Huy hiệu

Huy hiệu là các phần thưởng kỹ thuật số không bằng tiền nhằm ghi nhận thành tích của nhà phát triển, khuyến khích người dùng và theo dõi việc hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể.

Bạn có thể nhận được huy hiệu theo nhiều cách, chẳng hạn như tạo tài khoản, hoàn thành hoạt động học tập như lớp học lập trình hoặc bài kiểm tra, hoặc tham gia các cộng đồng hay sự kiện dành cho nhà phát triển của Google.

Là thành viên của Chương trình dành cho nhà phát triển của Google, bạn có thể hiển thị các huy hiệu đã nhận được trên hồ sơ của mình và chia sẻ các huy hiệu đó trên mạng xã hội nếu hồ sơ của bạn ở chế độ công khai.

Kiếm huy hiệu

Sau đây là ví dụ về cách bạn có thể đạt được huy hiệu:

Hiển thị huy hiệu

Huy hiệu bạn đạt được sẽ xuất hiện trong phần Huy hiệu trên hồ sơ Chương trình dành cho nhà phát triển của Google.

Bạn có thể quản lý huy hiệu của mình bằng cách nhấp vào trình đơn có biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên cùng bên phải của bất kỳ huy hiệu nào rồi chọn một trong các tuỳ chọn sau:

 • Thêm vào danh sách yêu thích

  Bạn có thể chọn tối đa 5 huy hiệu yêu thích để làm nổi bật ở đầu hồ sơ.

 • Ẩn huy hiệu

  Những huy hiệu bị ẩn sẽ không xuất hiện trên hồ sơ của bạn.

 • Xoá huy hiệu

  Huy hiệu này sẽ bị xoá khỏi hồ sơ của bạn.

Chia sẻ huy hiệu

Bạn có thể chia sẻ huy hiệu mình nhận được lên mạng xã hội nếu có hồ sơ công khai.

Chia sẻ huy hiệu

Để chia sẻ huy hiệu, hãy làm như sau:

 1. Mở hồ sơ Chương trình dành cho nhà phát triển của Google.

 2. Nhấp vào huy hiệu bạn muốn chia sẻ.

  Huy hiệu này sẽ mở ra trong một hộp thoại phương thức.

 3. Ở góc dưới cùng bên phải của huy hiệu, hãy nhấp vào biểu tượng của nền tảng mạng xã hội mà bạn muốn chia sẻ huy hiệu.

  Nền tảng mạng xã hội bạn chọn sẽ mở ra trong một cửa sổ mới.