Bắt đầu

Bắt đầu xây dựng bằng API Thẻ thông tin Map.
Tạo tài khoản, tạo khoá API, tạo mã thông báo phiên, sau đó bắt đầu tạo.
Hiển thị dữ liệu không gian địa lý 3D của Google với thư viện JavaScript nguồn mở để trực quan hoá không gian địa lý 3D trên các thiết bị hỗ trợ web.

Tính năng

Tìm hiểu về các tính năng cốt lõi của API Thẻ thông tin Map.
Lấy thẻ thông tin ở một mức thu phóng cụ thể, tại các toạ độ địa lý cụ thể.
Nhận thông tin khung nhìn về các ô bản đồ được hiển thị.
Tìm giá trị nhận dạng ảnh toàn cảnh của một hoặc nhiều vị trí địa lý.
Sau khi nhận được mã ảnh toàn cảnh, bạn có thể yêu cầu thẻ thông tin hình ảnh ở Chế độ xem phố.