REST Resource: users.settings.forwardingAddresses

Zasób: ForwardAddress

Ustawienia adresu do przekazywania dalej.

Zapis JSON
{
  "forwardingEmail": string,
  "verificationStatus": enum (VerificationStatus)
}
Pola
forwardingEmail

string

Adres e-mail, na który można przekazywać wiadomości.

verificationStatus

enum (VerificationStatus)

Wskazuje, czy ten adres został zweryfikowany i można go używać do przekazywania dalej. Tylko do odczytu.

VerificationStatus

Wskazuje, czy własność adresu e-mail została potwierdzona na potrzeby przekazywania dalej.

Wartości w polu enum
verificationStatusUnspecified Nieokreślony stan weryfikacji.
accepted Adres jest gotowy do użycia do przekazywania dalej.
pending Adres oczekuje na weryfikację przez właściciela.

Metody

create

Tworzy adres do przekazywania dalej.

delete

Usuwa określony adres do przekazywania dalej i cofa wymaganą weryfikację.

get

Pobiera określony adres do przekazywania dalej.

list

Wyświetla adresy do przekazywania dalej dla określonego konta.