Sau khi Monster India đăng tin tuyển dụng lên Google Tìm kiếm, lưu lượng tự nhiên trên các trang chi tiết về công việc tăng 94%

Xuất bản ngày 18 tháng 6 năm 2019

Giới thiệu về Monster India

Monster.com là một giải pháp tuyển dụng trực tuyến toàn cầu cho những người đang tìm việc và những nhà tuyển dụng đang tìm ứng viên thích hợp. Từ một diễn đàn tìm việc, họ đã mở rộng quy mô thành một nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tìm kiếm việc làm, quản lý nghề nghiệp, tuyển dụng và quản lý nhân sự trên toàn cầu. Monster India bắt đầu hoạt động vào năm 2001 và hiện có văn phòng ở 11 thành phố của Ấn Độ.

Tháng 4 năm 2018, nhóm tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm (SEO) của Monster India đã bắt đầu dùng dữ liệu có cấu trúc nhằm cải thiện cơ sở dữ liệu của họ về ứng viên và sơ yếu lý lịch. Nhóm này đã triển khai dữ liệu có cấu trúc JobPosting trong một chương trình thí điểm. Sau đó, họ mở rộng quy mô và dùng mã đánh dấu cho tất cả việc làm của họ ở Ấn Độ sau khi nhận thấy kết quả tích cực ban đầu nhờ sử dụng giải pháp Việc làm trên Google Tìm kiếm.

Kết quả

Mức tăng về lưu lượng truy cập, số lượt xem chi tiết và số đơn ứng tuyển mà Monster.com đạt được nhờ trải nghiệm Việc làm trên Google Tìm kiếm lớn hơn rất nhiều so với kết quả thu được từ các nỗ lực SEO cũng như các chiến dịch phải trả tiền. Monster.com chuẩn bị ra mắt tại Đông Nam Á ngay khi Việc làm trên Google Tìm kiếm triển khai tại những thị trường này.

94%

Mức tăng lưu lượng tự nhiên trên các trang chi tiết về công việc

10%

Mức tăng số đơn ứng tuyển

"Việc làm trên Google Tìm kiếm là một cách tuyệt vời để người tìm việc tìm thấy nội dung thích hợp trong một định dạng dễ sử dụng. "Chúng tôi đã thử sử dụng tính năng này cho Monster India và thấy lưu lượng tự nhiên cũng như số đơn ứng tuyển đều tăng. Từ sau trải nghiệm này, chúng tôi đã tiến hành tích hợp tính năng này cho Monster Bay, Monster Philippines, Monster Singapore, Monster Malaysia và thu được kết quả khả quan tại tất cả các khu vực. Lưu lượng tự nhiên vào trang web đã tăng gần gấp đôi kể từ khi chúng tôi triển khai tính năng này ở khắp các quốc gia."

– Anshul Punhani, Giám đốc Tiếp thị, (Khu vực APAC và vùng Vịnh), Monster.com