Method: users.settings.forwardingAddresses.create

Tworzy adres do przekazywania dalej. Jeśli wymagana jest weryfikacja własności, do odbiorcy zostanie wysłana wiadomość, a stan weryfikacji zasobu zostanie ustawiony na pending. W przeciwnym razie zasób zostanie utworzony ze stanem weryfikacji accepted.

Ta metoda jest dostępna tylko dla klientów kont usługi, którym przyznano uprawnienia w całej domenie.

Żądanie HTTP

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/forwardingAddresses

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość „ja” może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu ForwardingAddress.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję ForwardingAddress.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.