REST Resource: users.spaces.threads

Zasób: ThreadReadState

Stan przeczytania przez użytkownika w wątku. Służy do identyfikowania przeczytanych i nieprzeczytanych wiadomości.

Zapis JSON
{
  "name": string,
  "lastReadTime": string
}
Pola
name

string

Nazwa zasobu stanu odczytu wątku.

Format: users/{user}/spaces/{space}/threads/{thread}/threadReadState

lastReadTime

string (Timestamp format)

Godzina aktualizacji stanu odczytu wątku użytkownika. Zwykle odpowiada ona sygnaturze czasowej ostatniej przeczytanej wiadomości w wątku.

Metody

getThreadReadState

Zwraca szczegółowe informacje o stanie odczytu użytkownika w wątku, co służy do identyfikowania przeczytanych i nieprzeczytanych wiadomości.