Dokumentacja źródłowa

Dokumentacja interfejsów API używanych przez funkcję wydajności floty znajduje się w dokumentacji referencyjnej rozwiązania ostatniej mili.