ไม่มี Google Play Store จะไม่ได้ติดตั้งบริการ Google Play หากแอปของคุณทำงานบนอุปกรณ์ที่ไม่มีบริการ Google Play คุณอาจต้องตรวจสอบว่ามีการติดตั้งบริการ Google Play ไว้ในอุปกรณ์นั้นก่อนที่จะพยายามใช้ Google APIs หรือเปิดใช้ฟีเจอร์ในแอปที่กำหนดให้บริการ Google Play ทำงาน

หากต้องการตรวจหาบริการ Google Play ที่มีอยู่ในอุปกรณ์ ให้ใช้เมธอด isGooglePlayServicesAvailable()

จากนั้นในการเริ่มเชื่อมต่อกับบริการ Google Play หรือเรียนรู้วิธีตรวจสอบว่าเวอร์ชันของบริการ Google Play ที่ติดตั้งไว้รองรับ API ที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่ ให้อ่านคำแนะนำเกี่ยวกับการเข้าถึง Google API

ทรัพยากร Dependency ของบริการ Google Play

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการทรัพยากร Dependency สำหรับบริการ Google Play ที่คุณสามารถรวมไว้ในแอป Android ได้ คุณกรองรายการตามประเภทอุปกรณ์ได้โดยการเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง และค้นหา Use Case หรือชื่อทรัพยากร Dependency ที่เจาะจงได้โดยป้อนข้อความลงในช่องที่ปรากฏหลังปุ่ม

ตารางที่ 1 ทรัพยากร Dependency ของบริการ Google Play ที่จะรวมไว้ในแอป Android
กรณีการใช้งานและชื่อการอ้างอิง อุปกรณ์ที่รองรับ
โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google
com.google.android.gms:play-services-ads:22.6.0
โทรศัพท์ แท็บเล็ต
รหัสโฆษณา Android (AAID)
com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, ChromeOS
โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google ขนาดเล็ก
com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.6.0
โทรศัพท์ แท็บเล็ต
โฆษณา Custom Search ของ AdSense สำหรับ Search (AFS) (CSA)
com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.3
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, ChromeOS
SDK บริการ Google Analytics สำหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.4
เลิกใช้งานแล้ว โปรดใช้ Google Analytics สำหรับ Firebase แทน
ดัชนีแอป
com.google.android.gms:play-services-appindex:16.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV
รหัสชุดแอป Android
com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.2
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, ChromeOS
Google Sign-In สำหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-auth:21.0.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS
SMS Retriever API
com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.2
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go
Block Store API (รวมถึงพื้นที่เก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้)
com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.2.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
Google Awareness API
com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Auto, Android Go, ChromeOS
คลาสยูทิลิตี
com.google.android.gms:play-services-base:18.3.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
การทดสอบการปลอมแปลงสำหรับคลาสยูทิลิตี
com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.0.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
คลาสยูทิลิตีเพิ่มเติม
com.google.android.gms:play-services-basement:18.3.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Google Cast
com.google.android.gms:play-services-cast:21.4.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
เฟรมเวิร์กแอปพลิเคชัน Google Cast (CAF)
com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.4.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
ตัวรับสัญญาณ Android TV
com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.1
Android TV
เครื่องมือสแกนโค้ด Google
com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
สแต็กเครือข่าย Chromium (Cronet)
com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
การโต้ตอบระหว่างอุปกรณ์ (DTDI)
com.google.android.gms:play-services-dtdi:16.0.0-beta01
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go
การตรวจสอบสิทธิ์ Fast IDentity Online (FIDO)
com.google.android.gms:play-services-fido:20.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS

รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ Android 7.0 (API ระดับ 24) ขึ้นไป
Google Fit API สำหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-fitness:21.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS, Wear OS
บริการเกมของ Google Play v2 สำหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-games-v2:19.0.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Android Go, ChromeOS
บริการเกมของ Google Play เวอร์ชัน 2 Native C SDK สำหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-games-v2-native-c:17.0.0-beta1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Android Go, ChromeOS
บริการเกมของ Google Play v1 สำหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-games:23.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Android Go, ChromeOS
Matter API
com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0
โทรศัพท์ แท็บเล็ต
Google Play Instant
com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Android Go, ChromeOS

รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ Android 5.0 (API ระดับ 21) ขึ้นไป
บริการตำแหน่งสำหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-location:21.2.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Google Maps SDK สำหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-maps:18.2.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
การสแกนบาร์โค้ด ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.3.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
เครื่องสแกนเอกสาร ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-document-scanner:16.0.0-beta1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การตรวจจับใบหน้าของ ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การติดป้ายกำกับรูปภาพของ ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.8
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
กำหนดเองการติดป้ายกำกับรูปภาพของ ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta5
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การระบุภาษาของ ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
ฟีเจอร์ช่วยตอบโดย ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-smart-reply:16.0.0-beta1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การแบ่งกลุ่มเรื่องของ ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-subject-segmentation:16.0.0-beta1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การจดจำข้อความ ML Kit
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:19.0.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การจดจำข้อความของ ML Kit สำหรับภาษาจีน
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese:16.0.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การจดจำข้อความ ML Kit สำหรับเทวนาครี
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari:16.0.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การจดจำข้อความ ML Kit สำหรับภาษาญี่ปุ่น
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese:16.0.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การจดจำข้อความ ML Kit สำหรับภาษาเกาหลี
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean:16.0.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
การค้นพบและการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง
com.google.android.gms:play-services-nearby:19.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go
แสดงใบอนุญาตโอเพนซอร์ส
com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS
รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ Android 5.0 (API ระดับ 21) ขึ้นไป
การตรวจสอบคุณภาพการล็อกหน้าจอ
com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS, Wear OS

รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ Android 4.4 (API ระดับ 19) ถึง Android 9 (API ระดับ 28)
Google Wallet (เดิมคือ Google Pay สำหรับบัตร)
com.google.android.gms:play-services-pay:16.4.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS

รองรับในอุปกรณ์ที่ใช้ Android 5.0 (API ระดับ 20) ขึ้นไป
reCAPTCHA Enterprise สําหรับการใช้เครื่องมือในแอป
com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Android Go, ChromeOS
SafetyNet API (รวมถึงเอกสารรับรองอุปกรณ์, Google Safe Browsing, reCAPTCHA และการยืนยันแอป)
com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.1
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS
Google Tag Manager
com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.4
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Android Go, ChromeOS
Tasks API ใน Android
com.google.android.gms:play-services-tasks:18.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
บริการ AAccelerated สำหรับ Android
com.google.android.gms:play-services-tflite-acceleration-service:16.0.0-beta01
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
TensorFlow Lite GPU Delegate API สำหรับบริการ Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.2.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
TensorFlow Lite Java API สำหรับบริการ Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.2.0-beta02
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
TensorFlow Lite Support API สำหรับบริการ Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
Thread Network API
com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0
โทรศัพท์ แท็บเล็ต
วิสัยทัศน์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.3
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android Go, ChromeOS
Google Pay สำหรับ Payments ใน Android
com.google.android.gms:play-services-wallet:19.3.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
API ชั้นข้อมูลที่สวมใส่ได้
com.google.android.gms:play-services-wearable:18.1.0
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Wear OS

ปลั๊กอิน Gradle

นอกจากนี้ บริการ Google Play ยังมีปลั๊กอิน Gradle หลายรายการตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้ โปรดทราบว่าปุ่มที่ปรากฏก่อนตารางก่อนหน้านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรากฏในตารางนี้

ตารางที่ 2 รายการปลั๊กอิน Gradle ที่รวมอยู่ในบริการ Google Play
ชื่อกรณีการใช้งานและชื่อปลั๊กอิน Gradle อุปกรณ์ที่รองรับ
แสดงใบอนุญาตโอเพนซอร์ส
com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.6
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, ChromeOS
การตรวจสอบเวอร์ชันที่เข้มงวด
com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4
โทรศัพท์, แท็บเล็ต, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS