Package google.apps.script.type.docs

Indeks

DocsAddOnManifest

Właściwości umożliwiające dostosowanie wyglądu i sposobu działania dodatku do Dokumentów Google.

Pola
homepageTrigger

HomepageExtensionPoint

Jeśli ta opcja jest dostępna, zastąpi ona konfigurację z addOns.common.homepageTrigger.

onFileScopeGrantedTrigger

DocsExtensionPoint

Punkt końcowy do wykonania po przyznaniu autoryzacji zakresu plików dla tej pary dokumentu/użytkownika.

linkPreviewTriggers[]

LinkPreviewExtensionPoint

Lista punktów rozszerzenia do wyświetlania podglądu linków w dokumencie Dokumentów Google. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Wyświetlanie podglądu linków za pomocą elementów inteligentnych.

createActionTriggers[]

CreateActionExtensionPoint

Lista punktów rozszerzeń do tworzenia zasobów innych firm z poziomu aplikacji Google Workspace. Więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie zasobów innych firm za pomocą menu @.

DocsExtensionPoint

Częsty format deklarowania wyzwalaczy dodatku do Dokumentów.

Pola
runFunction

string

To pole jest wymagane. Punkt końcowy do wykonania po aktywowaniu tego punktu rozszerzenia.