Tổng quan

Chọn nền tảng: Android iOS JavaScript Dịch vụ web
API Địa điểm là một dịch vụ chấp nhận các yêu cầu HTTP cho dữ liệu vị trí thông qua nhiều phương thức. Ứng dụng này trả về dữ liệu vị trí và hình ảnh được định dạng về các cơ sở, vị trí địa lý hoặc địa điểm yêu thích nổi bật.

Lý do bạn nên sử dụng Places API

Tạo các tính năng nhận biết vị trí để giúp người dùng dễ dàng sử dụng dữ liệu vị trí chi tiết. Dữ liệu có sẵn thông qua Places API được xây dựng trên một trong những mô hình địa điểm chính xác, mới nhất và toàn diện nhất của thế giới thực. Dưới đây là các trường hợp sử dụng mẫu cho ứng dụng:

  • Hiển thị cho thuê căn hộ trong các khu vực đô thị lớn với kết quả được nhắm mục tiêu cụ thể đến các thành phố.
  • Thêm thông tin chi tiết về địa điểm vào thông tin cập nhật về trạng thái đến lấy hàng hoặc giao hàng.
  • Hiển thị danh sách công viên trong một khu vực cùng với ảnh và bài đánh giá do người dùng gửi.
  • Cung cấp thông tin liên hệ, bài đánh giá và mức giá cho những người đang lên kế hoạch cho các chuyến đi của họ.

Những việc bạn có thể làm với Places API

Bạn có thể sử dụng Places API để đưa những tính năng sau vào ứng dụng của mình:

  • Cung cấp kết quả tìm kiếm địa điểm từ nhiều loại cụm từ tìm kiếm của người dùng, chẳng hạn như dữ liệu nhập bằng văn bản, vị trí lân cận và các cụm từ tìm kiếm không rõ ràng hoặc theo phân loại của người dùng.
  • Bật tính năng tự động hoàn thành cho nhiều loại tìm kiếm, có thể là các cụm từ tìm kiếm cụ thể hoặc cụm từ tìm kiếm theo danh mục.
  • Tinh chỉnh loại chi tiết được trả về về một địa điểm, chẳng hạn như giờ hoạt động, bản tóm tắt, bài đánh giá của người dùng và ảnh.
  • Thêm ảnh chất lượng cao vào các vị trí được ứng dụng của bạn phân phát.

Nhiều API Nền tảng Google Maps hỗ trợ mã địa điểm, trong đó mã địa điểm xác định duy nhất một địa điểm trong cơ sở dữ liệu của Google Địa điểm và trên Google Maps. Có nhiều cách để lấy mã địa điểm, bao gồm cả từ API Places API và API mã hoá địa lý, Routes APIAPI xác thực địa chỉ.

Sau khi có mã địa điểm, bạn có thể sử dụng API Địa điểm để yêu cầu thêm thông tin chi tiết về một cơ sở hoặc địa điểm yêu thích cụ thể, chẳng hạn như địa chỉ đầy đủ, số điện thoại, điểm xếp hạng của người dùng và bài đánh giá.

Chọn phiên bản Places API của bạn

API Địa điểm hỗ trợ hai phiên bản API: API Địa điểm là các API hiện có và API Địa điểm (Mới) là phiên bản thế hệ tiếp theo của các API này.

Với bản phát hành Places API (Mới), nhiệm vụ đầu tiên của bạn là quyết định nhóm API nào sẽ sử dụng. Điều này sẽ xảy ra nếu bạn là khách hàng mới hoặc khách hàng hiện tại đang sử dụng các API. Hãy sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu các điểm khác biệt chính giữa 2 API.

Cách hoạt động của API Địa điểm

Places API (Mới)

API Địa điểm (Mới) chấp nhận các yêu cầu dưới dạng một URL chuẩn qua một điểm cuối của dịch vụ cụ thể, chẳng hạn như /places hoặc places:searchText, và trả về phản hồi JSON. API Địa điểm (Mới) hỗ trợ việc uỷ quyền theo khoá API và mã thông báo OAuth. Ví dụ sau đây yêu cầu yêu cầu Thông tin chi tiết về địa điểm trả về các thành phần địa chỉ cho một mã địa điểm bằng cách sử dụng khoá API:

https://places.googleapis.com/v1/places/GyuEmsRBfy61i59si0?fields=addressComponents&key=YOUR_API_KEY

Places API

API Địa điểm chấp nhận các yêu cầu dưới dạng URL chuẩn với một điểm cuối dịch vụ cụ thể, chẳng hạn như /place hoặc /photo. Các điểm cuối cũng chấp nhận loại định dạng được chỉ định trong yêu cầu, có thể là JSON hoặc XML. Yêu cầu dịch vụ dùng các tham số liên quan đến điểm cuối cụ thể đó để tinh chỉnh dữ liệu được trả về. Ví dụ sau đây yêu cầu Chi tiết địa điểm trả về các thành phần địa chỉ cho một mã địa điểm ở định dạng JSON:

https://maps.googleapis.com/maps/api/place/details/json?place_id=ChIJrTLr-GyuEmsRBfy61i59si0&fields=address_components&key=YOUR_API_KEY

Trong trường hợp này, dịch vụ sử dụng mã địa điểm được cung cấp để tìm địa điểm được yêu cầu và trả về các thành phần địa chỉ ở định dạng JSON.

Tài nguyên

Bảng sau đây tóm tắt các tài nguyên có sẵn thông qua API Địa điểm.

Places API Places API (Mới) Lưu ý
Tìm địa điểm Tìm kiếm văn bản (Mới) Không có phiên bản mới của Tìm địa điểm. Tính năng Tìm kiếm văn bản (Mới) đã thay thế tính năng này.
Tìm kiếm lân cận Tìm kiếm lân cận (Mới) Tất cả các yêu cầu sử dụng API hiện có bao gồm truy vấn văn bản đều phải sử dụng Tìm kiếm văn bản (Mới) vì tính năng Tìm kiếm lân cận (Mới) không hỗ trợ nhập văn bản.
Tìm kiếm văn bản Tìm kiếm văn bản (Mới)
Thông tin về địa điểm Thông tin về địa điểm (Mới)
Ảnh địa điểm Ảnh địa điểm (Mới)
Tự động hoàn thành địa điểm Không có phiên bản Places API (Mới)
Tự động hoàn thành truy vấn Không có phiên bản Places API (Mới)

Cách sử dụng Places API

Các bước dưới đây trình bày một trường hợp sử dụng điển hình khi sử dụng dịch vụ API Địa điểm. Khi xây dựng giải pháp, bạn có thể sử dụng các điểm cuối bổ sung, chẳng hạn như Tìm kiếm lân cận và Ảnh địa điểm.
1 Bắt đầu thiết lập Hãy bắt đầu từ việc Thiết lập dự án Google Cloud và hoàn thành hướng dẫn thiết lập sau đó, sau đó tìm hiểu cách sử dụng khoá API. Đối với API Địa điểm (Mới), bạn cũng có thể sử dụng mã thông báo OAuth.
2 Thử tìm kiếm bằng văn bản cơ bản Tìm kiếm văn bản đơn giản bằng cách dùng Tìm kiếm văn bản (Mới) hoặc Tìm kiếm văn bản.
3 Sử dụng mã địa điểm để biết thêm thông tin chi tiết Nhiều API Nền tảng Google Maps trả về một mã địa điểm trong phản hồi. Sử dụng mã địa điểm để xem thông tin chi tiết về một địa điểm. Xem Thông tin về địa điểm (Mới)Thông tin về địa điểm.
4 Chụp ảnh cho một địa điểm Dịch vụ Ảnh địa điểm cho phép bạn truy cập vào hàng triệu bức ảnh được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Địa điểm. Sử dụng Ảnh địa điểm (Mới) hoặc Thông tin chi tiết về địa điểm để xem ảnh về một địa điểm.