REST Resource: users.spaces

Zasób: SpaceReadState

Stan przeczytania przez użytkownika w pokoju. Służy do identyfikowania przeczytanych i nieprzeczytanych wiadomości.

Zapis JSON
{
  "name": string,
  "lastReadTime": string
}
Pola
name

string

Nazwa zasobu stanu odczytu pokoju.

Format: users/{user}/spaces/{space}/spaceReadState

lastReadTime

string (Timestamp format)

Opcjonalnie. Godzina aktualizacji stanu odczytu miejsca użytkownika. Zwykle odpowiada ona sygnaturze czasowej ostatniej przeczytanej wiadomości lub sygnatury czasowej określonej przez użytkownika w celu oznaczenia ostatniego miejsca odczytu w pokoju.

Metody

getSpaceReadState

Zwraca szczegółowe informacje o stanie odczytu użytkownika w pokoju, co służy do identyfikowania przeczytanych i nieprzeczytanych wiadomości.

updateSpaceReadState

Aktualizuje stan odczytu użytkownika w pokoju, który jest używany do identyfikowania przeczytanych i nieprzeczytanych wiadomości.