Method: users.settings.forwardingAddresses.get

Pobiera określony adres do przekazywania dalej.

Żądanie HTTP

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/forwardingAddresses/{forwardingEmail}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość „ja” może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

forwardingEmail

string

Adres do przekazywania dalej do pobrania.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu ForwardingAddress.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.