Hồ sơ nhà phát triển là một trải nghiệm trên nhiều sản phẩm, cho phép cá nhân hoá và giúp các nhà phát triển bên thứ ba tìm hiểu và nắm bắt thông tin mới nhất về công nghệ họ quan tâm.

Cập nhật công nghệ mà bạn quan tâm

Người dùng có thể tạo và tuỳ chỉnh hồ sơ của họ, đặt lựa chọn ưu tiên về email và quyền riêng tư cho hồ sơ, chọn mối quan tâm, lưu trang, tạo bộ sưu tập và tham gia cộng đồng.
Người dùng có thể nhận được đề xuất về nội dung, bản tin, email liên quan đến huy hiệu và thông báo về các bản cập nhật nội dung quan trọng.
Người dùng có thể nhận huy hiệu, lưu tiến trình lộ trình, công khai hồ sơ của họ, chia sẻ huy hiệu trên mạng xã hội cũng như tương tác và học hỏi từ cộng đồng gồm những người dùng khác.

Tại sao nên sử dụng Hồ sơ nhà phát triển?

Mỗi nhà phát triển đều có mục tiêu và trải nghiệm riêng khi sử dụng công nghệ của Google. Do đó, hành trình được cá nhân hoá là quan trọng để giúp họ phát triển.
  • Cung cấp các tính năng và chương trình để hỗ trợ nhà phát triển tốt hơn và tối đa hoá năng suất.
  • Hỗ trợ quá trình khám phá và sử dụng các sản phẩm mới.
  • Nâng cao việc học tập và kết nối cộng đồng để giúp thúc đẩy mục tiêu trong sự nghiệp.

Sử dụng các tính năng sử dụng trí tuệ nhân tạo

Beta

Người dùng có Hồ sơ nhà phát triển sẽ có quyền sử dụng các tính năng mới nhất dựa trên AI giúp cải thiện tài liệu dành cho Nhà phát triển của Google, chẳng hạn như tính năng giải thích mã, nội dung tóm tắt nội dung tìm kiếm và giao diện trò chuyện có các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Những tính năng này chỉ có ở các khu vực được hỗ trợ.

  • Một giao diện trò chuyện có trạng thái dựa trên AI nằm cạnh tài liệu dành cho nhà phát triển của Google để giúp người dùng tìm được câu trả lời cho các câu hỏi của họ theo thời gian thực.
  • Một tính năng có sẵn trên mỗi khối mã trong tài liệu dành cho Nhà phát triển của Google. Tính năng này cung cấp nội dung giải thích chi tiết và theo yêu cầu về mã trong Chat trên bảng điều khiển bên. Tại đây, người dùng có thể tìm hiểu sâu hơn bằng cách đặt các câu hỏi tiếp theo.
  • Các kết quả tìm kiếm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tóm tắt thông tin cũng như đưa ra câu trả lời phong phú và chi tiết hơn ngay trên trang kết quả tìm kiếm.

Kiếm huy hiệu để hiển thị trên hồ sơ của bạn

Huy hiệu là phần thưởng kỹ thuật số để ghi nhận thành tích của nhà phát triển và khích lệ người dùng.

Phát triển cộng đồng nhà phát triển

Cộng đồng và chương trình cho phép người dùng có Hồ sơ nhà phát triển tham gia các nhóm thành viên giúp cải thiện hành trình của nhà phát triển và mang đến một cộng đồng nơi họ có thể tìm kiếm tài nguyên, kết nối và xem nội dung được cá nhân hoá cho các chủ đề mà họ quan tâm.

Lưu và sắp xếp nội dung để dễ dàng truy cập

Tính năng Trang đã lưu cho phép người dùng đánh dấu các trang, tạo bộ sưu tập trang tuỳ chỉnh và nhận thông báo khi nội dung đã lưu của họ được cập nhật.
Người dùng có thể sắp xếp các trang đã lưu thành các bộ sưu tập được cá nhân hoá để quản lý nội dung quan trọng đối với họ.

Khám phá nội dung mà bạn quan tâm

Mối quan tâm giúp điều chỉnh nội dung cho phù hợp với người dùng và cá nhân hoá hơn nữa trải nghiệm của nhà phát triển. Người dùng có thể tìm kiếm và chọn mối quan tâm liên quan đến ngôn ngữ lập trình, sản phẩm và danh mục để thêm vào hồ sơ của họ. Người dùng nhận được đề xuất về các mối quan tâm dựa trên hoạt động duyệt web và các mối quan tâm đã lưu trước đó, đồng thời mở ra nhiều cách mới để người dùng khám phá và khám phá.

Bạn có câu hỏi?

Hãy xem Câu hỏi thường gặp và tài liệu hữu ích của chúng tôi để khai thác hết tiềm năng của Hồ sơ nhà phát triển.