Integracja logowania przez Google z wykorzystaniem odbiorników

Detektory umożliwiają automatyczne odpowiadanie na zmiany w sesji logowania bieżącego użytkownika. Na przykład po zainicjowaniu obiektu auth2 Google Sign-In przez metodę uruchamiania możesz skonfigurować detektory, które będą reagowały na zdarzenia takie jak zmiana stanu auth2.isSignedIn lub zmiana w auth2.currentUser.

W tym kodzie pokazano, jak używać metody klienta listen() w wersji 2.0 w celu reagowania na zmiany w auth2.isSignedIn i auth2.currentUser.

var auth2; // The Sign-In object.
var googleUser; // The current user.


/**
 * Calls startAuth after Sign in V2 finishes setting up.
 */
var appStart = function() {
 gapi.load('auth2', initSigninV2);
};


/**
 * Initializes Signin v2 and sets up listeners.
 */
var initSigninV2 = function() {
 auth2 = gapi.auth2.init({
   client_id: 'CLIENT_ID.apps.googleusercontent.com',
   scope: 'profile'
 });

 // Listen for sign-in state changes.
 auth2.isSignedIn.listen(signinChanged);

 // Listen for changes to current user.
 auth2.currentUser.listen(userChanged);

 // Sign in the user if they are currently signed in.
 if (auth2.isSignedIn.get() == true) {
  auth2.signIn();
 }

 // Start with the current live values.
 refreshValues();
};


/**
 * Listener method for sign-out live value.
 *
 * @param {boolean} val the updated signed out state.
 */
var signinChanged = function (val) {
 console.log('Signin state changed to ', val);
 document.getElementById('signed-in-cell').innerText = val;
};


/**
 * Listener method for when the user changes.
 *
 * @param {GoogleUser} user the updated user.
 */
var userChanged = function (user) {
 console.log('User now: ', user);
 googleUser = user;
 updateGoogleUser();
 document.getElementById('curr-user-cell').innerText =
  JSON.stringify(user, undefined, 2);
};


/**
 * Updates the properties in the Google User table using the current user.
 */
var updateGoogleUser = function () {
 if (googleUser) {
  document.getElementById('user-id').innerText = googleUser.getId();
  document.getElementById('user-scopes').innerText =
   googleUser.getGrantedScopes();
  document.getElementById('auth-response').innerText =
   JSON.stringify(googleUser.getAuthResponse(), undefined, 2);
 } else {
  document.getElementById('user-id').innerText = '--';
  document.getElementById('user-scopes').innerText = '--';
  document.getElementById('auth-response').innerText = '--';
 }
};


/**
 * Retrieves the current user and signed in states from the GoogleAuth
 * object.
 */
var refreshValues = function() {
 if (auth2){
  console.log('Refreshing values...');

  googleUser = auth2.currentUser.get();

  document.getElementById('curr-user-cell').innerText =
   JSON.stringify(googleUser, undefined, 2);
  document.getElementById('signed-in-cell').innerText =
   auth2.isSignedIn.get();

  updateGoogleUser();
 }
}