Sở thích

Bạn có thể thêm mối quan tâm vào hồ sơ Chương trình dành cho nhà phát triển của Google để điều chỉnh nội dung bạn muốn xem và cá nhân hoá trải nghiệm của nhà phát triển nhiều hơn nữa.

Bạn có thể tìm kiếm và chọn mối quan tâm liên quan đến ngôn ngữ lập trình, sản phẩm và danh mục. Điều này bao gồm nội dung từ các mối quan tâm cấp cao như Google Cloud hoặc Android cho đến các mối quan tâm chi tiết hơn như Video Intelligence API hoặc SDK Maps cho Android.

Bạn cũng sẽ nhận được các đề xuất về các mối quan tâm để thêm vào hồ sơ dựa trên hoạt động duyệt web và các mối quan tâm bạn đã lưu trước đó. Những đề xuất này có thể mang đến cho bạn những cách mới để khám phá nội dung.

Lưu các mối quan tâm vào hồ sơ của bạn

Để lưu các mối quan tâm vào hồ sơ của bạn trong Chương trình dành cho nhà phát triển của Google, hãy làm như sau:

 1. Tham gia Chương trình dành cho nhà phát triển của Google nếu bạn chưa tham gia.

  Bạn có thể chọn mối quan tâm trong quá trình tạo hồ sơ.

 2. Truy cập vào thẻ Cài đặt trên trang hồ sơ của bạn trong Chương trình dành cho nhà phát triển của Google.

 3. Nhấp vào tab Mối quan tâm.

 4. Chọn một hoặc nhiều khối mối quan tâm rồi nhấp vào Lưu.

  Các lựa chọn sẽ được lưu vào hồ sơ của bạn và các khối mối quan tâm chuyển sang màu xanh dương.

  Nếu bạn lưu các mối quan tâm lần đầu tiên, phần mối quan tâm đề xuất sẽ xuất hiện ở cuối trang.

Xoá mối quan tâm khỏi hồ sơ

Để xoá các mối quan tâm khỏi hồ sơ Chương trình dành cho nhà phát triển của Google, hãy làm như sau:

 1. Truy cập vào thẻ Cài đặt trên trang hồ sơ của bạn trong Chương trình dành cho nhà phát triển của Google.
 2. Nhấp vào tab Mối quan tâm.
 3. Chọn một hoặc nhiều khối mối quan tâm mà bạn muốn xoá rồi nhấp vào Lưu.

  Lựa chọn của bạn sẽ bị xoá khỏi hồ sơ và các khối mối quan tâm chuyển sang màu trắng.

  Nếu bạn chỉ xoá một mối quan tâm đã chọn, thì phần mối quan tâm được đề xuất cũng sẽ bị xoá.

Mối quan tâm có thể tìm kiếm

Nếu bạn không thấy nội dung mình đang tìm kiếm trong danh sách mối quan tâm được hiển thị, hãy sử dụng trường tìm kiếm để tìm nội dung liên quan đến một sản phẩm hoặc lĩnh vực quan tâm cụ thể. Lựa chọn từ các kết quả tìm kiếm và lưu vào hồ sơ của bạn.

Ví dụ sau đây hiển thị các kết quả cho một lượt tìm kiếm nội dung trên Firebase. (Nhấp vào hình ảnh để phóng to.)

Tìm kiếm trong Firebase

Mối quan tâm dự đoán

Các mối quan tâm được dự đoán được đề xuất dựa trên hành vi duyệt web của bạn và các hoạt động khác, chẳng hạn như lượt truy cập trang gần đây, các trang bạn lưu và các trang bạn đánh giá bằng cách sử dụng biểu tượng thích hoặc không thích. Mối quan tâm được suy luận sẽ thay đổi theo thời gian khi hoạt động của người dùng thay đổi.

Các mối quan tâm được dự đoán sẽ xuất hiện trong mục Dựa trên hoạt động của bạn dưới dạng các khối màu xanh dương với trình đơn thả xuống mà bạn có thể dùng để xác nhận hoặc từ chối mối quan tâm được đề xuất. Tính năng này được bật tự động khi bạn tham gia Chương trình dành cho nhà phát triển của Google.

Hình ảnh sau đây cho thấy các mối quan tâm được dự đoán như Firebase, CloudYAML. (Nhấp vào hình ảnh để phóng to.)

Mối quan tâm dự đoán

Xác nhận mối quan tâm được dự đoán

Để xác nhận mối quan tâm được dự đoán, hãy làm như sau:

 1. Nhấp vào mũi tên thả xuống trên khối mối quan tâm theo dự đoán.

  Xác nhận mối quan tâm

 2. Nhấp vào Có, hãy xác nhận.

  Mối quan tâm được dự đoán sẽ tự động được thêm vào danh sách mối quan tâm đã lưu của bạn. (Nhấp vào hình ảnh để phóng to.)

  Đã thêm mối quan tâm

Xoá mối quan tâm theo dự đoán

Để xóa sở thích được dự đoán, hãy làm như sau:

 1. Nhấp vào mũi tên thả xuống trên khối mối quan tâm theo dự đoán.

 2. Nhấp vào Không, hãy xoá.

  Khối mối quan tâm được dự đoán sẽ tự động bị xoá và không xuất hiện lại trong 6 tháng, bất kể hoạt động duyệt web của bạn là gì.

Sở thích được đề xuất

Sau khi bạn lưu các mối quan tâm vào hồ sơ, các mối quan tâm được đề xuất sẽ xuất hiện trong phần Đề xuất dựa trên mối quan tâm của bạn ở cuối trang. Bạn có thể chọn trong danh sách này để thêm các mối quan tâm này vào hồ sơ của mình hoặc loại bỏ chúng để xem các đề xuất mới.

Ví dụ sau đây cho thấy một hồ sơ đã lưu các mối quan tâm trong lĩnh vực AI và học máyPython. Bạn có thể xem danh sách các mối quan tâm được đề xuất được điền sẵn như Cloud VisionAutoML Tables. (Nhấp vào hình ảnh để phóng to.)

Sở thích được đề xuất