Method: users.spaces.getSpaceReadState

Zwraca szczegółowe informacje o stanie odczytu użytkownika w pokoju, co służy do identyfikowania przeczytanych i nieprzeczytanych wiadomości. Informacje na ten temat znajdziesz na przykład w artykule Uzyskiwanie informacji o stanie odczytu pokoju przez użytkownika.

Wymaga uwierzytelniania użytkownika.

Żądanie HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=users/*/spaces/*/spaceReadState}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa zasobu stanu odczytu pokoju do pobrania.

Obsługuje tylko pobieranie stanu odczytu w przypadku użytkownika wywołującego.

Aby odwołać się do użytkownika dzwoniącego, ustaw jedną z tych opcji:

  • Alias me. Na przykład: users/me/spaces/{space}/spaceReadState.

  • adres e-mail konta Workspace; Na przykład: users/user@example.com/spaces/{space}/spaceReadState.

  • identyfikator użytkownika; Na przykład: users/123456789/spaces/{space}/spaceReadState.

Format: users/{user}/spaces/{space}/spaceReadState

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu SpaceReadState.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.users.readstate
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.users.readstate.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.