Method: users.settings.forwardingAddresses.list

Wyświetla adresy do przekazywania dalej dla określonego konta.

Żądanie HTTP

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/forwardingAddresses

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość „ja” może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Odpowiedź na metodę redirectAddresses.list.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "forwardingAddresses": [
  {
   object (ForwardingAddress)
  }
 ]
}
Pola
forwardingAddresses[]

object (ForwardingAddress)

Lista adresów, które mogą być używane do przekazywania dalej.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
 • https://mail.google.com/
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
 • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.