Obsługa błędów interfejsu API

Interfejs Classroom API zwraca 2 poziomy informacji o błędach:

 • Kody błędów HTTP i komunikaty w nagłówku
 • Obiekt JSON w treści odpowiedzi z dodatkowymi informacjami

Obiektu odpowiedzi możesz użyć do debugowania. W niektórych przypadkach odpowiedź może zawierać dodatkowe szczegóły błędu. Dzięki tym informacjom możesz określić przyczynę błędu i przekazać informacje użytkownikom lub nakłonić ich do podjęcia odpowiednich działań.

Struktura komunikatów o błędach

Dodatkowe szczegóły błędu, jeśli są dostępne, są podane w polu message błędu w formacie @, po którym następuje kod błędu.

Jeśli na przykład żądanie nie zwróci się z powodu błędu ClassroomApiDisabled, odpowiedź JSON będzie wyglądać tak:

{
 "error": {
  "code": 403,
   "message": "@ClassroomApiDisabled The user is not permitted to access the Classroom API.",
   "errors": [
    {
     "message": "@ClassroomApiDisabled The user is not permitted to access the Classroom API.",
     "domain": "global",
     "reason": "forbidden"
    }
   ],
   "status": "PERMISSION_DENIED"
 }
}

Możesz sprawdzić, czy pole wiadomości zaczyna się od "@ClassroomApiDisabled " i czy użytkownicy widzą odpowiedni komunikat. Podczas sprawdzania kodu błędu wstaw spację na końcu, aby uniknąć dopasowania innych wartości rozpoczynających się od tego samego ciągu.