Cộng đồng và chương trình

Tính năng Cộng đồng và chương trình cho phép người dùng thuộc Chương trình dành cho nhà phát triển của Google tham gia các nhóm thành viên. Các nhóm này giúp cải thiện hành trình của nhà phát triển bằng cách cung cấp cho người dùng một cộng đồng nơi họ có thể tìm tài nguyên, kết nối và xem nội dung được cá nhân hoá cho các chủ đề mà họ quan tâm.

Mỗi cộng đồng hoặc chương trình đều có một huy hiệu thành viên mặc định và có thể có nhiều huy hiệu khác mà người dùng có thể kiếm được bằng cách thực hiện các hành động như hoàn thành nội dung học tập hoặc tham gia một sự kiện. Những huy hiệu này có thể được trao cho hội viên và những người không phải hội viên.

Tham gia cộng đồng hoặc chương trình

Để trở thành thành viên của một cộng đồng hoặc chương trình, bạn phải đăng nhập và là thành viên của Chương trình Google Developer. Nếu chưa tham gia Chương trình dành cho nhà phát triển của Google, bạn sẽ được nhắc tham gia.

Có hai cách để tìm và tham gia một cộng đồng hoặc chương trình:

 • Trang Cộng đồng và chương trình của tôi trong Chương trình dành cho nhà phát triển của Google

  Trang này chứa tất cả cộng đồng và chương trình có thể tham gia. Bạn có thể nhấp vào nút trên nhóm mà bạn muốn tham gia rồi điền thông tin cần thiết để đăng ký.

 • Trang web của cộng đồng hoặc chương trình

  Truy cập trang của cộng đồng hoặc chương trình để tham gia trực tiếp từ trang web của họ.

Cách đăng ký

Mỗi cộng đồng hoặc chương trình có thể yêu cầu thành viên điền thông tin khi đăng ký, chẳng hạn như các trường hồ sơ, lựa chọn ưu tiên về email và xác nhận chính sách. Thông tin bắt buộc sẽ khác nhau tuỳ theo nhu cầu của từng nhóm, nhưng có thể bao gồm những nội dung sau:

 • Trường hồ sơ

  Điền vào các trường bắt buộc và không bắt buộc đối với tư cách thành viên, chẳng hạn như cấp độ trải nghiệm, giới tính và vị trí.

  Các trường này được thêm vào hồ sơ của bạn; tuy nhiên, bạn có thể chọn xoá các trường này sau khi có được tư cách thành viên.

 • Tùy chọn email

  Chọn lựa chọn ưu tiên về email để chọn nhận hoặc không nhận các thông báo, chẳng hạn như bản tin hoặc email tiếp thị liên quan đến nhóm đó.

  Việc chọn nhận hoặc từ chối email không ảnh hưởng đến điều kiện để sử dụng tính năng hội viên. Bạn có thể huỷ đăng ký nhận email trong tương lai và vẫn là thành viên của nhóm.

 • Sự công nhận

  Đánh dấu vào hộp để xác nhận các điều khoản và điều kiện của nhóm. Xác nhận này đảm bảo rằng bạn đã xem và đồng ý với các yêu cầu pháp lý và quyền riêng tư.

Ví dụ:

Ví dụ sau đây trình bày thông tin cần thiết để trở thành thành viên của chương trình Women Tech bổs:

Trường WTM

Huy hiệu hội viên

Khi tham gia một cộng đồng hoặc chương trình, bạn sẽ được trao huy hiệu thành viên mặc định trong Chương trình dành cho nhà phát triển của Google liên kết với nhóm đó. Nếu bạn chọn rời khỏi nhóm, huy hiệu này sẽ tự động bị xoá khỏi hồ sơ Chương trình dành cho nhà phát triển của Google.

Sau đây là ví dụ về những nội dung bạn thấy khi tham gia chương trình Nữ lãnh đạo kỹ thuật:

Huy hiệu WTM

Rời khỏi cộng đồng hoặc chương trình

Bạn có thể rời khỏi cộng đồng hoặc chương trình bất cứ lúc nào bằng một trong những cách sau:

 • Xoá huy hiệu thành viên mặc định khỏi hồ sơ Chương trình dành cho nhà phát triển của Google.
 • Tìm nhóm trên trang Cộng đồng và chương trình của tôi và nhấp vào Xem các chế độ cài đặt, sau đó nhấp vào Rời khỏi nhóm.

Huy hiệu hội viên được trao khi tham gia sẽ bị xoá khỏi hồ sơ của bạn, cùng với mọi huy hiệu khác phụ thuộc vào gói thành viên mà bạn nhận được. Những huy hiệu không phụ thuộc vào tư cách thành viên sẽ vẫn xuất hiện trên hồ sơ của bạn trừ phi bạn chọn xoá các huy hiệu đó.

Các trường hồ sơ được chỉ định trong quá trình đăng ký vẫn tồn tại trên hồ sơ của bạn nhưng mọi trường dành riêng cho chương trình đều sẽ bị xoá. Ví dụ: nếu bạn rời khỏi chương trình Nữ lãnh đạo kỹ thuật, thì dữ liệu chọn nhận email của bạn sẽ bị xoá. Tuy nhiên, các trường hồ sơ chung như cấp độ trải nghiệm, giới tính và vị trí vẫn sẽ được giữ nguyên trừ phi bạn xoá các trường đó.